Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 350.SAYI - Ömer Öngüt
350.SAYI, Kasım 2022
Hakikat 350. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bütün kötülüklerin bir bir ortaya çıktığı, âhir zamanı, bütün günahların işlendiği seyyiat zamanını yaşıyoruz. Dünya kurulalıdan beri kötülüklerin ayyuka çıktığı böyle bir devir gelmiş değil; şirk, küfür, günah, isyan, zulüm her şey var.

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyururlar:

“Bir memlekette zinâ ve fâiz yaygınlaşırsa, o memleket halkı Allah’ın azabını mutlaka helâl kılmış, hak etmiştir.” (Taberâni)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz bu zamanı haber veriyorlar, fâiz ve zinâ sebebiyle fuhuş ve isyan yüzünden gadâb-ı ilâhiye düçar olunacağını beyan ediyorlar.

Her türlü kötülüğün hoş gösterilmeye çalışıldığı ve yeni neslin bu konulara özendirildiği, İslâm ahlâkına ters düşen nefsani, şehvani duyguların ön plâna çıkarıldığı bir dönemden geçiliyor. Gerek TV’lerde gerek internet üzerinden sosyal medyada İslâmî, insanî, ahlâkî olmayan her şey mevcut. Kasten ve maksatlı olarak; diziler, programlar yapılarak, necip ve nezih bir millet olan bu nadide milletin çocukları bu şekilde aşılanarak kötülük yoluna daha küçük yaşlarda yönlendirilmeye; en başta zinâ ve fuhşiyata kötü ahlâka özendirilmeye çalışılmakta; asi ve zâlim, merhametsiz, vahşi, cani olmaya itilmekte; saygısız, sevgisiz, toplumdan kopmuş bir hayata zorlanmaktadır. İnternet ortamında her türlü melânet, her türlü yol, her türlü çıplaklık; akla hayale gelmeyen şeylerin peşinden koşulmaktadır.

Aile bağları koparılıyor, toplumdan uzaklaşıp bireyselliğe itiliyor, din, diyanet sorgulanıyor, psikolojik problemli nesiller ortaya çıkıyor. Şeytanın girdiği, nefsin yol bulduğu ve merak sebebiyle dipsiz kuyulara giriliyor. Oyun adı altında çocukken bilinçaltına intihar duygusu işleniyor. Bu sebeple bugüne kadar 150-200 civarında evlâdımızın internet oyunu ile intihar ettiği söyleniyor, beyinler uyuşturuluyor, insanlar ruhsal, mânevi çöküntü yaşıyor. Her gün intihar vakaları, ana babasına, eşine, çocuğuna şiddet ve vahşete dair haberler, katliamlar duyuluyor.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde;

“Belâ ve fitneden başka dünyanın hiçbir şeyi kalmadı.” buyuruyorlar. (İbn-i Mâce)

Ne hale geldik?

İslâm’ın emir ve hükümleri unutulmuş, mahrem sayılan aile hayatı aleni olarak teşhir edilir olmuş. Yapanlar da itibar sahibi yapılıyor ve tüm bu olanlar gayet doğalmış gibi gösterilmeye çalışılıyor.

Hakk Celle ve Alâ Hazretleri’nin sonsuz ikram ve ihsanları, sayılamayacak kadar çok nimetleri karşısında O’na kulluk etmemiz, itaat etmemiz, ahkâmına riâyet etmemiz gerekirken O’nun verdiği nimetlerle tefahür ediyor, Veren’i bilmiyor, tanımıyor, bir de O’na isyan ediyoruz. Büyük nimetler içinde büyük günahlar yapıyoruz.

Dinimiz ahlâkımızı güzelleştirmemizi, kötülüklerden ve kötü huylardan kaçınmamızı emretmektedir.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Kötülüklerin zâhir ve bâtın olanlarından uzak bulununuz.” buyuruyor. (En’am: 151)

Gizli açık bütün günah, isyan ve küfürden kaçmamız, uzak durmamız emrediliyor.

“Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.” (En’âm: 120)

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Değersiz Bir Dünya İçin Nice İmanlar Gidiyor - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Değersiz Bir Dünya İçin Nice İmanlar Gidiyor