Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - İki Günü Bir Olan Ziyandadır (53. Mektup) - Ömer Öngüt
İki Günü Bir Olan Ziyandadır (53. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Ağustos 2000

 

MEKTUBAT
53. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

İKİ GÜNÜ BİR OLAN ZİYANDADIR

 

Hayri Bey’in durumlarını anlatan yazılarınız bize ulaştı. Tekrar sıhata kavuşmanız, kaçmış olan âfiyetimi geri getirdi. Cenâb-ı Hakk zâtınızı dünyevî kederlerden korusun, âmin.

Nefs latifesi üzerinde müşâhede olunan kutlu ve mutlu haller için Cenâb-ı Mevlâ’ya ve şefâat sahibi Efendimiz’e pek çok şükürler edildi. Sihatine hamlolundu. Sadece Allah rizâsi için Cenâb-i Allah’ın bir meteliğe değmeyen bir kuluna bunca şefkat, bunca inâyet ve bu kadar merhamet elbette zâyi olamaz. "Kim Allah için ise, Allah da onun içindir" açık hükmüne girer.

Faziletli Ali Rıza Efendi hakkındaki sağlam inanç ve iyi zannınızdan dolayı ayrıca teşekkür ettim. Hakkında fetvâ istenen durum ise sizin görüşünüze bırakılmıştır. İzzetli Âsım Bey kardeşimizle müzâkere edersiniz. Nasıl münâsip görülürse öyle olsun. Önceki durumlara göre daha sonraki durumlardan dolayı beyan ettiğiniz memnûniyete ayrıca şükrettim.

Nitekim tarikat ulularından bir zâtın “İki günü bir olan ziyandadır.” buyurmuş oldugu gibi, bugünkü günü dününden hayirli olmayan mümin, kendisini ziyanda bilmelidir. Gelecegini teminat altina almak için kâmil insanlarin çalişip gayret göstermeleri daima artarak devam etmelidir.

Faziletli Hoca Yekta Efendi Hazretlerine vâki olan intisâbinizi tebrik eylerim. Beni de hatirinizdan çikarmamanizi, hayir duâdan unutmamanizi rica ederim.

Ve’s-Selâmu aleyküm.


Sonraki