Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ - Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (19) - Ömer Öngüt
Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (19)
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ
Dizi Yazı - Tefsir
1 Mart 2021

 

Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (19)

Besmele-i Şerife'nin Önemi, Fazileti, Hikmeti ve Esrarı (16)

 

Besmele Berekettir (2)

Eve girerken ve yemeğe başlarken çekilen Besmele-i şerife şeytanın evdeki nasibini kesmekte ve gecelemesini önlemektedir.

Câbir -radiyallahu anh-den rivâyet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah’ın adını zikrederse, şeytan (avanelerine) ‘Size burada gecelemek de yok, akşam yemeği de yok.’ der. Amma evine girerken Allah’ı zikretmezse şeytan ‘Burada gecelemeye yetiştiniz.’ der. Kişi yemeğine başlarken ‘Bismillah’ diyerek Allah’ı zikretmezse şeytan ‘Yemeğe de yetiştiniz yatmaya da!’ der.” (Müslim: 2018)

Diğer bir Hadis-i şerif’lerinde ise şöyle buyuruyorlar:

“Sizden bir kimse evine girmek isteyince bir şeytan o hâneye girmek için kendisini takip eder. Lâkin hâneye girerken Besmele-i şerife’yi okur ise şeytan ‘Benim için bu hâneye girecek yer yoktur’ diye ümidsiz olarak geri döner.” (Müslim)

Ebu Mâlik el-Eş’arî -radiyallahu anh-den rivayete göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyururlar ki:

“Bir kimse evine girdiğinde şöyle söylesin:

(Allahümme innî es’elüke hayral-mevleci ve hayral mahreci bismilâhi velecnâ ve bismillâhi haracnâ ve alâllahi tevekkelnâ)

“Allah’ım! Senden giriş ve çıkışların hayrını dileriz. Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık. İşlerimizde Allah’a tevekkül ettik.”

Bu duâyı okuduktan sonra âilesine selâm versin.” (Ebu Dâvud)

Enes bin Mâlik -radiyallahu anh-den rivayete göre; Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- evden çıkarken şu duânın okunmasını tavsiye buyurmuşlardır:

(Bismillâh tevekkeltü alellâh velâ havle velâ kuvvete illâ billâh)

“Allah’ın adıyla çıkıyorum. İşlerimde ona tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.” (Ebu Dâvud)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz hayırlı bir evlâda mâlik olmak için dahi mukarenetten evvel “Bismillâh” demeyi tavsiye buyurdular.

Abdullah bin Abbas -radiyallahu anhümâ-dan rivayete göre, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Sizden bir kimse eşine temas etmek isteyince:

(Bismillâhi Allahümme cennibneş-şeytâne ve cennibiş-şeytâne mâ razektenâ)

“‘Bismillâh. Ey Allah’m! Bizişeytandan uzaklaştır. Şeytanı da, bize ihsan ettiğin çocuktan uzak kıl!’derse ve o birleşmeden bir çocuk takdir olunursa, şeytan ona hiçbir zaman zarar veremez.” (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1812)

Haram olan bir şeye Besmele çekmek haramdır. Haram olduğunu bile bile Besmele çekerse küfürdür.


  Önceki Sonraki