Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 336.SAYI - Ömer Öngüt
336.SAYI, Eylül 2021
Hakikat 336. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Dünyanın huzuru kalmadı. Her geçen gün bir öncekini aratıyor. Daha önce görülmemiş hadiseler birbiri ardına yaşanıyor.

Dünyada birçok memleket halkı nice afatlarla boğuşuyor: Aşırı sıcaklar, yangınlar, seller, depremler, tsunamiler, salgın hastalık, susuzluk, kuraklık, kıtlık, açlık, gıda fiyatlarının artması, geçim sıkıntıları, ekonomik kriz, terör, iç harp, karışıklıklar ... ve yaşanan ve yaşanacak büyük harpler. Dünyanın her yeri kaynıyor, huzursuz; ya afatla ya harple meşgul.

Sadece Türkiye’de değil, Almanya, Japonya, Pakistan gibi birçok ülkede büyük seller meydana geliyor. Sibirya gibi bir coğrafyada bile orman yangınları yaşanıyor. Amerika Kaliforniya’daki yangın aylardır söndürülemiyor. Geçtiğimiz yıllarda Avustralya’nın koca kıtanın neredeyse yarısı yandı. Hayvan popülasyonları hızla değişiyor, istilacı türler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Buna mümasil dünyanın her yerinde büyük değişimler, doğa olayları aynı zamanda sosyolojik çalkantılar yaşanıyor.

Zira öyle bir seyyiat zamanı ki, dünya kurulalı beri böyle bir devir gelmiş değil. Geçmiş ümmetlerin yaptıkları isyan ve tuğyanlar, fuhuş ve ahlâksızlıklar günümüzde de aynı şekilde mevcuttur. Bugün hepsi toptan yapılıyor. Günümüzde bambaşka bir cahiliyet hüküm sürüyor; her türlü küfür işleniyor; şirkin, putperestliğin, şeytanî işlerin her türlüsü yapılıyor.

Gerçekten çok isyan ettik, çok zulmettik. Bu da gadâb-ı İlâhi’ye muciptir.

Öyle bir devir ki Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ahir zamanda olacağını haber verdiği her şey çıktı ve çıkıyor. Yapılacağını bildirdiği kötülükler de yapılıyor.

İnsanları dinden çıkaran, imandan uzaklaştıran şu âhir zaman fitnelerine bir bakın. O kadar çok ve o kadar büyük ki; yangın alevi gibi etrafı sarmış bu fitnelerden kurtulmak için Allah’a ve Resul’e dönmek, Hazret-i Kur’an’a, Sünnet-i seniyye’ye sarılmak şarttır. Yoksa bu fitne ateşi, cehennem ateşine sebep olacak maazallah...

Şunu çok iyi bilelim ki, bu kadar isyan bize çok pahalıya malolacak.

“Hiçbir memleket hariç olmamak üzere, biz onu kıyamet gününden önce ya helâk ederiz veya onu şiddetli bir azapla cezalandırırız. Bu, Kitap’ta (Levh-i mahfuz’da) yazılıdır.” (İsrâ: 58)

Bugün her türlü sapkınlık, her türlü fuhşiyat, cana kıyma, faiz, içki, kumar, uyuşturucu, zina, livata, rüşvet, isyan, zulüm, uyuşturucu, hırsızlık, gasp, sahtekârlık, yalancılık, zulüm, terör, isyan, ana-babaya itaatsizlik, evladını cehennem amellerine teşvik .... akla gelen-gelmeyen her türlü günah işleniyor. Masum insanların, hatta küçücük çocukların ırzına, canına kasteden vahşi insan müsveddeleri çoğalıyor. Gençlerimiz yabancı kültür istilâsı altında; internetteki oyunlar, filmler üzerinden çocuklarımız zehirleniyor. İslâm ahkâmı, aile ve vatan mefhumu yok edilmeye çalışılıyor.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz adeta bugünleri tasvir edercesine şöyle buyurmuşlardı:

“Belâ ve fitneden başka dünyanın hiçbir şeyi kalmadı.” (İbn-i Mâce)

Hadis-i şerif’lerde haber verilen küçük kıyamet alâmetlerinin hepsi zuhur etti. Sıra büyük alâmetlere geldi. Büyük alametler de her an cereyan edebilir. Dünyanın durumu gerçekten çok kötü. Biz de pek farklı değiliz ancak Allah-u Teâlâ bizi koruyor ve muhafaza ediyor.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri bu günleri şöyle haber veriyorlar:

“Dünya perişan olacak. İsyan çok, isyanın çokluğu nispetinde bu millet temizlenecek. Çok büyük isyan var. Halik-ı Azimüşşan dinlenmiyor, emirler hükümsüz kalıyor. O da onları hükümsüz bırakacak.

Biz Cenâb-ı Hakk’ın lütfuyla ayakta duruyoruz. İç düşman, dış düşman. Allah-u Teâlâ bizi muhafaza ediyor, koruyor. Ne zamana kadar O bilir. Yalnız bu isyanımız cezasız kalmaz.”

“Bundan sonra önümüzde çok şiddetli dalgalar var.”

“Başımıza bütün bu gelenler, Hazret-i Allah’ın emrinden, buyruğundan çıkmamızdan oluyor. Başka bir şey sanmayın. Son derece hızla uçuruma doğru gidiyoruz. Bu gemiyi nerede durduracağını Hazret-i Allah kendisi bilir. Korkunç bir gidişat var.”

•••

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah..


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - “Size Ne Oluyor ki Allah’a Büyüklüğü Yakıştıramıyorsunuz?” (Nuh: 13) - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
“Size Ne Oluyor ki Allah’a Büyüklüğü Yakıştıramıyorsunuz?” (Nuh: 13)