Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Hacc Hakkında Bir Tatbikat (18) - Ömer Öngüt
Hacc Hakkında Bir Tatbikat (18)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Kasım 2017

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (34)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (18)

 

12. Arefe Günü (9. Zilhicce) (2)

• Arafat; Rahmet-i ilâhî denizidir, orası günahlardan soyunma yeridir. Öyle resmî bir makamdır ki, bir resmi geçit yeridir.

 

• Arefe günü Arafat'ta hacının oruç tutmaması müstehaptır.

Meymune -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz'den rivayet edildiğine göre:

"Halk Arefe günü Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in oruçlu olup olmadığından şüphe ettiler.

Bunun üzerine Meymune -radiyallahu anhâ- ona bir kap süt gönderdi.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- vakfe yerinde vakfe yapmakta idi. Bu sütü halkın gözleri önünde içti."& (Müslim: 1124)

Bunun hikmeti duâ ve Hacc amelleri için zinde kalmak ve Resulullah Aleyhisselâm'a uymaktır.

Yine Müslim'in rivayet ettiği; "Arefe orucunun iki senenin günahlarına kefaret olduğu" na dâir Hadis-i şerif hacı olmayanlar hakkındadır.

 

• Arafat'ta gizli sesle duâ edip yalvarmak sünnettir.

Bu duânın şekli belirlenmemiştir. İsteyen dilediği şekilde duâ edip hâlini Allah-u Teâlâ'ya arz edebilir. Makbul olanı da budur...

 

13. Arafat'tan Ayrılış, Müzdelife'ye Geliş:

• Arefe günü akşamı güneş batar batmaz Arafat'tan Müzdelife'ye hareket edilir. Yolda yine "Telbiye" ye, duâ ve tesbihlere devam edilir.

"Allahümme lâ tec'alhü âhirel-ahdi bihâzelmevkıfi verzuknîhi mâ ebkaytenî vec'alnîl-yevme müflehan merhûman müsteceben duâî mağfuran zünübî yâ erhamerrâhimîne."

"Ey Allah'ım! Bu vazifemi sonuncu kılma. Beni dünyada hayatta bıraktığın müddetçe onun feyiz ve bereketiyle rızıklandır. Bugün beni kurtuluşa, rahmete ermiş, duâm kabul olunmuş, günahlarım bağışlanmış kıl ey merhamet edenlerin en çok merhamet edicisi!"

Arafat'tan çekilirken sükûnetle hareket etmek sünnettir. Acele etmek, koşturmak edebe aykırıdır.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Vedâ Haccı sırasında Arafat'dan Müzdelife'ye gelirken arkasında bir gürültü işitti.

Şöyle buyurdu:

"Ey insanlar! Sükûneti muhafaza ediniz. Zirâ iyilik ve ihsan böyle gürültü patırtı ile olmaz." (Buhârî. Tecrid-i sarîh: 815)

 

• Müzdelife'ye gelince bir ezan iki ikametle yatsı vakti içinde akşam ve yatsı namazları beraber kılınır.

Hadis-i şerif'te şöyle buyurulmaktadır:

"Müzdelife'de iki namazın vakti değiştirildi; akşam yatsı ile beraber, sabah da şafakla kılınacaktır.

(Karanlık olmadıkça Arafat'tan Müzdelife'ye) insanlar topluca gelmesinler." (Buhârî. Tecrid-i sarîh: 818)

 

• Müzdelife'ye gelince, tekbir getirerek şu duâ okunur:

"Allahümme inne hâzihi müzdelifete cema'te fîhâ elsinetün muhtelifetün, tes'elüke havâice mü'telifeten. Fec'alnî mimmen deâke festecebte lehu ve tevekkele aleyke fekefeyteh."

"Allah'ım! Burası Müzdelife'dir.

Senden dileyen çeşitli insanları buraya topladın.

Beni de sana yalvarıp duâsını kabul ettiğin, sana tevekkül edip, senin de ihtiyaçlarını karşıladığın kullarından eyle."


  Önceki Sonraki