Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 93.SAYI - Ömer Öngüt
93.SAYI, Haziran 2001
Hakikat 93. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, zâtında ve sıfâtlarında eşi benzeri bulunmayan; kâinâtın Hâlik'ı, âlemlerin Rabbi, dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisi, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Bütün kâinat zât-ı Ahmedî'si ve nûr-i Muhammedî'si şerefine yaratılan, Allah-u Teâlâ'nın yüce Resul'ü ve biricik Habib'i, Rubûbiyet esrarının emini, ahlâk-ı hamide'nin ve eşsiz faziletlerin menbaı, dünyâ ve ahirette en büyük rehberimiz, en güzel nümunemiz, Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashab-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Allah-u Teâlâ inanan kullarına istikamet üzerinde olmalarını, dosdoğru yolda sebat etmelerini farz kılmış ve şöyle buyurmuştur:

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” (Hûd: 112)

Doğruluk; bir müslümanın niyetinde, söz ve davranışlarında dürüst olması, yalandan ikiyüzlülükten uzak olması demektir.

Ashâb-ı kiram'dan bir zât "Yâ Resulellah! İslâmiyet hakkında bana öyle bir söz söyle ki, o hususta sizden başka hiçbir kimseden sormaya ihtiyacım kalmasın." diye sorduğunda Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

"Allah'a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol!" buyurdular. (Müslim)

İslâm dini adâleti, doğruluğu, hakkı, hakikatı emreder.

Aslında, müslümanlar İslâmiyet’in nezafetini, ulviyetini, adaletini, doğruluğunu dünyaya yaydılar. Bunu gören kâfir, bazı güzel hasletleri benimsedi ve kendine mâletti. Fakat müslüman olduğunu zanneden bu sahteler de kâfirin kötü hasletlerini aldılar ve benimsediler. Kâfir dediklerinde iyi hasletler kaldı, bunlarda kötü hasletler kaldı. Müslümanlar böyle bozuldu ve bu duruma düştü.

Allah-u Teâlâ’nın emirleri alenen reddediliyor, nehiyler çiğneniyor, küfür ve nifak adetleri yayılmaya çalışılıyor. Helâl, haram karışmış, şer-î nikâh, mehir nedir bilinmiyor. Zekât ve öşür verilmiyor. Kötülük moda, İslâm’ı yaşamak ayıp sayılıyor. Fuhuş alenileşmiş, içki su gibi içiliyor, kumar oynanıyor, fâiz alıp verme son haddini bulmuş, bölücülük ateşi her yeri sarmış.

Seyyiat zamanındaki bu fitne ve fesatlar; birçok sıkıntıyı, musibeti, felâketi, uğursuzluğu ve bereketsizliği celbediyor ve çok ciddi maddi-mânevi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Din ve vatan düşmanları çalışıyor, hazine soyuluyor. Ülkenin altı oyuluyor.

Kasalarını, keselerini doldurayım derken bu kadar büyük zararlar verdiler. Birkaç kişinin yüzünden devlet batırılmaya çalışılıyor, hazine soyuluyor, halk inliyor ve böylece bütün dünya bizi ayıplıyor ama düşmanın da hırsı artıyor.

Bu hırsızlama ve hortumlamalar, bu kayırma ve iltimaslar vatanı nasıl sarstı gördünüz. Koca bir ülke sarsıldı yani. Çok büyük paralar çekildi.

Farelerin ambarları kemirip, altını delip çok büyük zararlar vermesi gibi bu zamandaki birkaç büyük farenin yüzünden de devlet hazinesi, kasası delinmiş, boşaltılmış, ülkemiz büyük bir sarsıntı geçirmiştir. Zamanın fareleri neler kemirdi? Vatanı nasıl sarstılar?

Bu çok büyük paraların çekilmesi, vatanın çok büyük sarsılmasına sebep olmuştur.

Bütün iç ve dış düşmanlar, bölücüler bu vatan gemisini bütün güçleri ile batırmaya çalışıyorlar.

Buna rağmen ayakta tutan Hazret-i Allah’a hamd-ü senâlar olsun.

“Devlet ittifaktan doğar, devletsizlik ise nifaktan.”

Bu nifakın, bu ihanetin sonu ne olacak?Bu vatan hâinlerinin eline ne geçecek? Nedamet ve pişmanlık çok olacak. Zira mülkün sahibi, mülkünü dilediğine verecek.

Allah'a emanet olunuz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Âmirlerin Hayırlı, Zenginlerin Cömert Olması Toplumun Huzur ve Saâdetine Vesiledir. Âmirlerin Şerli, Zenginlerin Cimri Olması Toplumun Huzursuzluğuna Sebeptir. - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Âmirlerin Hayırlı, Zenginlerin Cömert Olması Toplumun Huzur ve Saâdetine Vesiledir. Âmirlerin Şerli, Zenginlerin Cimri Olması Toplumun Huzursuzluğuna Sebeptir.