Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ - Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (52) - Ömer Öngüt
Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (52)
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ
Dizi Yazı - Tefsir
1 Aralık 2023

 

Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (52)

 

Nimet Verilenlerin Yolu (3)

Her mümine ölüm ânında ve kabirde cennetteki yeri gösterildiği için cennete girdiği zaman yerini kolayca bulur.

Cennetin genişliği yerle göğün genişliği kadardır. Orada gece ve gündüz yoktur, hep aydınlıktır. Ne terletecek kadar sıcak, ne de üşütecek kadar soğuktur. Devamlı gölgelidir. Her taraftan misk kokulu bir rüzgâr eser.

İnsanların cennete girmeleri iyiliklerinden dolayı değil, Allah'ımızın rahmetinden dolayıdır. Cennete girmeye birinci sebep imandır, hayırlı ameller de cennette derece kazanmaya vesiledir.

Cennet nimetleri duyduğumuz, okuduğumuz, hatta aklımızdan geçenlerin de fevkindedir. Dünyadakilere hiç benzemezler, sadece isim benzerliği vardır.

Cennet ve cehennem hâlen mevcuttur. Bulundukları yeri ancak Allah-u Teâlâ bilir.

Cennet sakinlerinin yüzlerinde sevinç ve mutluluk parıldar. Aralarında herhangi bir ihtilâf ve düşmanlık yoktur. Darlık ve sıkıntı, elem ve keder nedir bilmezler. Orada ne korkarlar ne de üzülürler. Çalışmak, yorgunluk, bıkkınlık ve usanmak, uyumak, yaşlanmak, hastalanmak ve ölmek yoktur. Bir kere oraya girdikten sonra çıkmak da yoktur.

Orası dinlenme ve huzur yeridir. Her an yepyeni bir hayat, taptaze bir güzellik mevcuttur.

Kur'an-ı kerim ve Hadis-i şerif'lere göre cennet; Firdevs, Adn, Me'vâ, Naîm, Huld, Dâr'ul-karar, Dâr'us-selâm, İlliyyin adlarıyla adlandırılmıştır.

Bu isimler ayrı ayrı cennetlere verilen isimlerdir. Her cennette ayrıca nice makam ve mertebeler vardır.

Cennetlerin altlarından ırmaklar akar. Kaynakları Firdevs'ten olmak üzere cennetin dört ırmağı vardır:

Temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzme bal ırmakları.

Bu ırmaklar cennetin her köşesine ve her köşke uğrar, yukarı doğru da akar, çok büyük oldukları halde, geçmek isteyenlere yol verir. Dileyenlerin peşi sıra da akar. Dünya ırmakları gibi çukurdan, belli bir mecrâdan akmazlar. Cennette ayrıca pınarlar ve çeşmeler de fışkırır.

Cennet nimetleri tasvir ve temsil edilebilmesi için isim ve şekil itibariyle dünya nimetlerine benzetilmiştir. Oysa cennet nimetleri, en güzel şekilde ilâhî kudret eliyle hazırlanmıştır. Külfetsiz ve mihnetsizdir, azalmaz ve tükenmez, atılacak tarafı yoktur, posasızdır, lezzetleri daima değişir, hazmı kolaydır, sıkıntı ve zahmeti olmaz, pişirilecekler pişmiş olarak gelir, kazanma külfeti yoktur. Herkesin istediği kadar çoktur. Darlık endişesi çekilmez, koparılan bir meyvenin yerinde aynı surette hemen bir başkası zuhur eder. Yenilip içilmeye ihtiyaç hissedildiği için değil de sırf lezzet almak için yenilir ve içilir.

Cennet ehli yiyip içtikleri halde tabii ihtiyaçlarını gidermezler. Yedikleri şeyler hafif misk kokulu bir geğirme ve terleme ile dışarı atılır. Tükürme ve sümkürme yoktur...


  Önceki Sonraki