Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 334.SAYI - Ömer Öngüt
334.SAYI, Temmuz 2021
Hakikat 334. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Allah-u Teâlâ’ya vasıl olmak ahkâm-ı ilâhi’nin icrasına, emir ve yasakların tatbikine bağlıdır.

İlâhî ahkâm esastır. Hüküm Hazret-i Allah’ındır, yaratmak da emretmek de Allah’a mahsustur.

Üstün sıfatlarla mükerrem olarak yarattığı insanların dünya saâdetine, âhiret selâmetine kavuşabilmeleri için; hayatlarını tanzim edecek hükümler, emir ve yasaklar koyma hakkı yalnız Hazret-i Allah'a âittir.

Bunun içindir ki, ilk insanı ilk peygamber kılmış, insanların irade ve terbiyesini peygamberleri vasıtası ile gönderdiği ilâhi hükümlerle bizzat üzerine almıştır.

Âyet-i kerime'lerinde:

“Yolun doğrusunu göstermek Allah'a âittir.” (Nahl: 9)

Binaenaleyh neyi emretmişse seve seve yapmak, neleri yasaklamışsa onlardan uzak durmak üzerimize farzdır.

Ahkâma uymayan her türlü çalışma, ibadet nakıstır. Hazret-i Allah’a, Kitabullah’a, Resulullah’a sarılmak ve böylece ebedi saadete ermek. Önümüzde Hazret-i Kur’an var, Hazret-i Resulullah’ın Hadis-i şerif’i var, o bize yeter.

İnsan Hazret-i Allah'a iman ettikten ve iradesini O’na teslim ettikten sonra artık kendi reyi kalmaz. Fakat bunu yapabilmek için O'nu bilmek, O'nu tanımak lâzım.

İman nedir? Kendini inkâr ettiğin zaman, O’nu tasdik ettiğin zaman iman etmiş olursun. Gerçek iman da budur. Bunu böyle kabul edin. Hazret-i Allah'a iman edip kendini inkâr etmiş olan Allah-u Teâlâ'ya iman etmiş olur, özü budur. Vaktâki kendini inkâr ettiğin zaman, “Lâ!” dediğin zaman kendini de kâinatı da inkâr ettiği zaman, Var olan husule gelir.

İman-ı kâmil, içinde O olduğunu bildiğin, senin bir kabuktan ibaret olduğunu gördüğün zaman olur. Kâinatın içinde O var, her şey kabuktan ibaret, fakat insan bunu göremiyor.

Ahiret yurdu imanla kazanılır.

Cenâb-ı Hakk;

İman edip Allah’tan korkanları ise kurtardık.” buyuruyor. (Neml: 53)

Binaenaleyh; ebedî bir hayat var. Ebediyât çok mühim. Mühim olan orası, burası hiçbir şey.

“Onlar dünya hayatını âhirete tercih ettiler.” (Nahl: 107)

Dünyayı tercih etti gitti. Öyle bir zamandayız ki; ufacık bir dünyalık için nice imanlar kayıyor. Öyle bir devir ki; ufacık bir menfaat için nice kimseler cehennemi boyluyor. Şimdi gördünüz mü? İman ne kadar mühim imiş. Şimdi anladınız mı bu konuları niçin sık sık ele aldığımızı? Zira son nefeste aranan da imandır.

Değmez efendim, bir oda dolusu altının olsun bu dünya malından götüreceğin bir kefen, amel-i sâlihin varsa ebedî hayatın sermayesi, yoksa zaten iflas ettin. Mal mülk, dost ahbab kabre kadar ama amel-i sâlih ebedi.

Zavallı insan bir hayâlethane için ebediyâtını kaybediyor.

Hakk ile olan hayat; hayat-ı hakikidir. Halk ile olan hayat; hayat-ı hayâlidir.

Akıllı insan götüreceği için çalışır, akılsız insan bırakacağı için çalışır. Onun için dünya malının hesabı var, azabı var.

Allah’ımız, cümlemizin hidayetini artırsın, imanımızı kemâlleştirsin. Kâmil imanla aldığı kullarından etsin. Niçin geldiğimizi, nereye gideceğimizi, âkıbetimizi düşündürdüğü ve hazırladığı kullarından etsin.

•••

Bu ay içinde idrak edilecek olan “Kurban Bayramı”nızı tebrik eder, tüm İslâm âlemi’ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Ebedî Saadet Kapısı - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Ebedî Saadet Kapısı