Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 359.SAYI - Ömer Öngüt
359.SAYI, Ağustos 2023
Hakikat 359. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Ülkemizde bir Batıcılık, "Medeniyet" adı altında "Batının küfrünü hoş görme fitnesi" hâlen varlığını sürdürüyor. Bu durum bir iman zafiyetine yol açıyor. FETÖ'nün en büyük zararlarının başında da bu fitnenin, "Küfrü hoşgörü fitnesi"nin müslüman halkın arasında yayılmasına sebep olması vardır. Bu iman zafiyeti, en büyük düşmanı dost bilme fitnesi vatanda da büyük zararlara yol açtı, açmaya devam ediyor.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri bu zararları bertaraf etmek, müslümanları uyandırmak için, "İman ve Vatan"ın selâmeti için; FETÖ bu fitnesini yaymaya başladığı ilk günden itibaren bunların içyüzünü ilân ve ifşâ etti. Bunlar hakkında ilk yayını Mart 1995 tarihli dergimizde yaptı, kitaplar neşretti. Küfrü hoş görmenin İslâm'da olmadığını, bunu yapanların küfre kaydığını, FETÖ'nün hâin olduğunu, Amerikan ajanı olduğunu o zaman ilân etmişlerdi. "Küfrü hoş görmek din-i İslâm'ı inkârdır." buyurmuşlardı. (Hâinlerin İçyüzü, s. 528)

Bu mücadeleyi, bu "İman ve vatan mücadelesi"ni sadece Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri yaptı. Eserleriyle bu mücadelesi devam ediyor.

Amerika ve Batı, İslâm ve Türk düşmanlığında ortaktır. Senelerce İslâm'a, İslâm dünyasına, İslâm'ın iki kutsalına saldırdılar. Hâlen de saldırmaya devam ediyorlar.

Özgürlük adı altında Resulullah Aleyhisselâm'a en alçak hakaretleri içeren karikatürler yayınladılar, kutsal kitabımız Kur'an-ı kerim'i Türk büyük-elçilikleri önünde, polis koruması, devlet desteği altında yaktılar. Hiçbirisi de buna karşı durmadı, hepsi destekledi. Bir Batı ülkesi kınamadı.

Her türlü zulmü, hakareti yapan bu kâfirlerle değil birlik olmak, onlara meyletmek bile çok tehlikelidir:

"Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım da görmezsiniz." (Hud: 113)

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri FETÖ fitnesi ile mücadele ettikleri gibi, "Avrupa Birliği küffar birliğidir." ("Hâinlerin İçyüzü, s. 583) buyurmuşlar, müslümanları uyandırmak için, imanlarını muhafaza için bu hususlarda, defaatle, Batı'nın gerçek yüzünü, küfrünü, düşmanlığını ortaya seren dergiler çıkarmışlardı;

Bunların "Düşman" olduğunu Allah-u Teâlâ haber vermiş, başka bir delile gerek var mı?

"Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin."(Mümtehine: 1)

Bunların "gülen" yüzüne itimat olur mu?

Bunca delile, bunca ilâhî hükme rağmen onlarla birlik olmaya çalışmak kâfirleri daha da azdırmaktadır. Nitekim bizi AB'ye alın dedikten, NATO toplantısında İsveç'e yeşil ışık yaktıktan bir hafta sonra daha mürekkep kurumadan İsveç'te polis koruması altında yine Kur'an-ı kerim'e saldırı ve hakaret yapıldı. Hemen ardından yine Danimarka'da polis koruması altında Kur'an'ı kerim'i yakıp çiğnediler.

"Yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü kâfir olanlardır." (Enfal: 55)

Bunlarda medeniyet, hukuk maskesi altında, kalplerinin derininde büyük bir kin, düşmanlık ve kibir var.

"Binaenaleyh, hasmımızı tanımamız ve çok uyanık olmamız icabediyor. Zira Amerika olsun, Batı olsun bu İslâm milletini silâh ile yıkamayacağına kani olduktan sonra yaklaşık 300 yıldır Haçlı seferlerinin şeklini değiştirmiş, öncelikle iç bünyemizi ve manevî değerlerimizi bozmak ve yıkmak için sinsice çok büyük bir gayret içerisine girmiştir. Bu veçhesiyle Haçlı seferleri büyük bir kin ve vahşetle devam etmektedir." (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-, "Hâinlerin İçyüzü", s. 330)

"Küfür tek millettir. Onlara fırsat vermeyelim. Nitekim bunların hedefi imanı kaldırmak, vatanımızı yağmalamaktır. Bu küfür ehline ve küfür ehline tâzim edenlere itimat etmeyelim. Zira imansız vatan, vatansız iman müdafaa edilmez. Biri giderse diğeri de gider." (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-, "Hâinlerin İçyüzü", s. 13)

•••

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - "KÜFÜR TEK MİLLETTİR." (Hadis-i Şerif) - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
"KÜFÜR TEK MİLLETTİR." (Hadis-i Şerif)