Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 97.SAYI - Ömer Öngüt
97.SAYI, Ekim 2001
Hakikat 97. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, zâtında ve sıfâtlarında eşi benzeri bulunmayan; kâinâtın Hâlik'ı, âlemlerin Rabbi, dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisi, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Bütün kâinat zât-ı Ahmedî'si ve nûr-i Muhammedî'si şerefine yaratılan, Allah-u Teâlâ'nın yüce Resul'ü ve biricik Habib'i, Rubûbiyet esrarının emini, ahlâk-ı hamide'nin ve eşsiz faziletlerin menbaı, dünyâ ve ahirette en büyük rehberimiz, en güzel nümunemiz, Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashab-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Hüküm ve fermanını dilediği şekilde yürüten Allah-u Teâlâ, Kibriyâ sıfatının yegâne sahibidir, her türlü eksikliklerden ve noksanlıklardan münezzehtir.

Hüküm koyucu tek makam O’dur, hükmünde aslâ kimseyi ortak kabul etmez. O’nun ortaya koyduğu hükümlerden başka bir hükmü ortaya koymaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

İslâm’dan yüz çevirip başka din arayan kimse büyük bir sapıklığa düşmüş olur.

Allah-u Teâlâ’nın hüküm olarak koymuş olduğu dosdoğru dine uymayıp muhalefet etmeye kalkışmak, dünya hırsı adına yapılan fenâlıkların ve şirklerin başında gelir. Onlar insanları asil yolundan çevirmek isterler.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Ve her yolun başına oturup da tehdit ederek inananları yolundan alıkoymaya ve o Allah yolunu eğriltmeye çalışmayın.” buyurmaktadır. (A’raf: 86)

O’nun verdiği hükümler, belirli bir zaman ve asır ile sınırlı değildir, kıyamete kadar geçerlidir.

“Rabb’inin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tamamlanmıştır, tam kemâlindedir.

O’nun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur.” (En’am: 115)

Hiç kimse O’ndan daha doğru söz söyleyemez, hiç kimse O’ndan daha adaletli hüküm koyamaz. O’nun sözlerini değiştirebilecek, temyiz edecek, tashih yapacak hiçbir kimse olamaz.

Söz O’nun sözü, hüküm O’nun hükmü, yol O’nun yoludur. Zira O yaratıyor, O emrediyor.

“İyi bilin ki yaratmak da emretmek de O’na mahsustur.” (A’raf: 54)

Gerçek müminler imanlarının icabı olarak bunun böyle olduğunu tereddütsüz kabul ederler, “İşittik ve itaat ettik!” derler. Onlar Allah’tan tarafa olanlardır, imanları kâmil olanlardır, “Ülâike Hizbullah”tırlar. Allah-u Teâlâ’nın kulluğuna, Resulullah Aleyhisselâm’ın ümmetliğine kabul buyurduğu müminler bunlardır. Onlar Allah-u Teâlâ’nın ve Resulullah Aleyhisselâm’ın dininde ve partisinde olanlardır. Dünya saâdetine ve ahiret selâmetine erenler de bunlardır.

Âdem Aleyhisselâm’dan itibaren kıyamete kadar bu zümre daima bulunacak; Hakk ve Hakikat’e sarılanlar, o yola canını ve malını koyanlar eksik olmayacaktır.

Allah-u Teâlâ’nın râzı ve hoşnut olduğu, hıfz-u himayesine ve tasarruf-u ilâhi’sine aldığı, inayetine ve desteğine mazhar ettiği, dünya saâdetine ve ahiret selâmetine lütfu ile dahil ettiği parti budur.

Allah-u Teâlâ’nın vaad-i Sübhâni’sine nâil olanlar işte bunlardır.

“İşte onlar Rabb’lerinin yolunda olanlardır. İşte onlar saâdete erenlerdir.” (Bakara: 5)

Bu ay içinde idrak edeceğimiz mübarek Miraç ve Berat Kandili’nizi tebrik eder, Cenâb-ı Allah’ımızdan tüm İslâm âlemine hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz.

Allah'a emanet olunuz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - "İşte Onlar Allah'ın Hizbi (Partisi)dir. İyi Bilin ki Kurtuluşa Ulaşacak Olanlar Allah'ın Hizbi (Partisi)dir." (Mücâdele 22) - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
"İşte Onlar Allah'ın Hizbi (Partisi)dir. İyi Bilin ki Kurtuluşa Ulaşacak Olanlar Allah'ın Hizbi (Partisi)dir." (Mücâdele 22)