Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 325.SAYI - Ömer Öngüt
325.SAYI, Ekim 2020
Hakikat 325. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Nasıl ki sahte peygamberler türemişse, bunun gibi tarih boyu sahte din alimleri, sahte müslümanlar, sahte mutasavvıflar da türemiştir.

Birçok sapkın fırka bu sahtelerden, sahte din alimlerinden zuhur etmiştir. Bu ahir zamanda ise bu sahteler ortalığı istilâ etmiştir.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz bunları şöyle haber veriyorlar:

“Şüphesiz ki kıyametin önünde yalancılar zuhur edecektir.” (Müslim)

“Ümmetimden yalancılar deccaller vücuda gelir.” (Münavi)

İşte bu yalancılar, sahteler bu zamanda mevcuttur. Onların her şeyi yalan ve dolandır.

Yalancı ve deccalden maksat, dıştan insanları irşad ve ıslah etmek sıfatıyla görünüp, gerçekte ise halkı ahkâma uymaktan alıkoyanlardır.

Hakiki müslümanlar ve sahteleri olduğu gibi, hakiki mutasavvıflar ve sahteleri de vardır. Bu ayırıma dikkat edilmediği, ehli ile sahtesi ayırt edilmediği için memleketimiz en büyük zararı bu sahtelerden çekmektedir.

Bu sahtekârlar Allah yolunun yol kesicisidirler, Hakk’a ulaşmak isteyenlerin eşkiyasıdırlar. Şeytanın dahi yapamadığını bu türlü riyâkârlar yapar. Şeytan bu gibi kimselerin vasıtasıyla her kötülüğü yaptırır.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Ve her yolun başına oturup da tehdit ederek inananları yolundan alıkoymaya ve o Allah yolunu eğriltmeye çalışmayın.” buyuruyor. (A’raf: 86)

Bunların peşinden gitmek çok tehlikelidir. Çünkü ahirette herkes imamıyla çağrılacak. İmamı nereye giderse o da oraya gidecek. Çok dikkat edin!

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde şöyle buyuruyor:

“İnsan sınıflarından her birini biz o gün imamlarıyla beraber çağıracağız.” (İsrâ: 71)

Binaenaleyh bu iman hırsızları yüzünden ebedî hayatlar gidiyor. Çok dikkat etmek lâzım.

İşte bu tehlikeli zamanda Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh-Hazretleri müslümanları uyandırmak, imanı ve İslâm’ı, din ve vatanı müdafaa ve muhazafaza edebilmek için bu gibi sahtekârları ilan ve ifşa etmişler, bunların alâmetlerini, bu gibi sahtekârları ayırt edebilmek için lüzumlu ölçüleri eserlerinde Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerle, delilleriyle izah etmişlerdir.

Hayat-ı saadetleri din ve vatan bölücüleri ile sahteler ile mücadele ile geçti. Allah ehli ile şeytan ehlinin, hakiki müslümanlar ile sahte müslümanların ayrımını, ölçüyü Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerle koydukları gibi, kendileri de bu ölçüleri bizzat yaşayarak bizlere örnek oldular.

Peki bu yolun, bu yolda yürüyen hakikat ehlinin alâmetleri nedir? Ölçü nedir?

Cenâb-ı Hakk’ın Kelâm-ı kadim’i olan Kur’an-ı kerim Âyet-i kerime’leri ile Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in vahy-i ilâhi olan Hadis-i şerif’leri ölçüdür. Esas budur.

Allah-u Teâlâ, Âyet-i kerime’sinde şöyle buyuruyor:

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” (Hûd: 112)

Bu Âyet-i kerime kantardır... Emrolunduğu gibi olursak O’nun kulu oluruz, emr-i ilâhî hilâfına hareket edersek şeytanın kulu oluruz.

Bu nokta imanda tutunma ve kayma noktasıdır. Çünkü karşısında Âyet-i kerime var, iman edene o yeter; Hadis-i şerif var, iman edene o yeter.

Bu ay içerisinde idrak edeceğimiz “Mevlid Kandili”nizi tebrik eder, tüm İslâm âlemi’ne hayırlara, belâ ve musibetlerin def’ine vesile olmasını Allah-u Teâlâ’dan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Hazret-i Allah’ın Yolunun Özü Şu Âyet-i Kerime’dir: 'EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL!' (Hud: 112) - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Hazret-i Allah’ın Yolunun Özü Şu Âyet-i Kerime’dir: 'EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL!' (Hud: 112)