Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 341.SAYI - Ömer Öngüt
341.SAYI, Şubat 2022
Hakikat 341. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız; Hak ile bâtıl mücadelesi Âdem Aleyhisselâm’dan bugüne hiçbir zaman son bulmayacak ve kıyamete kadar devam edecektir.

Allah-u Teâlâ müminlere cihadı emretmiş ve Âyet-i kerime’sinde:

“Ey müminler! Allah yolunda nasıl cihad etmek gerekiyorsa öylece hakkıyla cihad edin.” buyurmuştur. (Hacc: 78)

Allah'ın dinini yüceltmek için, elinizden gelen bütün güç ve kuvvetinizi harcayarak mallarınızla, canlarınızla hakkıyla cihad edin.

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyuruyorlar:

“Cihad etmeniz size farzdır.” (Ebu Davud: 2533)

Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri de öylece Allah yolunda cihad etmişlerdi.

Öyle cihad aşkıyla doluydu ki;

“İtimat edin dünyada kalmak için tek bir arzum bu cihad içindir. Beni tek tutan bu cihaddır.” buyurmuş, “Büyük dedem de kâfirlerle savaşmayı çok severdi” beyanı ile cihad aşkını ilân etmişlerdi.

Bu Zât-ı âli’nin cihadı çok büyüktü. İman, küfür arasında bir berzâh, hak ile bâtıl arasına bir perde, hakikat ile dalâletin karışmaması için bir set idi. O âhir zamanda türeyen din ve vatan bölücüleriyle harp ettiği için din bugün dimdik ayaktadır. Otuz yıldır bu din ve vatan bölücüleriyle cihad etmişlerdi.

1950 yılından beri insanları irşad ile tenvir eden bu zâtı herkes tanırdı. Hiçbir zaman şahsi menfaat, şöhret ve nam peşinde olmadı. Her suale hak ve hakikat ölçüsünde cevap verdiği gibi, yoldan sapanları ikaz etmekten de çekinmedi. Bu sebeple sevenleri kadar sevmeyenleri de oldu, düşmanlık yapanlar, iftira atanlar da oldu.

“Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar.” (Mâide: 54)

Âyet-i kerime’sinde buyurulduğu üzere Allah yolunda, din ve vatan bölücülerine karşı cihad etti.

“İtimad edin, dünyada kalmak için tek bir arzum Allah yolunda bu cihad içindir. Beni tek tutan cihaddır. Gitmeye çok meyyalim, bu cihad olmasa yaşamanın âlemi ne!..”

O Allah için çalıştı, Allah yolunun hizmetkârı idi. Gayesi, maksadı, menfaati yoktu. Fîsebilillâh hayatı mücadele ile geçti. Allah ve Resul’ünü sevdirmeye, Allah ve Resul’ünde birleştirmeye, Nûr-i Muhammedî’nin yayılmasına, kalplere Hazret-i Allah’ı ve Resulullah’ı yerleştirmeye çalıştı. Hazret-i Allah ve Resul’ünü örnek aldı. Ömrü ibadetle, taatle ve cihadla geçti.

Vasiyetlerinde; “Hazret-i Allah'ın hükümlerinden ve Resulullah'ın Sünnet-i seniyye'sinden ayrılmayın!” buyurmuşlardı.

Ömrü mücadele ile, türlü ibtilâlarla geçti.

Hep sabır, şükür ve tevekkül halindeydi. Takdir-i ilâhi’ye boyun eğmiş, Hakk’ın hükmüne râm olmuşlardı.

Din ve vatan bölücülerinin menfaat, mevki ve nam için İslâm dini’ni âlet ettiklerini, halkı soymak için cep cihatçılığı yaptıklarını beyan etmişler;

“Allah yolunda para, menfaat girdiği takdirde o yol Allah yolu olamaz.”

“Bizim yolumuzun diğer yollardan ayrılış noktası şu Âyet-i kerime’dir:

“Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun, onlar doğru yoldadırlar.” (Yâsin: 21)

Bu Âyet-i kerime bir berzahtır. Kim para topluyorsa doğru yolda olmadığını bu Âyet-i kerime beyan eder.” buyurmuşlardı.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretlerimiz’in Recep ayında ahirete irtihalinin 12. Sene-i devriyesi vesilesi ile bu mevzu hazırlanarak Ümmet-i Muhammed’in istifadesine arz edilmiştir.

•••

Bu ay başlayacak olan “Üç Aylar”ınızı ve idrak edilecek olan “Regaib ve Miraç Kandilleri”nizi tebrik eder, tüm İslâm âlemi’ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Hakk'ın Vazifedarları - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Hakk'ın Vazifedarları