Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 362.SAYI - Ömer Öngüt
362.SAYI, Kasım 2023
Hakikat 362. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yaptığı taarruz çok büyük bir hadise oldu.

Bu saldırıdan sonra eline bahane geçen ve arkasına Amerika'nın sınırsız desteğini alan İsrail büyük bir terör ve katliama, vahşi saldırılara ve soykırıma başladı.

İsrail'in işlediği suçlar savaş suçu ve toplu katliamdan öte bir insanlık suçuna ve açık bir soykırıma, müslüman soykırımına dönüşmüştür.

Çünkü onlar düşmanlıkları en şiddetli olanlardır:

"İnsanlar içerisinde müminlere en şiddetli düşman olarak yahudileri bulursun." (Mâide: 82)

Cenâb-ı Hakk kalplerinde bu şiddetli düşmanlıktan çok daha büyük şeyler gizlediklerini haber veriyor:

"Kalplerinin gizledikleri ise daha büyüktür." (Âl-i imran: 118)

7 Ekim saldırısından sonra İsrail gerçek yüzünü ve niyetini gösterdi ve kim bilir daha neler gösterecek? Müslümanlara karşı soykırım niyetlerini, Filistinlileri asker-sivil ayırmadan katledeceklerini açıkça söylüyorlar.

Bunların büyük bir niyeti ve amacı var. Bu amaca ulaşmak için engel gördüğü her ülkeyi, her devleti, her milleti ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. O yüzden dünyadaki hemen her savaşın, terör, kriz ne varsa her taşın altından yahudilerin çıktığını görürsünüz.

"Onlar yeryüzünde durmadan fesat çıkarmaya koşarlar." (Mâide: 64)

Bugün çok büyük, çok ciddi bir durumla, yeni bir savaş dönemi ile karşı karşıyayız. Bu ateş çok büyüyebilir, bütün dünyayı sarabilir. Zira Amerika'nın da niyeti bu. Ne İsrail'in ne Amerika'nın durmaya niyeti yok.

11 Eylül'den sonra İslâm'a ve müslümanlara, İslâm ülkelerine yaptıkları saldırılar, çıkarttıkları terör ve kargaşalar çok kayıplara ve acılara sebep oldu. Bundan sonra bir benzerini, hatta daha da beterini görebiliriz.

"Atom bombası atıp hepsini yok edelim." diyebilen en aşırı uçtaki faşist siyasetçilerin iktidara ortak olduğu bir ülkeden bahsediyoruz.

Bunların bu ateşi bütün Ortadoğu'ya yayılabilir, bir dünya savaşının çıkmasına yol açabilir. Yahudilerin Amerika'yı kullanarak İran ve Arap ülkelerinde işgal ve katliam yapmaları durumunda ateşin bütün dünyayı sarması ihtimali var.

Kâfirin hedefi İslâm ve müslümanlardır; İslâm'ı ortadan kaldırmak, müslümanları yok etmektir. Bu hadise Filistin ile sınırlı değil. 11 Eylül'den sonra Afganistan'ı, Irak'ı işgal etti. Bu sefer de başka niyetleri var. Gayesi İslâm ve müslümanlardır.

"Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler." (Bakara: 217)

Allah-u Teâlâ diğer bir Âyet-i kerime'sinde şöyle buyuruyor:

"Ey iman edenler! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar." (Mâide: 51)

İsrail yıllardır insan hakları, uluslararası hukuk gibi her türlü Batı normunu çiğnediği ve Filistinlilere yaptığı zulüm afakı sardığı halde Batı ülkelerinin hemen hepsinin İsrail'e destek verdiğini görmekteyiz.

23 Ekim'de ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kanada ortak bir bildiri yayınladılar ve Filistinlileri katleden İsrail'e bir eleştiride bulunmadıkları gibi "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır." diyerek İsrail'e desteklerini beyan ettiler.

Küffarın kibri ve azgınlığı ayyuka çıktı, hepsi bu sapkınlıkta, yakıp yıkma niyetinde bir ve beraber oldular. Çok tehlikeli bir süreç başladı. Tetikte olmak, çok hazırlıklı olmak lâzım. Allah'ım bu küffarı kahr-u perişan etsin, onların şerrinden bizi muhafaza etsin.

Binaenaleyh; küffar icraatını yürütmeye, İslâm'ı ve müslümanları yok etmek için elinden geleni yapmaya çalışacak. Ancak Cenâb-ı Hakk bunlara bırakmayacak.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - İSRAİL DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SOYKIRIM YAPIYOR! - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
İSRAİL DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SOYKIRIM YAPIYOR!