Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI - HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (50) - Ömer Öngüt
HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (50)
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI
Dizi Yazı - Ashâb-ı Kiram -r. anhüm-
1 Kasım 2017

 

ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

"Ashâbım Yıldızlar Gibidir. Hangisine Uyarsanız Hidayeti Bulmuş Olursunuz." (Beyhâkî)

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (50)

 

Mühim Bir Hadis-i Şerif ve İzâhı:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif'lerinde şöyle beyan buyurmuşlardır:

"(Benî İsrail zamanında) Bir adam öküz üzerine binmişti. Bu sırada öküz o adama başını çevirip (Allah'ın izni ile dile gelerek):

'Ben bunun için yaratılmadım, tarla sürmek için yaratıldım.' demişti.

Ben hayvanın böyle söylediğine inandım, Ebu Bekir ve Ömer de inandılar.

Bir defasında da bir koyunu kurt kapmıştı. Çoban kurdu peşi sıra takip etti (ve koyunu bıraktırdı.)

Bunun üzerine kurt çobana hitap ederek:

'Elbette yırtıcı hayvanların sürüye saldırdığı bir fitne günü gelir. O fitne gününde koyunun benden başka çobanı bulunmayacaktır. (Acaba o gün) koyunu benden kim kurtarır?' dedi.

Ben kurdun böyle söylediğine inandım, Ebu Bekir ve Ömer de inandılar."

"Resulullah Aleyhisselâm bu kıssayı buyurduğu sırada Ebu Bekir ve Ömer orada yoktular." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1049)

Öyle bir iman sahibi olmuşlar ki Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bu mevzuyu anlatırken yanlarında olmadığı halde Ebu Bekir -radiyallahu anh- ve Ömer -radiyallahu anh- Efendilerimiz'in hususi isimlerini zikrederek onların bu hadiseyi duydukları takdirde hiç tereddütsüz, sorgulamadan, kayıtsız şartsız bir teslimiyet ile iman edeceklerini vurgulayarak gerçek imanın bu şekilde olduğunu hem Ashâb-ı kiram Efendilerimiz'e hem de kendisinden sonrası için Ümmet-i Muhammed'e göstermektedirler.

Seyyid-i Kâinat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Allah-u Teâlâ'nın kendisine bildirmesiyle âhirzamanda olacak birçok işleri bir bir beyan etmiştir.

Dikkat ederseniz bu Hadis-i şerif'i ile bir taraftan olacak olan ahlâksızlıkları, diğer taraftan da zamanın âmirlerini tarif ediyor. İki mühim husus bir anda zikrediliyor.

Fakirin kanaatına göre öküz ayrı şey için, inek ayrı şey için yaratıldığı gibi; kadın ve erkeğin yaratılış gayeleri de ayrı ayrıdır. Fakat buna rağmen lutilik gibi bir ahlâksızlık hayli yaygınlaşmıştır.

Ahlâksızlığın bu noktaya geldiği bir devirde, zamanın âmirlerinin durumları da beyan ediliyor. Fitne ve fesad, nifak ve şikak son haddini bulacak.

Yırtıcı bir kurt, bir sürüye saldırdığı gibi, bunlar da dine ve millete öyle saldıracaklar. O zaman milletin hali nice olur? (Sözler ve Notlar 6 s: 134)

Câbir -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif'te Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyuruyor:

"Ümmetim için en çok korktuğum şey, Lut kavminin amelidir." (Tirmizî: 1457 - İbn-i Mâce: 2563)

Abdullah bin Abbas -radiyallahu anhümâ-dan rivayet edilen bir Hadis-i şerif'lerinde Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz yine şöyle buyurmuşlardır:

"Allah-u Teâlâ, erkeğe temas eden veya kadına arka uzvundan temas eden erkeğe (kıyamet günü) rahmet nazarı ile bakmaz." (Tirmizî: 1165)

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif'lerinde ise şöyle buyuruyorlar:

"Kadına arka uzvundan temas eden kimse melundur." (Ebu Dâvud: 2162)

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bu iğrenç işi işleyenler hakkında diğer Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyurmaktadır:

"Lût kavminin kötü fiilini işleyenler melûndur." (Tirmizî)

"Lût kavminin kötü fiilini işleyenlere Allah lânet etsin." (Ahmed bin Hanbel)

"Ümmetimden Lût kavminin fiilini işleyerek ölen kimseyi Allah, cesetlerini Lût kavminin yanına nakledip onlarla haşreder." (Camiu's-sağîr)

"Bu sapıklığı yapanlar çoğalırsa, Allah halkın üzerinden himayesini kaldırır, nerede helâk olursa olsunlar mühimsemez." (Taberânî)

"Bir kadına arka yoldan münasebette bulunan bir kimseye Allah rahmet nazarıyla bakmaz." (İbn-i Mâce) (Kısâs-ı Enbiyâ s: 328)


  Önceki Sonraki