Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 297.SAYI - Ömer Öngüt
297.SAYI, Haziran 2018
Hakikat 297. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

İslâm ve müslümanlar, yahudilerin ve hıristiyanların ortak düşmanıdır. Küfür ve düşmanlık hususunda tek millettirler.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde: "Küfrün tek millet olduğunu" haber vermişlerdir.

Küffar düşmanlığını iki cihetten yürütüyor; bir taraftan müslümanlara, İslâm ülkelerine saldırıyorlar; diğer taraftan İslâm dini'nin temellerine, iki can damarına; Hazret-i Kur'an'a ve Resulullah Aleyhisselâm'a, onun sünnetine saldırıyorlar.

Küffar öteden beri İslâm'ı yıkmak ve müslümanları yok etmek niyetindedir. Bunun için her fırsatta ordularıyla saldırmıştır. Bunların Haçlı zihniyeti asla değişmemiştir.

İslâm'ı yıkmak için el altından tarih boyu Haçlıları kışkırtan ve destekleyen yahudiler ise İsrail'in kurulması ile beraber daha büyük düşmanlığı bizzat kendisi yapıyor, yapmaya çalışıyor.

Dikkat ederseniz küffar cepheden saldırmak için fırsat kolluyor, ancak özellikle Türkiye'ye saldırmaya çekiniyor. Zira büyük bir Haçlı tecrübeleri var. Tarihte yaşadıkları hezimetleri unutabilmiş değiller.

Bu yüzden içeriden karıştırmakla, müslümanları birbirine düşürmekle, fırka fırka bölmekle, itikat ve ahlâkı bozmakla, münafık tabiatlı insanları başa geçirmekle netice almaya, İslâm kalesini içeriden yıkmaya çalışıyorlar.

İslâm'ın temellerine saldırmalarının sebebi budur. Zira müslümanların, müslüman Türk milletinin sarsılmaz imanının, birlik ve beraberliğinin, güç ve kuvvetinin nereden kaynaklandığını biliyorlar. Bu gaye ile yüzyıllardır sinsice ve büyük bir gayretle çalışıyorlar. Kur'an-ı kerim'i, Resulullah Aleyhisselâm'ı karalamaya, Kur'an ve sünneti tahrif etmeye çalışıyorlar.

Bu ortamı fırsat bilen küffar İslâm'a olan kinini dışa vuruyor. Artık açıktan hareket ediyor. Kur'an-ı kerim'i ortadan kaldırmak, tahrif etmek istiyor. Kâfir boş durmuyor. En son Fransa'da üç yüz kişinin imzaladığı küstah bildiride olduğu gibi. Kur'an-ı kerim'i tartışma konusu yapmak istiyorlar.

Küffarın saldırı ve küstahlıklarını Hazret-i Kur'an'a alenen dil uzatacak kadar ileri taşıması çok büyük bir cürümdür.

Küffar ne yaparsa yapsın Kur'an-ı kerim ilk günkü gibi hiçbir harfi dahi değişmeden bütün ihtişamı ile nur saçmaya devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecek.

Bu küfür sürüleri aynı zamanda Resulullah Aleyhisselâm'ın şahsına, aziz hatırasına, mübarek Kabr-i şerif'lerine kastetmek, onun Sünnet-i seniyye'sini ortadan kaldırmak istiyorlar.

Mütemadiyen karikatürler yayınlayarak hakaret etmeye cüret etmeleri; Resulullah Aleyhisselâm'ı karalamak için gizli ve özel bir misyonerlik teşkilâtı kurup milyarlarca dolar para ayırmaları; Resulullah Aleyhisselâm'a imanı önemsemeyen, onun yüce değerini hafife alan FETÖ, DAEŞ, Vehhâbilik, Deizm gibi terör ve fitnelere destek vermeleri, Vatikan'ın Suud yönetimi ile Medine'ye kilise açmak için anlaşma yapması küffarın bu murdar niyetinin tezahürleridir.

Bu Haçlıların niyeti bozuktur. Arabistan'ı, müslümanların kutsal beldelerini işgal etmek istiyorlar.

Yahudilerin de niyeti budur, hıristiyanların da niyeti budur.

Binaenaleyh;

Hazret-i Kur'an'a yapılan saldırılar;

Resulullah Aleyhisselâm'a yapılan alçakça hakaretler;

Münafık idarecileri kullanarak Medine'ye kilise açmak suretiyle nüfuz etmeye çalışmaları;

FETÖ, Vehhâbilik, Selefilik, Deizm vb. bölücü fitnelerle Resulullah Aleyhisselâm'dan uzak bir nesil tasarlamaya çalışmaları;

Bunların hepsi küffarın İslâm'a, müslümanlara, İslâm devletlerine karşı başlatmış olduğu saldırıların, İslâm ülkelerini işgal planlarının bir parçasıdır.

Bu ay içerisinde idrak edeceğimiz Ramazan-ı şerif bayramınızı tebrik eder, tüm İslâm âlemi'ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Yahudi, Hıristiyan ve Münafıklar Boş Durmuyor. İslâm'ın İki Can Damarı; Hazret-i Kur'an'a ve Hazret-i Resulullah'a Saldırıyorlar. - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Yahudi, Hıristiyan ve Münafıklar Boş Durmuyor. İslâm'ın İki Can Damarı; Hazret-i Kur'an'a ve Hazret-i Resulullah'a Saldırıyorlar.