Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Hacc Hakkında Bir Tatbikat (14) - Ömer Öngüt
Hacc Hakkında Bir Tatbikat (14)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Temmuz 2017

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (30)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (14)

 

• Asr-ı Saâdette Bazı Tatbikatlar:

Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz buyururlar ki:

"Zilkâde'nin son on gününde Peygamberimizle Hacc ve Umre'ye niyet ederek Medine'den çıkıp Mikât'a geldik.

Kimi yalnız Hacc niyeti ile, kimisi Hacc ve Umre, kimisi de yalnız Umre niyeti ile ihrama girmişti. Mekke'ye on mil olan Seref'e inince Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ashabın yanına geldi ve:

'Yanında kurban olmayıp Hacc niyetini Umreye çevirmek isteyen çevirsin, kurbanı olan çevirmesin, ihramdan çıkmasın.' buyurdu.

Ashab böyle yaptılar, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ve yanındakilerin bir kısmı kurbanları ve haccetmeye güçleri bulunduğundan Hacc niyetini Umre'ye çevirmediler.

Ben aybaşı olduğumdan ağlıyordum. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- gelip:

'Ne ağlıyorsun hanım?' dedi.

'Ashabınıza Umre için emir verdiniz, ben şu halimden dolayı bundan mahrum kaldım.' deyince, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-:

'Öyle ise o sana zarar vermez. Bu, bütün âdem kızlarına Allah'ın yazısıdır. Hacc niyetinde dur, sonra Umre'nin de nasip olmasını umarım.' buyurdu.

Hacc ettik, Mina'ya geldik, temizlendim, boy abdesti aldım, Kâbe'ye gelip tavaf ettim, tekrar Mina'ya geldim, sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile Mina'nın sonuna geldik. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- kardeşim Abdurrahman'a:

'Haydi hemşirenle beraber haremden çık. O Umre yapsın, sonra buraya geliniz, ben sizi bekleyeceğim!' buyurdu.

Sonra Te'nîm'e Umre için gidip Kâbe'yi tavaf ettim, sa'y ve taksir (saçları kısaltmak) ile umremi tamamlayarak seherde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in yanına geldik. O bize:

'Bitirdiniz mi?' buyurdu. 'Evet bitirdim.' dedim.

Resulullah Aleyhisselâm ashaba yola çıkmalarını bildirdi. Onlar da yola çıktılar." (Buhâri)

Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz Hacc-ı kıran'a niyet etmişti. Umre yapamayacağından, Hacc ile Umre'yi birleştiremeyeceğinden endişe ediyordu.

Umre tavafını yapmadan önce hayız olması sebebiyle Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kadınları ilgilendiren mühim bir meselenin hükmünü teşri etmiştir. Hayızlı kadın tavaf hariç bütün menâsikini edâ eder. Temizlendikten sonra da tavaf ve dilerse Umre yaparak Hacc'ını eksiksiz ikmal eder. Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz Umre de yapabilmek için kardeşiyle Ten'im'e gidip yeniden ihrama girmiş, Hacc'dan sonra Umre yapmıştır.


  Önceki Sonraki