Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ - Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (47) - Ömer Öngüt
Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (47)
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ
Dizi Yazı - Tefsir
1 Temmuz 2023

 

Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (47)

 

Din Gününün Sahibi (2)

"İşte hüküm günü budur. Sizi de sizden öncekileri de bir araya toplamışızdır." (Mürselât: 38)

O gün hüküm günüdür, özür beyan etme günü değildir.

"Bu, işte sizin yalanladığınız ayırt etme günüdür." (Sâffât: 21)

"(Kurtulmanız için) bir hileniz varsa, gösterin bana hilenizi!" (Mürselât: 39)

O'nun kabzından kurtulmaya hiç kimsenin gücü yetmez.

"O gün yalanlayanların vay haline!" (Mürselât: 40)

Dünyada birçok haksızlıklar olmaktadır. Öyle kimseler vardır ki hakettiği halde mükâfat alamaz. Kimisi de tam alamaz. Bazıları haksız yere cezalandırılırlar. Kimisi cezayı hakettiği halde ceza görmekten kurtulur. Bazı kimselere hakettikleri cezadan daha azı verilir. Zâlimler beraat ederken mazlumlar bakakalırlar. Bir kişinin suçunun bir başkasına yükletildiği de görülmektedir.

Mahkeme-i kübrâ'da ise bu gibi adaletsizlikler olmayacak, herkes yaptığının karşılığını tam olarak alacaktır. Kâfirler azaplandırılırken, inananlar mükâfatlandırılacaktır.

Âyet-i kerime'lerde şöyle buyuruluyor:

"O gün onlar meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz." (Mümin: 16)

"Allah onlara zulmetmedi, onlar kendi kendilerine yazık ettiler." (Âl-i imrân: 117)

Halbuki o gün başlarına gelmeden önce, yaptıklarının yanlarına kâr kalacağını sanıyorlardı.

Kâfir, müşrik ve münâfıkların yaptıkları iyilikler boşa çıkarılmış, âhiret mükâfatlarından mahrum bırakılmışlardır.

Âyet-i kerime'de şöyle buyuruluyor:

"Âyetlerimizi ve âhiret gününe kavuşmayı yalanlayanların bütün yaptıkları boşa çıkmıştır.

Onlar işlediklerinin karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar?" (A'râf: 147)

Kötülüklerin cezası, yapılan kötülükler kadar verilecek, iyiliklerin mükâfatı ise kat kat verilecektir.

Âyet-i kerime'de şöyle buyuruluyor:

"Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha üstün bir karşılık vardır.

Kim bir kötülük getirirse, ancak yaptıkları kadar ceza görürler." (Kasas: 84)

Büyük günahlardan sakınan müminlerin küçük günahları bağışlanacaktır.

Âyet-i kerime'de şöyle buyuruluyor:

"Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlanacağınız şerefli bir yere yerleştiririz." (Nisâ: 31)

Sâlih müminlerin hesabı gayet kolay geçecek, kötülüklerinden geçilecek, yaptıkları iyiliklere bol bol mükâfatlar verilecektir.

Âyet-i kerime'lerde şöyle buyuruluyor:

"İman edip amel-i sâlih işleyenlerin kötülüklerini elbette örteriz ve onlara yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz." (Ankebût: 7)

"Dönüş Allah'adır." (Âl-i imrân: 28)


  Önceki Sonraki