Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
TEVHİDİN GİZLİ HAKİKATLERİ SETİ - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kitap Setleri

TEVHİDİN GİZLİ HAKİKATLERİ SETİ

Kişi içindeki ikilikten kurtulamadığı müddetçe Allah-u Teâlâ’ya yakınlık makamına vasıl olamaz ve tevhidin hakikatine vakıf olamaz. İçindeki ikilikten kurtulamayan, nefsin heva ve hevesini adeta bir put edinen kimsenin tevhidden bahsetmesi boştur, bilakis gizli şirkten kurtulamamış demektir. Tevhidin hakikatine vakıf olanlar Allah-u Teâlâ’nın Zâtına yaklaştırdığı kullarıdır ve bunlar içinde en yakını olan Zât-ı âli ise Hatmü’l-Evliyâ’dır.
  • YAYIN TARİHİ
  • SAYFA / EBAT
  • FİYAT380,00 ₺

SIRRU’L-ESRÂR RÜTBE-İ BÂLÂ:

Allah-u Teâlâ peygamber ve veli kullarından her birine bir derece ve rütbe vermiş; ancak “Hâtemiyyet” lütfunu yalnız Hâtemü’l-enbiyâ olan Muhammed Aleyhisselâm’a ve Hâtemü’l-evliyâ olan zâta bahşetmiştir.

Allah-u Teâlâ bir Âyet-i kerime’sinde şöyle buyuruyor:

“Biz kimi dilersek onu derece derece yükseltiriz.” (En’âm: 83)

Kullarından herhangi bir kulu insanlar arasından seçmeye ve dilediği rütbeye yükseltmeye kadir olan Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde bu hususu şöyle haber veriyor:

“Kime dilersen ona izzet verirsin, yükseltirsin.” (Âl-i imrân: 26)

Verilenler hep O’ndandır, O’nun lütfudur. Buna mahlûkun ilmi, aklı yetmez.”

Bu kitap sırların sırrı olup, Hakk’tan gelen Rütbe’den bahsetmektedir. Hem çok ince sırları ihtiva etmekte, hem de bunları Hakk’ın taktığı lütuf, ihsan ve ikramından mânevi rütbeyi arz etmektedir.

“Bu Allah’ın fazl-u ikramıdır, kime dilerse ona verir.” (Cum’a: 4)

Yayın Tarihi: 2010
Kapak: Yaldız Baskılı Sert Cilt Kapağı
Kapak Cilt Rengi: Bordo ve Yeşil iki farklı renk çeşidi
Kâğıt Cinsi: 70 gr. 1. Hamur Beyaz Kâğıt
Ebat: 17x24 cm
Sayfa Sayısı: 640

 

VUSLAT SOHBETLERİ:

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri ahirete intikallerinden kısa bir süre önce şöyle buyurmuşlardı:

“Bunlar bir nevi gidiyorum alâmeti. Yazıyoruz, yazın genişletin manasına geliyor. Yeni ilim, yeni mevzuat, yeni kitaplar...”

Bu konular, ahirete irtihallerinden sonra üç ayda bir mutat üzere süre gelen Vakıf Sohbetleri’nde yapılmış olup, Zât-ı âlileri’nin notlarından ilâve mevzular ile mütemmim hale getirilerek derlenmiş ve Ümmet-i Muhammed’in istifadesine arz edilmiştir.

Kendilerinden sonra bu kitabın neşrini ikram eden Hazret-i Allah’a şükürden; lütuf ve keremleriyle, himmet ve tasarruflarıyla ihsan buyuran Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e ve Efendi Hazretlerimiz’e teşekkürden aciziz.

Yayın Tarihi: 2016
Kapak: Yaldız Baskılı Sert Cilt Kapağı
Kapak Cilt Rengi: Bordo ve Yeşil iki farklı renk çeşidi
Kâğıt Cinsi: 70 gr. 1. Hamur Beyaz Kâğıt
Ebat: 17x24 cm
Sayfa Sayısı: 616

 

SAADETE ERENLER, FELAKETE KAYANLAR:

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Kötülüklerin zâhir ve bâtın olanlarından (açığından gizlisinden) uzak bulununuz.” buyuruyor. (En’âm: 151)

Bu kitap, dokuz bölüm üzerinde bulunmaktadır:

Birincisi; “Fân” Âyet-i kerime’sinin esrar-ı ilâhisi izâh edilmektedir. İkincisi; “Hazret-i Allah ile aradaki bütün perdelerin kalkması”, “Vahdâniyyet’inin içinde boğar” mevzuu ile “Velâyet ve İlâhiyyet” izâh edilmekte. Üçüncüsü; Hazret-i Allah’ın yolu tarif edilip O’nun olduğu yerde “Varlık” olmayacağı ve “Hatmü’l-Evliyâ ile yolunu kemâle erdirdiği” anlatılmakta. Dördüncüsü; “Saadet ehli ve mükâfatları” ile “Felâket ehli’nin içyüzü” izâh edilmekte. Beşincisi; “Önderlerde aranan vasıflar” ile “Hakk’a hasım kesilenler”in vasıfları açıklanmakta. Altıncısı; “Mümin’in ahlâkî vasıfları” maddeler halinde açıklanmakta. Yedincisi; “Koklamak, okumak ve duymak” izâh edilerek, en büyük düşman olan “Nefis” ile “Sıfat-ı hayvaniye” açıklanıp, kurtulmanın yolları izâh edilmekte. Sekizincisi; “Kadınların durumu” başlığı altında cennetlik ve cehennemlik kadınların durumu ile kötülük peşinde koşan kadınların niçin ikâz edildikleri anlatılmakta ve Hazret-i Allah’a isyan eden, nefs-i emmare’nin yolunu tutan “Sosyete”nin durumu izâh edilmekte. Dokuzuncu bölüm olan son bölümde ise; “Kabir ötesi” ve “Cehennemdeki durumlar” Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin nur ışığı altında arz edilmektedir.

Yayın Tarihi: 2007
Kapak: Yaldız Baskılı Sert Cilt Kapağı
Kapak Cilt Rengi: Bordo ve Yeşil iki farklı renk çeşidi
Kâğıt Cinsi: 70 gr. 1. Hamur Beyaz Kâğıt
Ebat: 17x24 cm
Sayfa Sayısı: 600