Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (23) - Ömer Öngüt
Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (23)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Ekim 2022

 

İSLAM İLMİHALİ

Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (23)

Cenaze İşleri (8)

 

Cenaze Namazı Duâsı:

Yukarıda geçtiği üzere birinci tekbirden sonra "Sübhaneke" duâsı okunur. "Veteâlâ ceddük" dedikten sonra "Vecelle senâüke" cümlesi ilâve edilir.

İkinci tekbirden sonra "Allahümme salli ve bârik" duâları okunur.

Üçüncü tekbirden sonra okunacak duâlar cenazenin erkek, kadın ve çocuk olmalarına göre değişir.

Erkek ise şu duâ okunur:

(Allahümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ. Allahümme men ahyeytehû minnâ feahyîhi alel-İslâm. Ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel-imân.

Ve hussa hâzel-meyyite birravhi ver-râhati vel-mağfireti ver-rıdvan. Allahümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihi ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkihil-emne vel-büşrâ vel-kerâmete vez-zülfâ. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.)

"Ey Allah'ım! Dirimizi ölümüzü, hazır bulunanlarımızı bulunmayanlarımızı, küçüğümüzü büyüğümüzü, erkeğimizi kadınımızı mağfiret eyle.

Ey Allah'ım! İçimizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat, öldürdüğünü de iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahata, mağfirete ve rızâna erdir.

Ey Allah'ım! Bu ölü muhsin ise ihsanını artır. Eğer günahkâr ise onu bağışla, Kendisine emniyet, müjde, kerâmet ve yakınlık nasip eyle! Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!"

Kadın ise "Ve hussa"dan itibaren şu şekilde okunur:

(Ve hussa hâzihil-meyyite birravhi ver-râhati vel-mağfireti ver-rıdvân. Allahümme in kânet muhsineten fezid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten fetecâvez anhâ ve lâkkihel-emne vel-büşrâ vel-kerâmete vez-zülfâ. Birahmetike yâ erhamerrahimîn.)

Çocuklar için istiğfar edilmez, çünkü onların günahı yoktur.

Erkek çocuk ise "Ve hussa"dan itibaren şu ilâve yapılır:

(Allahümmec'alhü lenâ feratan. Allahümmec'alhü lenâ ecran ve zühran. Allahümmec'alhü lenâ şâfian ve müşeffean)

"Ey Allah'ım! Bu çocuğu bize önden gönderilmiş bir ecir ve azık kıl. Ey Allah'ım! Onu bize şefaâtçi kıl, şefaâtini de makbul kıl."

Kız çocuğu ise: "Ve hussa"dan itibaren şu ilâve yapılır:

(Allahümmec'alhâ lenâ feratan. Allahümmec'alhâ lenâ ecran ve zühran. Allahümmec'alhâ lenâ şâfiaten ve müşeffeaten)

Cenaze namazına abdest alıp yetişemeyeceğini anlayan kimse, teyemmüm alıp yetişir. Başlangıç tekbirinde imama yetişemeyen kimse, tekbiri bekler ve onunla namaza girer. İmam selâm verdikten sonra, cenaze musalladan kaldırılmadan, tekbirleri peşpeşe alıp dörde tamamlamaya çalışır. Cenaze kaldırıldığı anda, kaldığı yerde selâm verir, tekbir aralarında duâ okuma ile meşgul olmaz. Çünkü duâlar sünnet, tekbirler ise farzdır.

Namazı bozan şeyler cenaze namazını da bozar.

Birden fazla cenaze bir arada olursa, hepsinin namazı teker teker kılınabildiği gibi, bir tek niyetle topluca da kılınabilir. Fakat her biri için ayrı ayrı kılmak daha faziletli kabul edilmiştir. Hangisi daha önce getirilmişse önce onun namazı kılınır. Birlikte getirilmişlerse daha faziletli olana öncelik verilir.

Eğer tek namaz kılınacaksa cenazeler yan yana veya arka arkaya dizilir.

Cenaze namazı bir defa kılınır, ikinci defa kılınması mekruhtur.

Kılacakların önünde hazır olmayan cenaze üzerine namaz kılınmaz. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in, Habeş Necâşi'sinin namazını kılması şahsına âit bir husustur...


  Önceki Sonraki