Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 313.SAYI - Ömer Öngüt
313.SAYI, Ekim 2019
Hakikat 313. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Ahmet Akgündüz yalan beyanlarını ortaya koyduğumuz Ağustos 2019 tarihli dergimize ve bu dergimizde kendisine sorduğumuz sorulara cevap veremeyince bir başkasının iftira ve hezeyanlarından medet umdu. 4 Eylül tarihinde Facebook ve Twitter hesabında Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'ne hakaret ve iftira içerikli Kadir Mısıroğlu'na ait bir video yayınladı.

Halbuki Kadir Mısıroğlu bizzat Ahmet Akgündüz'ün yalan söylemekle, iftira atmakla itham ettiği; Bediüzzaman Hazretleri'ne "Benliği şiddetli idi" diye su-i zanda bulunan, aynı zamanda Ahmet Akgündüz'e hakaret eden bir kimse.

Hazret-i Allah Kelâm-ı kadim'inde şöyle buyuruyor:

"Onlar sadece zanna uyarlar ve yalandan başka söz de söylemezler." (En'am: 116)

Ahmet Akgündüz'e daha önce attığı iftiraların yalan olduğunu delilleriyle hem Ağustos 2018 tarihli dergimizde, ikinci defa yalan ve iftirasını tekrar etmesi üzerine hem de Ağustos 2019 tarihli dergimizde cevap verdik. Allah-u Teâlâ'nın Âyet-i kerimeleri'ni, Resulullah Aleyhisselâm'ın Hadis-i şerif'lerini, Bediüzzaman Hazretleri'nin yalan söyleyenler, iftira atanlar hakkındaki beyanlarını hatırlattık ve birçok soru sorduk.

Oysa o cevap veremeyince üçüncü defa hakkında akli melekelerinin teşevvüş ettiğine dair heyet raporu bulunan bir kişinin hezeyanları üzerinden hakaret ve iftiralarına devam etti.

Cenâb-ı Hakk Âyet-i kerime'lerinde şöyle buyuruyor:

"Kendisine Rabb'inin âyetleri hatırlatılarak öğüt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alacağız!" (Secde: 22)

"Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür." (Bakara: 191)

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin hayatında bir şey diyemeyen bu iki şahıs, bu Zât-ı âli'nin hayat-ı saadetlerinde konuşmaya çekindiler ve fakat vefatından sonra aleyhinde bulunmaya çalıştılar.

Bunlar niçin oluyor?

Zira Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri her ne kadar ahirete irtihal etmiş olsalar da bölücüler hakkındaki beyanları bu din ve vatan bölücülerini rahatsız ediyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra FETÖ'nün içyüzü ortaya çıkıp herkes bunların müslüman olmadığını söylemesiyle Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin bu bölücüler hakkındaki beyanlarının doğruluğu iyice aşikâr oldu.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- daima "İslâm dini kardeşlik dinidir", "Devlet ittifaktan devletsizlik ise nifaktan" buyurmuşlar, "İlâhî Görüş Birliği'ne Dâvet" isimli bir eser çıkartarak müslümanları kendi görüşüne değil "İlâhî Görüş Birliği"ne davet etmişlerdir. Dergimizin logosuna da "İmansız vatan, vatansız iman müdafaa edilmez" cümlesini eklettirmişlerdir.

Zât-ı âlileri:

"Dine bağlı kalın ve dinde ayrılığa düşmeyin." (Şûrâ: 13)

Âyet-i kerime'sini düstur edinmiş, ümmet-i Muhammed'i Allah ve Resul'ünde birleşmeye davet etmişlerdi.

Ve fakat hiçbir bölücü bu Zât-ı âli'nin beyanlarındaki hakikati teslim etmiyor. Niçin? Çünkü kabul etmiş olsa kendi hatalarını da kabul etmesi lâzım. Para toplamayı bırakması lâzım, saltanatı terketmesi lâzım. Hükm-ü ilâhîye teslim olması, ahkâm-ı ilâhi'ye uyması lâzım.

Ve fakat hepsi bir saltanat kurmuş, hepsi yönünü dünyaya dönmüş. Ahireti düşünen çok az.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Ahmet Akgündüz Cevap Veremedi, Ölmüş Bir Adamın Hezeyan ve İftiralarına Sarıldı - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Ahmet Akgündüz Cevap Veremedi, Ölmüş Bir Adamın Hezeyan ve İftiralarına Sarıldı