Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (31) - Ömer Öngüt
Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (31)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Haziran 2023

 

İSLAM İLMİHALİ

Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (31)

Cenaze İşleri (16)

 

Kabir Ziyareti:

Kabirleri haftada bir gün, Perşembe öğleden sonra, Cuma ve Cumartesi günleri gidip ziyaret etmek erkekler için menduptur.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde buyururlar ki:

"Ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Zira ahireti hatırınıza getirir." (Müslim: 977)

Kadınlar üzüntülerini tazelemek, ağlamak ve benzeri şeyler için ziyaret ederlerse bu câiz değildir. Eğer ağlamaksızın, ibret almak ve rahmet okumak için ziyaret ederlerse bir mahzur yoktur.

Kabri ziyaret eden kimsenin Yâsin Sûre-i şerif'ini okuması müstehaptır.

Bir Hadis-i şerif'te şöyle buyurulmaktadır:

"Bir kimse ebeveyninin veya onlardan birisinin Cuma günü kabrini ziyaret ederek Yâsin-i şerif okursa, küçük günahları affedilir." (Münâvî)

Kabirlerde Kur'an-ı kerim okunması Sünnet-i seniyye'dir. Hadis-i şerif'lerde kabristana uğrayan bir kimse Yâsin-i şerif veya onbir İhlâs-ı şerif okuyup sevabını ölenlere bağışlayacak olursa, Allah-u Teâlâ'nın onlara kolaylık vereceği, okuyanlara da ölüler sayısınca sevap ihsan buyuracağı beyan buyurulmuştur.

Kabristana varınca selâm vermelidir. Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kabristana uğradığı zaman şöyle buyururlardı:

"Ey müminler yurdunun sakinleri! Allah'ın selâmı üzerinize olsun. İnşaallah biz de sizlere katılacağız." (Ebu Dâvud)

Abdullah bin Abbas -radiyallahu anhümâ-dan rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Medine ehlinin mezarlarına uğramıştı. Mezara yüzünü çevirerek:

"Allah'ın selâmı üzerinize olsun ey kabir halkı! Allah sizi de bizi de mağfiret buyursun. Sizler bizim seleflerimizsiniz, biz de arkanızdan geleceğiz." buyurdu. (Ebu Dâvud: 3237)

Sünnet olan; kabirleri ayakta ziyaret etmek ve yine ayakta duâ etmektir. Zira Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Bakî mezarlığına gittiği zaman böyle yapardı.

Kabristanın ağaçlarını kesmek, yeşilliklerini yolmak ve biçmek mekruhtur. Fakat kurumuş olanları sökmekte ve yolmakta mahzur yoktur.

 

Devir ve İskat-ı Salât:

Devir ve İskat-ı salât hakkında Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif yoktur. Bir ihtiyat eseri olarak Hanefi ulemâsının güzel gördüğü bir muameledir.

Af ve mağfirete vesile olacağı zannıyla icrâ edilmektedir.

Her ne kadar yapılıyorsa da, günümüzde aslından çıkarılmıştır. Bunu bugün bu işin ehli yapmıyor, ihtiyacı olmayanlar bu işi yapıyor.

Onun yerine istemeyen fakiri ara, bul, vereceğini ona ver.


  Önceki Sonraki