Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (29) - Ömer Öngüt
Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (29)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Nisan 2023

 

İSLAM İLMİHALİ

Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (29)

Cenaze İşleri (14)

 

Kabristandan Döndükten Sonra Yapılacak İşler:

 Ölümle karşılaşan müslümanların:

"İnnâ lillâhi ve İnnâ ileyhi râciûn."

(Biz Allah içiniz ve yine O'na döneceğiz.) diyerek Allah-u Teâlâ'ya tevekkül ve tevessül etmeleri gerekir.

 Ölünün yakınları definden sonra ilk gece geçmeden kolayına gelen şeyi fakirlere tasadduk ederek sevabını ruhuna bağışlamalıdırlar. Buna yedi gün devam etmek Sünnet-i seniye'dir. Verecek bir şey bulamayanlar iki rekât nafile namaz kılarak sevabını bağışlayabilirler.

 İnsan yaptığı amelin sevabını ister hayatta olsun ister olmasın başkasına bağışlayabilir, bu câizdir. İster namaz ve oruç olsun, ister başka şeyler olsun değişmez. Sadaka veya Hacc gibi hem bedenî hem de mâlî ibadetleri onun adına yerine getirmek de ölüye fayda verir, sevabı ona ulaşır. Bunların sevabını ölüye bağışlamak, kendi sevabından birşey eksiltmez.

 Yedinci, kırkıncı, elli ikinci gecesi diye herhangi bir şey yoktur. O gecelere âit herhangi bir şey tertip edilmez.

 

Mevlid-i Şerif Okutmak:

Mevlid-i şerif Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'den sonra çıktığı için farz da değildir, sünnet de değildir. Gönülden gelen duygularla Resulullah Aleyhisselâm'ın doğumunu, vasıflarını, hususiyetlerini anlatır. Allah rızâsı için okunduğu zaman birçok faydalar husule getirir.

Mevlid-i şerif bugün ibâdet değil, âdet kabilinden okunuyor. Okutan nam için okutuyor. "Babası öldü, bir mevlid de okutmadı!" demesinler diye okutuyor. Okuyan ise para için okuyor. Burada rızâ diye bir şey yok, riyâ var. Doğrudan doğruya alay etmek demektir.

Hancı sarhoş yolcu sarhoş!..

Bir de para ile hatim okutanlar var. Para ile okuyan vebâle girdiği gibi, okutan da vebâle girer. İllâ hatim okutmak istiyorsan, evinde kıbleye karşı otur, bir Fâtiha-i şerif ile üç İhlâs-ı şerif oku, o sana yeter!

 

Cenazenin Nakli:

 Cenazenin vefat ettiği yerde defnedilmesi müstehap olmakla birlikte, bozulup kokması tehlikesi bulunmuyorsa başka bir yere naklinde mahzur yoktur. Başka yerlerde vefat eden sahâbilerden bazıları Medine-i münevvere'ye getirilerek defnedilmişlerdir.

Sâlih kişilerin kabristanına veya mukaddes beldelere, âilesi ve yakınlarının ziyaret edebileceği yakın bir yere defnetmek gayesiyle nakil yapılabilir.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde buyururlar ki:

"Ölülerinizi sâlih insanların civarına defnediniz. Zira diriler fena komşudan eziyet gördükleri gibi, ölüler de fenaların karşılıklı konuşmalarıyla rahatsız olur." (Câmiu's-sağîr)

 Zaruret olmadıkça definden sonra cenazenin nakli mutlak olarak câiz değildir.


  Önceki Sonraki