Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler ve Hatıralar (142) - Nurlu Sözler Hikmetli Beyanlar - Ömer Öngüt
Nurlu Sözler Hikmetli Beyanlar
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler ve Hatıralar (142)
Dizi Yazı - İnciler ve Hatıralar
1 Şubat 2023

 

Muhterem Ömer Öngüt
-kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin
Hayat-ı Saadetlerinden İnciler ve Hatıralar (142)

 

Nurlu Sözler Hikmetli Beyanlar:

"Bir devlet reisi var, bir memleketi idare ediyor. Onu sen gözünle görüyorsun.

Bütün mükevvenat zerreye varıncaya kadar hep Hazret-i Allah'ın tasarrufundadır. İnsan devlet başkanını görür de O'nu görmez. Halbuki her şeyin O'nun tasarrufunda olduğunu gözü ile gören var. Allah'ımız bize de bildirsin, hakikati göstersin.

Gaye Hakk ve hakikati bilmek, hareketten sıyrılmak..."

"Ruhun hayat bulması nefsin esaretine, nefsin hayat bulması ise ruhun esarete düşmesine vesile oluyor."

"Hazret-i Allah'ın kudsî ruhla desteklediği kimseler O'nunla O'nu zikrederler. Kişinin burada bir sivrisinek kanadı kadar hükmü yoktur. O'nunla O'nu zikrederken hep O meydana çıkar. Bu meşhud Tevhid'dir."

"Biz Hakk Celle ve Alâ Hazretleri'nden kölelikten başka bir şey istemedik. 'Allah'ım fakiri kapında köle et!' demişizdir. Başka hiçbir isteğimiz olmamıştır.

Gelen Hakk'ın misafiridir, çünkü O'nun için geliyor. Hakk'ın misafirine gerekeni yapabildiğimiz kadar yapmaya gayret ederiz."

"Cenâb-ı Hakk fakire konuşma lütfunu ihsan ettiği zaman bir an bile düşündürtmez. Tek kelime ile şu şudur denilebilir. Yeter ki O ilhamı bahşetsin."


  Önceki Sonraki