Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ - Hastalıklara Karşı Okunacak Şifâ Âyet-i Kerime'leri ve Duâlar (3) - Ömer Öngüt
Hastalıklara Karşı Okunacak Şifâ Âyet-i Kerime'leri ve Duâlar (3)
TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ
Dizi Yazı - Tasavvuf
1 Eylül 2019

 

TASAVVUF'UN ASLI
HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ

İbtilâ ve İmtihan (36)

Hastalıklara Karşı Okunacak Şifâ Âyet-i Kerime'leri ve Duâlar (3)

 

Diş Ağrısı:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde buyururlar ki:

Ağrıyan dişin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerif'in "Evelem yerâl-insanu..." Âyet-i kerime'sini sonuna kadar okuyan kimse, Allah'ın izniyle şifâ bulur. (Münâvî)

 

Göz Ağrıyınca:

Enes -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselâm, kendisinin veya Ashâb'ından birinin gözü ağrıdığında şöyle duâ ederdi:

(Allahümme metti'nî bibasarî vec'alhül-vârise minnî)

"Ey Allah'ım! Beni gözümden faydalandır, ömrümün sonuna kadar benden alma." (Hâkim)

 

Hummaya Karşı:

Ubâde bin Sâmit -radiyallahu anh-den rivayet edilmiştir:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şiddetli bir hummaya yakalanmıştı. Cebrâil Aleyhisselâm ona gelerek şu duâyı okudu:

(Bismillâhi erkîke min külli şey'in yü'zîke min hasedin hâsidin, ve min külli aynin. Allahu yeşfîke.)

"Allah'ın adıyla. Sana eza veren her şeyden kurtulman, korunman için sana okuyorum. Hasetçinin hasedinden ve her nazardan şifâ diliyorum. Allah sana şifâ versin." (İbn-i Mâce: 3527)

 

Ağrılara Karşı:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde buyururlar ki:

Sağ elini vücudundan rahatsız olan yere koyup; yedi defa mesh etmeli ve her mesihde şu duâyı okumalıdır. Allah'ın izni ile şifâ bulur:

(Eûzü biizzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidü)

"Acısını duyduğum hastalığın şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım." (Câmiu's-sağir)

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-in kızı Esmâ -radiyallahu anhâ-dan rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:

(Bismillâhi, Allahümme ezhib annî şerre mâ ecidü bida'veti nebiyyiket-tayyibil-mubârekil-mekîni, indeke bismillâhi)

"Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım! Pâk, mübarek ve senin katında büyük bir yeri olan Peygamber'inin dâveti hürmetine, hissettiğim ağrının şerrini benden gideriver. Allah'ın adıyla." (Câmiu's-sağîr: 5224)

 

Çıban, Sivilce ve Benzerleri:

Ezvâc-ı tâhirat'tan bir Vâlidemiz'in parmağında çıban çıkmıştı. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir kamış parçası istedi. Onu çıbanın üzerine koyduktan sonra ona şu duâyı okumasını söyledi:

(Allahümme musağğirel-kebîr ve mükebbires-sağîr, sağğir mâ bî)

"Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah'ım! Bendeki olanı küçült. (Şifâ ver.)" (El-ezkâr)

Siğil için şu Sûre-i şerif'lerin ve Âyet-i kerime'lerin okunmasını tavsiye ederiz:

• 1 defe Fâtiha-i şerif,

• 1 defa Bakara Sûre-i şerif'inin ilk 5 Âyet-i kerime'si,

• 3 defa Âmenerrasulü (Bakara Sûre-i şerif'inin son iki Âyet-i kerime'si),

• 1 defa "Venünezzilü minel Kur'ani..." Âyet-i kerime'si (İsrâ: 82),

• 3 defa Yâsin Sûre-i şerif'inin 77. Âyet-i kerime'sinden itibaren son yedi Âyet-i kerime'si "Evelem yeral-insanü...",

• 3 defa Kalem Sûre-i şerif'inin son iki Âyet-i kerime'si,

• 3 defa İhlâs Sûre-i şerif'i,

• 5 defa Felâk Sûre-i şerif'i,

• 6 defa Nas Sûre-i şerif'i.

 

19 Âyet-ül Kürsî Okunan Su:

Şeker hastalığı, prostat gibi iç hastalıkları için şu uygulamayı tavsiye ederiz: Büyükçe bir kaba su konulur, o suya Euzü besmele'lerle bir Fâtiha-i şerif ve 19 Âyet-ül Kürsî okunur, her okuyuşta kuvvetli bir şekilde suya üflenir. Sâlih ve ihlâslı kimselerin okuması daha iyidir.

Suya varsa biraz zemzem karıştırılabilir.

Rahatsız olan kişi bir fincana o sudan koyup aç karına bir Fâtiha-i şerif ve üç İhlâs-ı şerif ile aşağıdaki Âyet-i kerime okunup sabah-akşam şifâ niyeti ile üçer yudum içilir.

(Ve nünezzilü minel-kur'âni mâ hüve şifâun ve rahmetün lil-mü'minîne ve lâ yezîdüzzâlimîne illâ hasâra)

"Biz Kur'an'dan öyle şeyler indiriyoruz ki, müminler için şifâ ve rahmettir. Zâlimlerin ise yalnızca ziyanını artırır." (İsrâ: 82)


  Önceki Sonraki