Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 346.SAYI - Ömer Öngüt
346.SAYI, Temmuz 2022
Hakikat 346. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Tarihten bugüne müşrikler, kâfirler, münafıklar Resulullah Aleyhisselâm’ı inkâr etmişler, kabul etmemişler, onun getirdiği İslâm’a, Kur’an’a düşman kesilmişlerdir.

“Şüphesiz ki kâfirler sizin apaçık bir düşmanınızdır.” (Nisâ: 101)

İçlerindeki kin, haset sebebiyle Resulullah Aleyhisselâm’ı ve getirdiği medeniyeti, ahlâk ve fazileti, ilim ve irfanı kıskanmışlar, eziyet etmek için ellerinden geleni yapmışlardır.

Her peygamber ve ümmeti iftira ve hakaretlere, zulüm, işkence ve baskılara maruz kalmıştır.

Ahir zaman peygamberi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de gerek hayat-ı saadetlerinde gerek ahirete irtihallerinden sonra sürekli küfür ehlinin iftira ve hakaretlerinin, karalama kampanyalarının hedefi olmuştur.

Geçtiğimiz yıllarda kendisini medeni zanneden Avrupa’da yayınlanan hakaret karikatürlerini hepimiz hatırlıyoruz. Son aylarda bir iftira da Hindistan’da yaşandı. İktidardaki faşist zihniyetli partinin bir yetkilisi Resulullah Aleyhisselâm’a çok çirkin iftiralarda bulundu. Hindistan’da ve birçok İslâm ülkesinde müslümanlar ayağa kalktı. Türkiye’de ise pek bir hareket ve tepki olmadı maalesef.

Aslında Asr-ı saâdet’ten bugüne bütün kâfirler, Resulullah Aleyhisselâm’a hakareti, İslâm’ı küçük düşürmek için yapıyorlar.

Küffar İslâm dininden ve Peygamber Efendimiz’in manevî varlığından Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz hayatta imiş gibi çekiniyor. Bu sebeple müslümanları yıkmak için ona olan sarsılmaz sevgi ve muhabbeti yıkmakla muvaffak olacağını hesap ediyor. Hem kininin icabı olarak hem de müslümanları yıkmak için ona hakaret etmekten, onun âli mertebesini ve emsalsiz hususiyetlerini karalamak için iftira atmaktan çekinmiyor. Gizli mahfillerde bu iş için büyük planlar çeviriyor, büyük paralar harcıyor.

İşte bütün bu sebeplerle şeytan ve avanesi, küfür ehli Resulullah Aleyhisselâm’a düşmandır. Bu düşmanlıkları hayatında olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Onun hakkında her türlü yalanı ve iftirayı irtikap ederler. İslâm’ı yok etmek için ona iftira atmaktan, karalamaktan çekinmezler. Papalar onu karalamak için milyarlarca dolar bütçe ile kampanya ve sinsi bir kara propaganda yaparlar. İçi serapa küfür ile dolu olanlar onu karalamak için karikatür çizerler, küfür devletleri bu iğrenç hakaret ve iftiraları basın özgürlüğü adı altında himaye ederler.

“Allah’ı ve Peygamberi’ni incitenlere, Allah dünyada da âhirette de lânet etmiştir. Onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.” (Ahzab: 57)

Hal böyle iken bize de düşen elimizdeki imkânlar nispetinde bu müdafaayı yapmaya çalışmak, Resulullah Aleyhisselâm’ı her fırsatta anlatıp, yüce vasıflarını, Allah katındaki değerini, insanlığa rahmetini tekrar tekrar hatırlatmaktır.

Nitekim Hakikat Dergisi olarak mütemadiyen Resulullah Aleyhisselâm’a karşı yapılan iftira ve hakaretlere bugüne kadar gereken cevapları verdik. Bugün de tekrar onun o pak şahsiyetine atılan iftiralara cevap vermek, onu yad etmek için, hak ve hakikati ortaya sermek için Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in af ve merhametine sığınarak, bizi ümmetliğine kabul buyurmasını dileyerek bu mevzuyu arzediyor, onun rıza ve hoşnutluğunu dileniyoruz.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e nâmütenâhi, sonsuzların sonsuzuna kadar Salât-ü selâmlar olsun.

Hayatta ona her şey değer.

“İşte o Peygamber’e inanan, saygı gösterip aziz tutan, ona yardım eden, onunla gönderilen nura uyanlar yok mu? İşte onlar kurtuluşa ve saâdete erenlerdir.” (A’raf: 157)

•••

Bu ay idrak edilecek olan “Kurban Bayramı”nızı tebrik eder, tüm İslâm âlemi’ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Allah-u Teâlâ’ya Ve Resulullah Aleyhisselâm’a Düşmanlik Etmek Küfrün Ve Şirkin En Şiddetlisidir. - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Allah-u Teâlâ’ya Ve Resulullah Aleyhisselâm’a Düşmanlik Etmek Küfrün Ve Şirkin En Şiddetlisidir.