Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ - Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (16) - Ömer Öngüt
Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (16)
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ
Dizi Yazı - Tefsir
1 Aralık 2020

 

Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (16)

Besmele-i Şerife'nin Önemi, Fazileti, Hikmeti ve Esrarı (13)

 

Besmele ve Süleyman Aleyhisselâm:

Süleyman Aleyhisselâm’ın Sebe Melikesi Belkıs’a yazdığı mektupta Besmele ile başlamaktadır:

“Mektup Süleyman’dandır ve o: ‘Bismillâhirrahmânirrahîm.’ (ile başlamakta)dır.” (Neml: 30)

Bütün peygamberler hidayet rehberleridirler. Bize ölçü bırakmışlardır. Resulullah Aleyhisselâm da mektuplarına besmele ile başladı.

“O peygamberler Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir. O halde sen de onların gittiği doğru yolu tutup onlara uy, o yoldan yürü.” (En’am: 90)

 

Besmele ve Nuh Aleyhisselâm:

Nuh Aleyhisselâm gemiyi hazırladıktan sonra, beraberinde taşımakla emrolunduğu kimselere “Gemiye binin!” dedikten sonra “Bismillah” ile başlayan şu duâyı okudu:

“Onun akması da durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabb’im çok bağışlayandır, çok merhametlidir.” (Hûd: 41)

Çünkü gemi kurtuluş için bir sebep olmakla beraber tek sebep değildi.

Gemiyi yürüten de durduran da O’dur. Bu bakımdan gönülleri Allah’a yöneltmek gerekiyordu.

Onlar ise geminin hareket etmeye başlaması sırasında ve sonunda Allah-u Teâlâ’yı zikrettiler, kendilerini boğulmaktan kurtardığı için şükranlarını arzettiler, bu ilâhî lütfa hamdettiler.

Fahreddin-i Râzi Hazretleri;

“Nuh Aleyhisselâm gemiye bindiği zaman Hûd suresinin 41. Âyet-i kerime’sini okuyunca Besmele’nin yarısına gelince umulan kurtuluşu elde etti. Ömür boyu bu kelimeye devam eden kimse kurtuluştan nasıl mahrum kalır. Bunun gibi Hazret-i Süleyman da Neml suresinin 30. Âyet-i kerime’sinde geçen sözüyle dünya ve ahiret mülkünü elde etti. Kulun bu Besmele ile dünya ve ahiret mülküne ulaşacağı umulur.” buyuruyorlar.

 

Yazı ve Besmele:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyuruyorlar:

“Siz bir yazı yazdığınızda; “Bismillâhirrahmânirrahîm”i belirtmeyi güzelce yapın. Hacetleriniz yerine gelir. Rahman’ın rızâsı olur.” (Ramuz el-Ehadis)

Enes bin Mâlik Hazretleri’nden rivayetle Resulullah Aleyhisselâm:

“Besmele’yi özenerek yazan kişi affedilir.” buyurduğu rivayet edilmiştir.

Hazret-i Ali -radiyallahu anh- Hazretleri Besmele’yi yazan bir adama bakıp;

“Besmele’yi güzelce yaz. Çünkü onu güzelce yazan bağışlanır.” buyurmuşlardır.

Ömer bin Abdülaziz -rahmetullahi aleyh- katiplerine şöyle derdi:

“Allah’ın kitabını tazim için Be harfini uzatın. Sin harfini iyice belirtin. Mim harfini iyice yuvarlak yapın.”


  Önceki Sonraki