Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 338.SAYI - Ömer Öngüt
338.SAYI, Kasım 2021
Hakikat 338. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Son günlerde Yunan ve arkasındaki Haçlı Batı’nın tehdit ve tehlikesi çok arttı. Hemen hemen her gün hasmane tutum ve davranışlarının bir yenisini sergilemeye başladılar. Yunanistan’ın ise yaptığı anlaşmalarla düşmanlığını ve savaşı göze aldığını ilân etmiş olması; bu mevzuyu tekrar arzetmek lüzumunu ortaya çıkarmıştır.

Cenâb-ı Hakk Âyet-i kerime’lerinde düşmanlarımızı bize tanıtıyor ve ikaz ediyor:

“Şüphesiz ki kâfirler sizin apaçık bir düşmanınızdır.” (Nisâ: 101)

“Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler.” (Bakara: 217)

Türkiye etrafında çıkartılan askerî tehditleri ortadan kaldırmak, denizlerindeki hak ve menfaatlerini müdafaa etmek için son yıllarda ciddi bir mücadele veriyor. Suriye’deki PKK tehdidine karşı yeni bir sınır ötesi operasyonun konuşulduğu, her an ordumuzun yeni bir harekâta başlama ihtimali olan günlerden geçiyoruz. Diğer yandan Yunanistan sürekli silahlanıyor ve saldırmak için fırsat kolluyor.

Yunanistan bu cesaretini şüphesiz ağababalarından, sahiplerinden alıyor. Başta Fransa olmak üzere ABD, İsrail gibi ülkelerin desteğiyle her türlü füze, uçak ve gemiyi temin etmeye çalışıyorlar. Büyük devletlerle ve çevre ülkelerle Türkiye’ye karşı ittifaklar kuruyor, topraklarını, adalarını Amerika gibi ülkelerin askerlerine açıyorlar. Türkiye düşmanlığı paranoyası ile bütün Yunanistan’ı Amerika’ya peşkeş çekiyorlar. ABD sınırımız boyunca askeri üsler kuruyor. Her an bir harp başlayabilir. Düşman buna hazırlanıyor.

Fırsatını bulduklarına kanaat getirdikleri an aniden saldırabilirler. Zira arkalarında Yunan’ı kullanarak bize zarar vermek isteyen küresel güçler, İslâm ve Türk düşmanı devletler var. Haçlı zihniyeti devam eden hıristiyan devletler var, İsrail var.

Cenâb-ı Hakk Âyet-i kerime’sinde şöyle buyuruyor:

“Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!” (Tevbe: 73, Tahrîm: 9)

Bu âli din de, bu güzel vatan da bize emanettir. O halde emanete hakkıyla sahip çıkıp onları koruyalım. Atalarımızı hatırlayalım. Onlar i’lâ-yi kelimetullah ve vatan için canlarını, mallarını feda etmekten çekinmediler. Bu niyette oldular, bu niyetle öldüler. Hazret-i Allah ile alış verişe girdiler.

“Hiç şüphesiz ki, Allah yolunda savaşıp düşmanları öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Allah, cennet kendilerinin olmak karşılığında satın almıştır. Onlara vaad olunan cennet haktır ki, Tevrat’ta da İncil’de de ve Kur’an’da da sâbittir. Allah’tan ziyade ahdine vefa gösteren kimdir? O halde yaptığınız bu hayırlı alışverişten dolayı sevinin. İşte bu çok büyük bir saâdettir.” (Tevbe: 111)

Yetmez mi! Değmez mi!

Onun için bu imanlı ruhla, cihad aşkıyla din ve vatanımıza yönelen tüm tehditlere karşı duralım.

“Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.” (Saff: 4)

Yunan’ın her an, ani bir saldırısına karşı yekvücud hazır olalım.

Bugün İslâm’ın bayraktarlığını bu millet yapıyor. O halde her hazırlığımız tam olsun. Sonra nedamet çok olur, faydası yok olur. Ama biz O’nun yolunda olursak, eksiğimiz olsa da O bizi affeder, destekler, her zorluktan bir çıkış yolu ihsan eder. Bu cennet gibi vatanın düşmanı çok, onun için uyanık olalım. Su uyur, düşman uyumaz.

Hazret-i Allah sonunda zaferi bize bahşedecek.

“Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenip mağlup edecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakıverirse, O’ndan başka size yardım edecek kimdir? Müminler yalnız Allah’a güvensinler.” (Âl-i imran: 160)

•••

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Ey Müslümanlar! Ey Türk Milleti! DÜŞMANINI TANI, DİNİNİ, VATANINI, İMANINI KORU! - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Ey Müslümanlar! Ey Türk Milleti! DÜŞMANINI TANI, DİNİNİ, VATANINI, İMANINI KORU!