Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Öldükten Sonra Dirilme (3) - Ömer Öngüt
Öldükten Sonra Dirilme (3)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Kasım 2023

 

İSLAM İLMİHALİ

Öldükten Sonra Dirilme (3)

 

Âlem-i Berzah (2)

Kullarının tekrar hayata ereceklerini haber vermesi, insanlar için büyük bir müjdedir.

"Allah sizi yerden bitki bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi tekrar çıkaracaktır." (Nuh: 17-18)

"Kabirlerin içi dışına, çıktığı zaman." (İnfitar: 4)

Dünyadaki cesedinden alâka ve irtibatını kesen ruh, intikal etmiş olduğu berzahta, o âleme mahsus lâtif bir kalıba bürünür. Bu kalıp dünyadaki vücut gibi sert değildir, lâtiftir. Tıpkı sudaki suret gibidir. Dünyada iken hangi huy ve sıfatta ise, o şekilde bir kalıba bürünür.

Meselâ herkese saldıranların ruhları köpek şeklinde, nankör insanların kedi şeklinde, inatçı olanların keçi sıfatında, hırsızlık yapanların fare sıfatında, hilekâr olanlar tilki sıfatında, herkese düşmanlık yapanların ruhları ise yılan suretinde bir kalıp içine girerler. Yani yaptıkları iyi ve kötü amellerinin suretleri akseder.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde:

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşr olunursunuz." buyuruyorlar.

Dünyada iken âhlak-ı zemimelerden, hayvanî sıfatlardan arınmış olanlar ise o âleme insan olarak giderler. İnsan şeklinde ve sıfatındadırlar.

Diğer bir Hadis-i şerif'te şöyle buyuruluyor:

"Müminler ölmezler. Ancak bir evden bir eve naklolunurlar."

Mümin-i Kâmil olanlar ise ayrıdır.

 

Mümin'in Ölümü ve Kabir Hayatı:

Mümin bir kulun ahiret yolculuğu Hadis-i şerif'lerde şöyle izah edilmektedir:

Mümin bir kula ölüm anında gökten, yüzleri güneş gibi parlayan melekler inerler. Beraberlerinde cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokularından bir koku vardır. Görüş ufkunu dolduracak şekilde mümini kuşatarak otururlar. Sonra ölüm meleği gelir, başucunda oturur.

"Ey temiz ve güzel ruh! Allah'ın mağfiretine ve hoşnudluğuna yönelerek bedenden çık!" der.

Ruh, su kabının ağzından damlanın aktığı gibi akarak çıkar. Can alındıktan sonra melekler bir lâhza dahi ruhu ölüm meleğine bırakmayarak cennet kefenine sararlar ve cennet kokusuna daldırırlar.

Onu yükseltirler. Rastladıkları her bir melek topluluğu: "Bu güzel ruh kimin ruhudur?" derler. Melekler ise dünyada isimlendirildiği adların en güzeli ile onu tanıtırlar. Nihayet dünya semâsına gelirler, semânın onun için açılmasını isterler ve ona açılır.

Her bir semânın mukarrebûn melekleri müminin ruhunu karşılayıp onu bitişiğindeki semâya uğurlarlar. Böylece yedinci semâya ulaşırlar.

Allah-u Teâlâ Hazretleri:

"Kulumun amel kitabını İlliyyin'de yazın. Onu yeryüzüne geri döndürün." buyurur.

Bu noktada Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

"Sizi topraktan yarattık, ölümünüzden sonra yine ona döndüreceğiz ve sizi tekrar oradan çıkaracağız." (Tâhâ: 55)

Âyet-i kerime'sini okumuştur.

Ruhu cesedine iade edilir. Bu arada kendisini defnedip dönenlerin ayak seslerini işitir.

Kabir tarafından bir dost gibi karşılanır. Kabirde müminin namazı baş ucuna, zekâtı sağ tarafına, orucu sol tarafına, sadaka, akraba ziyareti, iyilik... gibi hayırları da ayak tarafına gelir yerleşir...


  Önceki Sonraki