Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 347.SAYI - Ömer Öngüt
347.SAYI, Ağustos 2022
Hakikat 347. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Hayrın ve şerrin nede ve nerede olduğunu kişi bilemeyeceği için, Allah-u Teâlâ’ya sığınmaktan ve hakkında hayırlı olanı dilemekten başka bir çare yoktur.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:

“Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey, hakkınızda hayırlı olabilir ve hoşunuza giden bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir siz bilmezsiniz.” (Bakara: 216)

Hoşlanıp hoşlanmamak sadece bir duygudur. Sadece bununla iyilik ve kötülük, yarar ve zarar bilinemez. İnsan aklı iyiye ve kötüye, güzele ve çirkine tam olarak vâkıf olamaz. Vâkıf olan Allah-u Teâlâ’dır.

Abdullah bin Mesud -radiyallahu anh- buyurur ki:

“Yaktığını yakan ve bıraktığını bırakan bir ateşe dokunmam; olmayan bir iş için ‘Keşke olsaydı!’ dememden bana daha sevimli gelir.”

Her nimet ve musibetin takdirle olduğunu bilen bir kimse, kaybettiğine fazla üzülmez, elde ettiğine fazla sevinmez. Allah-u Teâlâ bunların pek yakında yok olmasını takdir edebilir. Elden çıkan düşünmekle geri gelmez, elde edilen de sevinmekle devam etmez.

Dünya saâdetini ve ahiret selâmetini arzu eden kimse, ortak ve yardımcıdan müstağni olan Allah-u Teâlâ Hazretleri’ne yönelip, sebeplerini halketmesini de o Zât-ı Ecell-ü Âlâ’dan istemelidir.

Allah öyle bir Allah ki; itaat edeni-etmeyeni, sevdiğini-sevmediğini ayırt etmeden bütün mahlûkatına sayısız nimetler bahşetmektedir. Sayılması imkânsız olan çeşit çeşit nimetler veriyor, kendi mülkünde yaşatıyor, her işini görüyor, her ihtiyacını gideriyor. Bütün istek ve ihtiyaçları O verir. İhtiyaçlar yalnız ve yalnız O’ndan talep olunur.

Yaratıcı, nimetlerle donatıcı, yalnız O’dur.

“Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a hamdolsun.” (Fâtiha: 2)

Âyet-i kerime’si, hamdin Allah-u Teâlâ’ya mahsus olduğunu bildirmekle beraber; işaret ettiği mânâ itibarı ile: “Âlemlerin Rabb’i Allah’a hamdediniz.” demektir. Hamd Allah-u Teâlâ’nın emri, insanın ise kulluk vazifesidir.

“Elhamdülillâh de!” (Neml: 59)

Bütün âlemleri yaratmış, hiçbir karşılık beklemeden bol bol nimetler vermiştir. Ruh O’nun, beden O’nun, mülk O’nun, nimet O’nun, lütuf O’nun... O her nimetin kaynağıdır.

Hakk Celle ve Alâ Hazretleri Âyet-i kerime’sinde:

“Şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım.” buyuruyor. (İbrahim: 7)

Şükrümüzü artırırsak, nimetini artırır. Nefsimize bağlarsak kesiverir.

Şükür; bütün her şeyin O’ndan olduğunu bilmektir.

İbadetin özü şükürdür. Namaz kılıyorsan O’na şükredeceksin. Zekât veriyorsan O’na şükredeceksin. Hayır yapacaksan O’na şükredeceksin. Yaptığının şükrünü yaparsan vermiş olursun. Bana ibadet ettiriyor, huzuruna kabul buyuruyor, nasıl şükür lâzım, nasıl şükür lâzım. Yaptırana, yaptırdığı için şükür etmek. Şükreden bir kalp, zikreden bir lisan, fikreden bir dimağ. Hazret-i Allah’tan bunu isteyin.

Yâ Rabb’i! Sen bizi kurtarmasaydın, bu dalâlet ehlinin içine girseydik, onların dinine batsaydık bizi kim kurtarırdı? Bizi onlardan kurtarmışsın, rıza yoluna koymuşsun, cihadı da sevdirmişsin, sana sonsuz şükürler olsun.

“Yâ Rabb’i! Başımı secdeye koysam hayatımın sonuna kadar kaldırmasam vallâhi ihsan ettiğin nimetinin şükrünü edâ edemem.”

•••

“Hicri Yeni Yıl”ınızı ve bu ay içerisinde idrak edilecek olan “Aşure Günü”nüzü tebrik eder, tüm İslâm âlemi’ne hayırlara, belâ ve musibetlerin def’ine vesile olmasını Allah-u Teâlâ’dan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Cenâb-ı Hakk’ın Her Şeyi, Her Taksimi, Her Takdiri Güzeldir - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Cenâb-ı Hakk’ın Her Şeyi, Her Taksimi, Her Takdiri Güzeldir