Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ - Nâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (3) - Ömer Öngüt
Nâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (3)
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ
Dizi Yazı - Tefsir
1 Ekim 2018

 

Nâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (3)

 

İstiâze (3)

"O ki, insanların göğüslerine hep vesvese verir." (Nâs: 5)

Şeytan insana iğvâ verdikten sonra gider, kalpte kuruntusu kalır. Onun o iğvâsı insanı oyalar durur.

Şeytanın iğvâsından ve vesvesesinden korunmak için zikrullah en büyük kalkandır.

Bir Âyet-i kerime'de şöyle buyurulmaktadır:

"Takvâya erenler, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca Allah'ı zikrederler. Bir de bakarsın ki onlar gerçeği görüp bilmişlerdir bile." (A'râf: 201)

Kendi hatalarının nerede olduğunu ve şeytanın hilesinin nereden geldiğini görürler ve hemen yanlıştan sakınırlar. Böylece Allah-u Teâlâ tarafından kendisine ihsan edilen basiretleri daha da artmış olur.

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde buyururlar ki:

"Şeytan insanoğlunun kalbine nüfuz etmek için istilâ eder. Lâkin kâlp Cenâb-ı Allah'ı zikredince ümitsiz olarak geri çekilir. Unutursa istilâ eder." (Nevâdirü'l-usûl)

Zikrullah şeytanı uzaklaştırır, Allah-u Teâlâ'nın hoşnutluğunu kazandırır. Kişinin ebedî hayatına kastetmiş olan şeytanın vesveselerinden kurtulmak ne büyük bir başarıdır!

"Gerek insanlardan olsun, gerek cinlerden olsun." (Nâs: 6)

Cinler yarıtılışları itibarı ile insanların bir çoğunu aldatmaya, azdırmaya ve yoldan çıkarmaya meyillidirler. Cin şeytanları insanları yoldan çıkarmak için her hâl ve ahvâlde kötülüğü telkin ederler. Böyle olduğu gibi, şeytanın safında yer almış ve şeytanlaşmış insanlar da vardır.

Nitekim Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde şöyle buyurur:

"Onlar şeytan taraftarıdırlar." (Mücâdele: 19)

Askeri ve yardımcısıdırlar. Günah, isyan, tuğyan ve düşmanlık hususunda birleşmişlerdir. Çünkü onlar şeytanın hizbine iltihak etmişler, dünya saâdetinden ahiret selâmetinden mahrum kalmışlardır.

Şeytana ve şeytanlaşmış kişilere uyanları doğru yoldan saptıracakları ve cehenneme sürükleyecekleri kesin bir âkıbettir.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Ebu Zerr -radiyallahu anh-e:

"Cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığındın mı?" diye sordu. O ise:"İnsanın da şeytanları var mıdır?" dedi.

Buyurdu ki:

"Evet! Hem de onlar cin şeytanlarından daha şerlidir." (Ahmed bin Hanbel)


  Önceki Sonraki