Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 294.SAYI - Ömer Öngüt
294.SAYI, Mart 2018
Hakikat 294. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Allah-u Teâlâ, Resulullah Aleyhisselâm'ı her şeyden aziz, kadrini yüce kılmış, herkese ve her şeye tercih etmiştir. Yaratılmışlar arasında naziri ve benzeri yoktur. Yaratılan hiçbir şeyle, hiçbir kimse ile ne ölçülür, ne de eşit tutulur. Yüce makamında tektir.

Âdem Aleyhisselâm'dan itibaren kendi zamanına gelinceye kadar mevcudatın en şereflisi olduğu gibi, kendisinden sonra kıyamete kadar da mahlûkatın en faziletlisidir. Zira o "Rahmeten lil-âlemîn"dir.

Resulullah Aleyhisselâm'a saygı ve hürmet, sevgi ve muhabbet, itaat ve teslimiyet her şeyin özüdür. Kayıtsız şartsız teslim olmayan, onu her şeyden üstün tutmayan, onu gönülden sevmeyen asla hidayete eremez, hakikate ulaşamaz, dünya saâdetine, ahiret selâmetine erişemez.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'i numune almayan, onun Allah katındaki büyük mertebesini ve nuraniyetini tanıyıp sünnetine bilâ kayd-u şart sarılmayanlar yoldan çıkmışlar, hak ve hakikatten uzaklaşmışlardır. Böylece fitne, fesat batağına batan bu güruhlar İslâm'a ve müslümanlara büyük zararlar vermişlerdir.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde buyurur ki:

"Bilin ki Resulullah aranızdadır." (Hucurât: 7)

Resulullah Aleyhisselâm'a samimi iman edip, ona yönelenler, ona dayananlar, Cenâb-ı Hakk'ın desteğine mazhar olmuşlardır. Çünkü Habib'ine bağlılık Hazret-i Allah'a olan bağlılıktır. Ona olan itimat ve teslimiyet, Hazret-i Allah'ın rahmetine muciptir.

Âyet-i kerime'sinde:

"Allah: 'Ben ve peygamberlerim elbette galip geleceğiz!' diye yazmıştır." buyuruyor. (Mücadele: 21)

Bu ferman-ı ilâhi'dir. Allah ve Resul'ü dâima gâliptir.

Resulullah Aleyhisselâm'ın risaleti ve manevî şahsiyeti kıyamete kadar devam ettiğinden bu ferman-ı ilâhî de kıyamete kadar bâkidir.

"Allah seni insanlardan korur." (Mâide: 67)

Allah-u Teâlâ bu Âyet-i kerime'sinde Resul'ünün insanlara Hakk'ı tebliğ etmesine mukabil, onu anlayamadıklarını ve kendisine düşman kesildiklerini, fakat onu bizzat koruduğunu ferman buyuruyor.

"Ey Peygamber! Allah sana da sana tâbi olan müminlere de yeter." (Enfâl: 64)

Allah-u Teâlâ Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-inin yüzü suyu hürmetine, ona tâbi olanları, hem dünyanın tuzaklarından, hem cinlerden, hem de ahirette gelecek tehlikelerden, Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-ini koruduğu gibi koruyacağını haber veriyor.

Ebu Saîd-i Hudrî -radiyallahu anh-in rivayet ettiği bir Hadis-i şerif'lerinde Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyururlar ki:

"Ümmetim üzerine öyle bir zaman gelir ki, insanlardan bir topluluk savaşır. Onlara: 'İçinizde Peygamber Aleyhisselâm'ı gören kişi var mıdır?' diye sorulunca: 'Evet vardır!' diye cevap verilir. Nihayet ordu içindeki Sâhâbî'ye hürmeten zafer verilir.

Sonra bir zaman daha gelir. Onlara da: 'İçinizde Resulullah Aleyhisselâm'ın Ashâb'ını gören kişi var mıdır?' diye sorulur. 'Evet vardır!' diye cevap verilir ve zafer müyesser olur.

Sonra bir zaman daha gelir, yine harp edilir. Onlara da: 'İçinizde Resulullah'ın Ashâb'ını görenleri gören var mı?' diye sorulur. Bu defa da: 'Evet vardır!' denilir. Yine fetih müyesser olur." (Buhârî. Tecrid-i sarih. 1223)

İşte bütün sır bu Hadis-i şerif'te gizlidir.

Bu Hadis-i şerif onun en açık mucizelerinden birisidir, buyurduğu gibi öylece tahakkuk etmiştir ve tecelliyatı devam etmektedir.

Allah-u Teâlâ'nın küffar milletlerine ve ordularına karşı milletimize ve ordumuza verdiği zafer ve muvaffakiyetlerin kaynağı Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ve onun varisi olan Evliyaullah Hazerâtıdır. Hususiyetle bu âhir son zamanda zuhur eden Hâtem-i Veli'dir.

Bu ayın içerisinde başlayacak olan "Üç Aylar"ınızı ve idrak edilecek olan "Regaip Kandili"nizi tebrik eder, tüm İslâm âlemine hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Resulullah Aleyhisselâm'ı Gönülden Sevmek, İtaat Etmek, Teslimiyet Göstermek; İman'ın ve İslâm'ın İlk Şartıdır - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Resulullah Aleyhisselâm'ı Gönülden Sevmek, İtaat Etmek, Teslimiyet Göstermek; İman'ın ve İslâm'ın İlk Şartıdır