Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Silsilesi Hayatı Eserleri Kitapları

 

İMAN VE VATAN

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri "İman" ve "Vatan" üzerinde çok durmuşlar, "Bizim iki gayemiz var; iman ve vatan!" buyurmuşlardı. Bu iki hususun ehemmiyetini izah eden, müslümanları uyandırmaya çalışan birçok eser neşretmiş, dergilerimizde mütemadiyen bu konuların izah edildiği makaleler yazmışlardır.

Bu beyanlarını en veciz bir şekilde "İmansız vatan, vatansız iman muhafaza edilmez." buyurarak ortaya koymuşlar ve bu sözün dergimizin kapağındaki logosuna yerleştirilmesini emir buyurmuşlardı.

Binaenaleyh dergimizin logosunda bulunan; Âyet-i kerime ve hükm-ü ilâhî'yi ortaya koyan beyanlarından meydana gelen üç cümle yaptıkları mücahede ve mücadelenin özetini, esasını ve temelini oluşturur:

1."Allah katında din İslâm'dır." (Âl-i imran: 19)

2."Bir tek Âyet-i kerime'yi dahi inkâr eden kâfirdir."

3."İmansız vatan, vatansız iman muhafaza edilmez."

Son yıllarda memleketimizin ve milletimizin başına gelen badirelerin arkasında küffarın ve küffarın ajanı din ve vatan bölücüsü iç düşmanların bulunması; Muhterem Ömer Öngüt –kuddise sırruh- Hazretleri’nin bu irşadının, bu mücahede ve mücadelesinin ne kadar lüzumlu, ne kadar büyük bir mücadele olduğunu ve Hazret-i Allah’ın duyurması ve vazifedar kılması ile yapıldığını gösteren büyük bir delil olmuştur.

Zât-ı âlileri Hazret-i Allah'ın göstermesi ve duyurması ile bu müzayakalı harp günlerinin geleceğini tâ o zamandan bizlere hatırlatır, tedbirli olmamızı nasihat ederlerdi. Güvenlik güçlerimizin terörle ve düşmanla yapmış olduğu mücadele ve harplere büyük bir teveccühle destek verirlerdi.

2004 yılında askere giden bir yakınına nasihat babında söyledikleri bir beyanlarında ise şöyle söylemişlerdi:

"Askerlik bir peygamber ocağı ve hakikaten çok hassas bir yer. Derler ki: 'Askerlikte suyu getiren de testiyi kıran da birdir.' Asla! Orası o kadar incedir ki... Çünkü emanetullah var, milletin parası var. Onun için baktım askerlik çok inceymiş, çok inceymiş. Allah-u Teâlâ'nın ayrı bir güç verdiğini, ayrı bir âlemin olduğunu gördüm. Çünkü evden ayrılıp Hakk'a teslim oluyorsun. Oradaki bu vatan vazifesi insana çok şeyler duyuruyor." (09.05.2004)

Muhterem Ömer Öngüt -kuddisesırruh- Hazretleri’nin “İman ve Vatan” hususundaki diğer bazı beyanları şöyledir:

"Bu vatan bir emanettir. Osmanlılar harbe giderken 'Allah'ım bu vatan sana emanet' der, öyle giderlerdi. Emanet olduğu için iç düşman, dış düşman çok ama yıkılmıyor. Emanet olduğu için yıkılmıyor da halk bunun farkında değil."

"Birçok Osmanlı Padişahı sırf Allah için cihada çıktı, vatanı ve milleti Allah'a emanet etti öylece yola çıktı. Allah-u Teâlâ o emaneti kabul etti. Bizler hâlâ o emanet sayesinde ayaktayız, İlâhî yardım ve destek altındayız.

Hiç şüpheniz olmasın Allah-u Teâlâ bu emaneti kabul etti. İlâhi muhafazaya aldı. Yoksa kâfir dışarıdan, münafıklar ve fâsıklar içeriden yıllardır bu devleti yıkmaya çalışıyor. İlâhi muhafaza olmasa ayakta kalması mümkün değildi.

Bütün kabahatlerimize rağmen bu memleket bu sayede ayakta duruyor.

Böyle bir zamana geldik ama Rabb'imiz kimin yüzü suyu hürmetine koruyor ise koruyor. Rabb'im korusun.

Dikkat ederseniz dergimizin logosunda "Türk bayrağı" vardır. Bu bölücüler bu bayrağı hazmedemezler.

Bu vatan hainleri Türk bayrağının paçavra olmasını istiyorlar.

Oysa devlet ittifaktan, devletsizlik ise nifaktan doğar. Hatta bir defasında;

"Türk bayrağına paçavra diyen bir kimse nasıl müslüman olabilir?" demiştik."

"Bizim iki gayemiz vardır; iman ve vatan. Vatansız iman da korunamıyor.

Vatan imanı muhafaza eder. Çünkü vatansız iman kazanılmıyor. Bu vatan çok, çok güzel amma vatandaşlar bunu bilmiyoruz.

Dergimizin logosunda Hakikat yazısının üzerinde her ay şu cümle neşredilir:

"İmansız vatan, vatansız iman muhafaza edilmez..."

Bütün bölücüler vatan gemisini bütün güçleriyle batırmaya çalışıyorlar.

Bu yüzden evvelâ dinden uzaklaştırmak, dinde parçalara ayırmak, cihat azmi ve aşkını kırmak, vatan sevgisini yok etmek, bayrağa saygıyı kaldırmak istiyorlar.

İfşaat edin, ikaz edin! Dini, vatanı müdafaa edin! Bizim bu kitapları yaymaktaki amacımız; dini, imanı ve vatanımızı korumaktır. Çünkü bu vatan çok güzel bir vatan."

"Benim ümidim Allah-u Teâlâ bu gemiyi batırmayacak. Bunun sebebi; Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'i iki defa Türk kıyafetiyle gördüm. Anladım ki Allah-u Teâlâ'nın Türkiye'ye bir nazarı, bir lütfu var; onun hürmetine Allah-u Teâlâ bu gemiyi batırmayacak. Her ne kadar batırmak istedilerse de Allah-u Teâlâ bu gemiyi batırmayacak, yüzdürecek. Deniz altı batıyor amma dilediği zaman su yüzeyine çıkıyor. Biz bunlarla çok meşgul olmak zorundayız."

"Devletin ittifaktan, devletsizliğin nifaktan olduğunu belirtiyoruz. Zira devletsiz olunca dinini yaşayamıyorsun.

Dinimizde, devletimizde bir ve beraber olalım. Her tarafımızı düşman kaplamış, ittifaksızlık sebebiyle devleti kaybedersek, küffarın idaresinin altına girersek durum ne olur? Allah'ımız muhafaza buyursun."

"Vatanımı, bayrağımı çok ama çok seviyorum.

İki gayemiz var bizim. İman ve vatan. Çünkü ben vatanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bunun sebebi ben Yugoslavya'da doğdum. Siz bu bayrağın şerefini bilmezsiniz, çünkü bu bayrak altında büyüdünüz. Amma yabancı bir bayrak altında büyüseydiniz o zaman bayrağın kıymetini bilirdiniz. Ben bunu çok iyi biliyorum. ... "

"Ben aslen Seyyid-i Kâinat Sebeb-i Mevcûdat Efendimiz'in aslındanım, Medine-i münevvere'denim. Orada kalabilirdim. Hatta 1952'de kalmaya da gittim ve fakat baktım ki oranın halkı Resulullah Efendimiz'e karşı çok lâubali.

'Ben lâubâli yaşamaktansa hasretle yaşayayım daha hayırlı.' dedim, buraya geldim."

"Biz her zaman şöyle duâ ederiz:

Allah'ım! Ümmet-i Muhammed'i affet! Vatanımızı muhafaza et! Ordumuzu muzaffer et!"

"Bu güzel vatanı bozmaya kimsenin hakkı yok. Çünkü vatansız din de olmuyor. Küçüklüğümü Yugoslavya'da geçirdiğim için, onların bayrağı Sırp bayrağı idi. Buradakiler, yabancı bir bayrağın altında yaşamanın ne olduğunu bilmiyorlar. Azgın, taşkın, dinsiz, imansız insanlar evvelâ memleketin polisine, askerine hücum ediyor. Sen kimi yıkmaya çalışıyorsun? Bir bak şöyle, kimi yıkıyorsun? Sen kendi vatanını yıkıyorsun. Açık söylüyorum o zaman sen bu vatanın evlâdı değilsin."

"Ey Müslümanlar!

Görüyorsunuz, küffar seferber hâlde. Düşmanını dost bilme. Dinini, imanını, vatanını koru! Bunlarla mücâdele et! Bu gerçek iman-küfür mücadelesidir."
("Biz Küfrü Hoş Görenlerden Değiliz", s. 180)

Bu mevzular yeri geldikçe dergilerimizde müteaddid defalar yayınlanmıştır.

Bu dergilerimizden bazıları şunlardır:

296. SAYI (MAYIS 2018)
Yunanistan Savaşa Hazırlanıyor. Arkalarında Yahudi ve Haçlı Batı Var.
KÜFFARIN HEDEFİ; İSLÂM ve TÜRKİYE

290. SAYI (KASIM 2017)
TÜRK ORDUSU SAHAYA İNDİ

280. SAYI (OCAK 2017)
GÜN; VATANIMIZI YIKMAYA ÇALIŞAN KÜFFARLA ELBİRLİK MÜCADELE GÜNÜDÜR!

277. SAYI (EKİM 2016)
HAKİKİ MÜSLÜMANLAR ve SAHTELERİNİN AYRIMI

276. SAYI (EYLÜL 2016)
HAÇLI BATI'NIN AMACI TÜRKİYE'Yİ İŞGAL ETMEKTİR!

275. SAYI (AĞUSTOS 2016)
VATANIMIZA VE MİLLETİMİZE BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN!

268. SAYI (OCAK 2016)
"Allah'ım! Ümmet-i Muhammed'i Affet! Vatanımızı Muhafaza Et! Ordumuzu Muzaffer Et!"
(Ömer Öngüt -KuddiseSırruh-)

265. SAYI (EKİM-2015)
Birlik İslâm'dadır.
Ayrılık Yapan Din ve Vatan Bölücülerine Allah-u Teâlâ Büyük Bir Azap Hazırlamıştır.

264. SAYI (EYLÜL-2015)
"İMANSIZ VATAN, VATANSIZ İMAN MUHAFAZA EDİLMEZ!" (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

250. SAYI (TEMMUZ-2014)
Bizim İki Gayemiz Var; İMAN ve VATAN

228. SAYI (EYLUL-2012)
NİYET-İ HÂLİSA İLE İMANIMIZI VE VATANIMIZI KORUMAMIZ LÂZIM.
ZİRA; "İMANSIZ VATAN, VATANSIZ İMAN MUHAFAZA EDİLMEZ!"

152. SAYI (MAYIS-2006)
ÖNÜMÜZDE VAHİM GÜNLER GELEBİLİR.
İMANIMIZI VE VATANIMIZI KORUMAK İÇİN NİYET-İ HÂLİSA İLE NE LÂZIMSA ONU YAPMALIYIZ!

146. SAYI (KASIM-2005)
DİNİNE VE VATANINA HÂİNLİK EDENLERE İLTİFAT ETMEYİN!