Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 360.SAYI - Ömer Öngüt
360.SAYI, Eylül 2023
Hakikat 360. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Resulullah Aleyhisselâm’a iman olmadan; ona itaat, teslimiyet göstermeden; ona sevgi, saygı, hürmet beslemeden; onu canlardan da cananlardan da, her şeyden üstün tutmadan; arzusunu onun tebliğ ettiklerine uydurmadan; bu yoldan bu izden gitmeden müslümanlık olmaz, İslâm yaşanmaz.

Resulullah Aleyhisselâm’a karşı hürmetsizlik, edepsizlik Allah-u Teâlâ’nın gazabına mucip çok büyük bir hadsizliktir. Kişinin imanı bir anda gider de farkına bile varmaz.

Bir müslüman Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i en yakınlarından hatta kendi canından daha çok sevmedikçe kâmil bir imana sahip olamaz.

“O Peygamber müminlere öz nefislerinden evlâdır, canlarından da ileridir.” (Ahzâb: 6)

Bu Âyet-i kerime Allah ve Resul’ünü canından çok sevmedikçe, çoluk çocuğundan daha üstün tutmadıkça, malından daha çok tercih etmedikçe gerçekten iman etmiş olunamayacağına dair açık bir ferman-ı ilâhidir.

Herkes bu aynada kendisine baksın, iman derecesini öğrensin, nerede olduğunu bilsin.

Câbir bin Abdullah -radiyallahu anh-den rivâyet edilen bir Hadis-i şerif’te ise şöyle buyuruluyor:

“Ben her mümine kendisinden daha evlâyım.” (Müslim: 867)

Bunun sebebi, Sebeb-i mevcûdât oluşudur.

Bu sevgi ve teslimiyetin en güzel numunesi Ashâb-ı kiram -radiyallahu anhüm- Hazeratı’dır. Onlar Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e “Anam-babam sana feda olsun yâ Resulellah!” diyerek canlarından, mallarından, her şeyden geçmişlerdir.

“Hiçbir kimse ben kendisine babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça kâmil mümin olamaz.” (Buhârî-Müslim)

Allah-u Teâlâ, Peygamber’ine itaatı, tâbi olmayı, onu canlardan da cananlardan da aziz tutmayı emir buyurduğu gibi; onu büyük tanıyıp saygı gösterilmesini, tâzimde bulunulmasını, tebcil olunmasını, değer verilmesini ve yüceltilmesini de bizzat emir buyurmaktadır:

“Ey insanlar! Allah’a ve Peygamber’ine inanasınız, ona yardım edesiniz, onu büyük tanıyıp saygı gösteresiniz.” (Fetih: 9)

Kim ki bu emr-i ilâhîyi yerine getirirse Hazret-i Allah’a ve Resul’üne itaat edip iman etmiş olur. Fakat bu ilâhî emri yerine getirmeyen çok iyi bilsin ki bu saâdetten mahrum kalmıştır.

İmanın muktezası, Allah-u Teâlâ’nın ve Peygamber’inin huzurunda âdâba riayet etmek ve onu gücendirmekten son derece sakınmaktır.

Kur’an-ı kerim Âyet-i kerime’lerinde ve Hadis-i şerif’lerde; Peygamber’imiz -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Allah katındaki yüce mertebesine, Allah-u Teâlâ’nın ona verdiği en büyük bir değere, ahlâk ve faziletine, ona bahşedilen üstünlüklere dair birçok beyan ve buyruk vardır. Bu ilâhî hakikatleri değişik vesilelerle dergilerimizde müteaddid defalar yayınladık.

Bu sayımızda bunlarla beraber; hususiyetle Resulullah Aleyhisselâm’a karşı gösterilmesi gereken teslimiyet, iman ve edep tavrını Kitabullah’tan, Sünnet-i Resulullah’tan ve başta Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- ve Hazret-i Ömer -radiyallahu anh- Efendilerimiz olmak üzere Ashab-ı Kiram -radiyallahu anhüm- Hazerâtı’nın hayatından örneklerle arzetmeye çalışacağız.

•••

Bu ay idrak edeceğimiz “Mevlid Kandili”nizi tebrik eder, ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Resulullah Aleyhisselâm’a Sevgi, Saygı, Hürmet Ve İtaat; Allah’ın Emri, İmanın Gereğidir - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Resulullah Aleyhisselâm’a Sevgi, Saygı, Hürmet Ve İtaat; Allah’ın Emri, İmanın Gereğidir