Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ - Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (12) - Ömer Öngüt
Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (12)
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ
Dizi Yazı - Tefsir
1 Ağustos 2020

 

Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (12)

Besmele-i Şerife'nin Önemi, Fazileti, Hikmeti ve Esrarı (9)

 

Eûzü Besmele İle:

Allah-u Teâlâ Kur’an-ı kerim okumak isteyen kimseye, ilk önce şeytanın şerrinden Zât-ı akdes’ine sığınmasını emretmektedir:

“Kur’an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” (Nahl: 98)

Bu sığınma da:

“Euzü billâhi mineşşeytanirracîm.”

“Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım!” demektir.

Kur’an-ı kerim tilâvetinden faydalanmak isteyenler “Besmele”den önce bu “İstiâze”yi okumak suretiyle bu tavsiye emrini yerine getirmektedirler.

İstiâze; sığınma, korunma, talep etme mânâlarına gelir. Şeytandan, kötülük ve şerlerden, haramlardan günahlardan, cehennemden... Allah-u Teâlâ’ya sığınmak, kulluğun en mühim hususiyetlerindendir.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Allah’a sığın!..” buyuruyor. (Mümin: 56)

Hıfz-u himayesine sığınılacak, yardım istenecek, kapısına başvurulacak yegâne mâbud O’dur.

Şeytan kıyamete kadar insanları iğva edeceğine yemin ettiği için, insanın etrafını çevirmekten vesveseler vermekten bir an olsun boş bulunmamaktadır.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde tekrar tekrar duâ edip yalvaran kişinin söyleyeceği lâfızlarla şeytanın iğvalarından, hile ve desiselerinden kendisine sığınmayı emir buyurmuştur:

“De ki: Rabb’im! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabb’im! Yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” (Müminun: 97-98)

Her insan daha hayatta iken noksanlıklarını gidermeye çalışmalı, her zaman için şeytanın şerrinden Allah-u Teâlâ’ya sığınarak muvaffakiyet dilemelidir.

Ebu Hureyre -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden herhangi birinize şeytan gelir de; (Şunu) böyle kim yarattı? (Şunu) böyle kim yarattı? En sonu; Rabb’ini kim yarattı? (diye vesvese verir) derse. Şeytanın vesvesesi Rabb’inize kadar erişince o vesveseli kişi hemen ‘Euzü billâhi mineşşeytanirracîm’ desin. Ve vesveseye son versin!” (Buhârî; 1353)

Süleyman ibn-i Surad -radiyallahu anh- rivayete göre şöyle demiştir:

“Bir keresinde Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile beraber oturmakta idim. O sırada iki kişi sövüştüler. Bunlardan birinin (şiddet ve gazabından) yüzü kızarmış ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-;

“Ben bir kelime bilirim ki; eğer şu kişi o kelimeyi söylesin kendisinde bulunan gazap hali muhakkak gider. O kişi ‘Euzü billâhi mineşşeytan’, dese kendisinde bulunan bu hâl gider.” buyurdu.

Orada bulunan ashâb o kişiye; ‘Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şeytandan Allah’a sığın! buyurdu’ dediler. O da; ‘Vay, bende delilik mi var?’ diye itiraz etti.” (Buhârî; 1356)

Rivayete göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Güzel rüyâ Allah’tandır. Fena rüyâ da şeytandandır. Biriniz korkunç yani karışık rüyâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp üflesin ve o rüyânın şerrinden Allah’a sığınsın. (Euzü billâhi mineşşeytanirracîm, desin) Bu suretle o rüyâ, gören kimseye zarar vermez.” (Buhârî; 1358)


  Önceki Sonraki