Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 354.SAYI - Ömer Öngüt
354.SAYI, Mart 2023
Hakikat 354. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Binlerce insanımız hayatını kaybetti, birçok insanımız da yaralandı.

Çok büyük bir âfât idi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla peş peşe yaşanan iki büyük deprem 10 ilde ve Suriye'nin Türkiye'ye yakın şehirlerinde yıkıma sebep oldu. Binlerce bina yıkıldı. Adeta kıyamet sahnesine benzer bir âfât yaşandı; küçük kıyamet.

Allah-u Teâlâ'nın azamet ve kudreti karşısında ne kadar aciz olduğumuzu, O'nun rahmetine, merhametine, affına ne kadar muhtaç olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. O'ndan çok korkmamız, O'na çok sığınmamız lâzım.

O "Mâlik'ül mülk"tür. Kulların elindeki de O'nun mülküdür, hatta kulun bizzat kendisi de O'nun mülküdür. Mülkünde ancak O'nun iradesi, hüküm ve tasarrufu câridir. İstediği olur, istemediği olmaz.

"Allah dilediğini yapar." (Âl-i imran: 40)

O'nun hükmüne teslim olanlar ve gönderdiği imtihana sabredenler ise müjdelenmişlerdir:

"Andolsun ki biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltmekle sizi imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele!" (Bakara: 155)

Dünyanın son zamanında, âhir zamanda, kıyamet alâmetlerinin bir bir zuhur ettiği son devirdeyiz. Hadis-i şerif'lerde bu ve buna mümasil her türlü âfâtın, savaşların haberleri verilmektedir.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri bugünleri haber vermişti. Bu devri tabir ederken "Harp ve harabiyat devri" buyurmuştu. Değişik vesilelerle sürekli İsrâ Sûresi 58. Âyet-i kerime'sini hatırlatmışlar ve "Bu Âyet-i kerime'yi her gün okurum" buyurmuşlardı.

"Hiçbir memleket hariç olmamak üzere, biz onu kıyamet gününden önce ya helâk ederiz veya onu şiddetli bir azapla cezalandırırız. Bu, kitapta (Levh-i mahfuz'da) yazılıdır." (İsrâ: 58)

Bazı beyanları da şöyledir:

"Hiç şüphe yok ki önümüzde çok büyük hadiseler, çok büyük sıkıntılar olsa gerek. Bu otuz sene zarfında Allah-u âlem öyle hadiseler olacak ki; öyle şiddetli, tasavvura sığmayacak kadar öyle büyük harpler, öyle felâketler, öyle zelzeleler olacak ki tasavvurun haricinde olacak!

Bunun özünü İsrâ sûre-i şerif'inin 58. Âyet-i kerime'sinde görürsünüz. Allah-u Teâlâ kıyametten önce dünyayı yıkacağını beyan buyuruyor."

İsyanın, zulüm ve küfrün ayyuka çıktığı, din, ahlâk ve fazilet umdelerinin ayaklar altında çiğnendiği, günahların açık olarak işlendiği, kötülüklerin her türlüsünün yapıldığı, fitne ve fesatların ortaya çıktığı bir zamanda, seyyiat zamanında yaşıyoruz.

Bu felâketleri durdurtacak bir tek şey varsa, Allah-u Teâlâ'ya yönelmek ve nasuh bir tevbe ile tevbe etmektir.

"Yaptığı zulümden sonra tevbe edip hâlini düzelten kimse, bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir." (Mâide: 39)

Bu deprem bize tekrar gösterdi ki; birlik, beraberlik, uhuvvet, yardımlaşma, fedakârlık gibi faziletleri üzerinde toplayan bu necip milletin necip fertleri var. Enkaz altından çıkan insanlarımızın tevekkülü, Cenâb-ı Hakk'a sığınmaları, dua ve niyazla ayakta kaldıklarını söylemeleri, küçük çocukların Allah'ı zikretmesi, buna mümasil görebilene çok hikmetler yaşandı.

Böyle büyük âfâtlarda bu meziyetlerimiz ortaya çıkıyor. Ve fakat bunlar unutulunca yine bir çekişme başlıyor.

Oysa gün birlik beraberlik günü, uhuvvet günü. Allah'a ve Resulullah'a dönme günü. Zira küffar el ovuşturuyor, tepemize binmek için fırsat kolluyor, vatanımızı elimizden almak istiyor.

"Devletin ittifaktan, devletsizliğin nifaktan olduğunu belirtiyoruz. Zira devletsiz olunca dinini yaşayamıyorsun. Dinimizde, devletimizde bir ve beraber olalım. Her tarafımızı düşman kaplamış, ittifaksızlık sebebiyle devleti kaybedersek, küffarın idaresinin altına girersek durum ne olur? Allah'ımız muhafaza buyursun."

•••

Bu ay içinde idrak edilecek olan "Berat Kandili"nizi ve bu ay başlayacak olan "Ramazan-ı Şerif Ayı"nızı tebrik eder, tüm İslâm âlemi'ne hayırlara vesile olmasını, bizi merhameti ile yâd buyurmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Bütün Milletimizin Başı Sağolsun, Cümlemize Geçmiş Olsun. - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Bütün Milletimizin Başı Sağolsun, Cümlemize Geçmiş Olsun.