Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 327.SAYI - Ömer Öngüt
327.SAYI, Aralık 2020
Hakikat 327. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Allah-u Teâlâ’nın varlığına, birliğine, O’nun yüce peygamberi Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’a inanmayan ve dinden olduğu kesin olan bir hükmü inkâr eden kimseye “Kâfir” denir. Aynı mânâda “Münkir” kelimesi de kullanılır.

Hazret-i Allah’a ve Resul’üne imanı ve İslâm’ı kabul etmeyen kimse kâfirdir.

Küfür, “Örtmek” mânâsına gelir. Nimet sahibinin verdiği nimeti tanımamak suretiyle örtmek veya nimet verene muhalefet olsun diye inkâr etmektir.

İman ile küfrün, mümin ile kâfirin ayrılması ve bilinmesi lâzımdır. Bu ise ancak Allah-u Teâlâ’nın emri ile ayrılır ve bilinir. Temiz ile pisin ayrıldığı gibi.

Allah-u Teâlâ müminlerle kâfirlerin arasındaki berzahı açık ve kesin olarak ilân etmekte;

“Birbirine hasım iki zümre.” (Hacc: 19)

Âyet-i kerime’si ile inananlarla inanmayanları birbirinden ayırmaktadır.

Küfür, İslâm’a göre tek bir millettir. Tarih boyunca İslâm ülkelerine ve müslümanlara karşı küfür dâima birlikte hareket etmiştir. Hep düşmanlık beslemiş hiç dost olmamışlardır. Menfaatleri icabı dost göründükleri anlarda dahi içten içe kalplerinde derin bir düşmanlık beslemişlerdir.

Küffar öteden beri İslâm’ı yıkmak ve müslümanları yok etmek niyetindedir. Bunun için her fırsatta ordularıyla saldırmıştır. Bunların Haçlı zihniyeti asla değişmemiştir.

Cenâb-ı Hakk bize kâfirleri tanıtmış, Âyet-i kerime’sinde şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ki kâfirler sizin apaçık bir düşmanınızdır.” (Nisâ: 101)

Bir taraftan müslümanlara, İslâm ülkelerine, diğer taraftan İslâm dini’nin temellerine, iki can damarına; Hazret-i Kur’an’a ve Resulullah Aleyhisselâm’a, onun sünnetine saldırıyorlar.

Son günlerde hususiyetle Türkiye’ye olan düşmanlıkları iyice gün yüzüne çıktı. Her biri kendi derdi ile meşgul olduğu halde Türkiye’ye zarar vermek, Türkiye’ye düşmanlık yapmak için bir araya gelmeye çalışıyorlar, askeri, siyasi, ekonomik zararlar vermek için toplantılar tertip edip kararlar almaya çalışıyorlar. Diğer yandan Türkiye’ye, İslâm’a, müslümanlara olan kin ve düşmanlıklarından ötürü Resulullah Aleyhisselâm’a ve yüce kitabımız Kur’an-ı kerim’e her türlü hakareti yapıyorlar. Bunların içindeki kin ve düşmanlık işte bu kadar büyük.

Onların bu saldırgan, düşmanca tutumunu Hazret-i Allah bize haber veriyor:

“Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler.” (Bakara: 217)

Bugün her yerde müslümanlar aleyhinde plânlar yapmaya, tuzaklar kurmaya, müslümanları terörist göstermeye, her şekilde düşmanlık etmeye devam ediyorlar.

Küffarın korkuları ve düşmanlığı ayyuka çıktı. Bunun en büyük sebebi Türkiye’nin küffarın etrafına örmeye çalıştığı terör ve düşmanlık çemberlerini kahraman ordusu ile parçalayıp atmasıdır. Irak, Suriye ve Libya’daki askeri başarılar, Ege ve Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizi korumak için donanmamızı sahaya sürmemiz, Azerbaycan’ın Karabağ’daki topraklarını azad etmek için yürüttüğü savaşta oynadığımız rol Haçlı Batı’nın Selçuklu ve Osmanlı atalarımızdan yedikleri tokatları hatırlarına getirdi.

Binaenaleyh küffar tarih boyu daima İslâm’a ve onun sadık hizmetkârı olan bu millete düşmanlık gütmüşlerdir. Haçlı seferleri nihayete ermiş değildir. Her fırsatta değişik yöntemlerle bu zihniyetlerini devam ettirmişlerdir.

Ehl-i küfür hiçbir zaman müslümanlara olan düşmanlıklarından vazgeçmezler.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Bu Kâfir ve Bağnazlara Meyledersek Akıbetimiz Ne Olur - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Bu Kâfir ve Bağnazlara Meyledersek Akıbetimiz Ne Olur