Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ - Nâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2) - Ömer Öngüt
Nâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ
Dizi Yazı - Tefsir
1 Eylül 2018

 

Nâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

 

İstiâze (2)

"İnsanların melikine." (Nâs: 2)

O öyle bir Rabb ki; mülk ve melekûtün yegâne sahibidir, hakiki mutasarrıfıdır, mutlak hükümdârıdır. Bir kul ne kadar güçlü hükümdar olursa olsun, mülkün gerçek sahibine muhtaçtır, mülk ve iktidarı geçicidir.

Her şey O'nun tasarruf ve iktidarı altında O'na tâbidir. Hâkimiyetini sınırlayan hiçbir şey yoktur.

Kullarının elindeki de O'nun mülküdür, hatta kulun bizzat kendisi de O'nun mülküdür. Mülkünün hem sahibi hem de hükümdarıdır. Mülkünü ve mülkünde olup biten her şeyi tek başına tedbir ve idare etmekte, yarattığı her şeyi ezelî takdir plânına göre yürütmektedir.

Bir insanın O'na sığınması demek, o iktidar sahibi hükümdarın kurtuluş kalesine girmesi demektir.

"İnsanların İlâh'ına." (Nâs: 3)

O öyle bir İlâh ki; rubûbiyet, ulûhiyet ve mâbudiyet ancak O'na mahsustur. Tapılacak, ibadet yapılacak, kulluk edilecek, mâbud tanınacak başka hiçbir mâbud yoktur, yalnız ilâhlık kendisinin hakkı olan Allah vardır. Başkasının mâbud olmaya, ibadet ve kulluk edilmeye hakkı yoktur, bu hak ancak O'nundur.

Müslümanın ilk görevi, O'nun kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, tek ve ortaksız Allah olduğunu bilmesidir.

Bir insanın O'na sığınması demek, o ulûhiyet sahibi Mâbud-u kerim'in kulluk kapısından içeri girmesi demektir.

"O sinsi vesvesecinin (şeytanın) şerrinden." (Nâs: 4)

Şeytandan istiâze; kalp ve ruhu şeytanın istilâsından kurtarmaya ve Allah-u Teâlâ'nın hıfz-u himâyesi altına girmeye vesiledir.

Şeytanın kişiyi fitneye düşürmek ve saptırmak için iğvâlarından ve saptırmalarından, vesvese ve desiselerinden Allah-u Teâlâ'ya sığınmak ilâhî bir emirdir.

Nitekim Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde buyurur ki:

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın!" (Fussilet: 36 - A'râf: 200)

Allah-u Teâlâ'nın nimetinin büyüklüğünü ve cezâsının şiddetini düşün, yardım ve korunmasına ilticâ et, istiâzede bulunmak suretiyle himayesine girmeye çalış.

Şeytan kıyamete kadar insanları iğva edeceğine yemin ettiği için, insanın etrafını çevirmekten, vesveseler vermekten bir an olsun boş bulunmamaktadır.


  Önceki Sonraki