Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 270.SAYI - Ömer Öngüt
270.SAYI, Mart 2016
Hakikat 270. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Dünya üzerinde hiç bu kadar içten ve dıştan kuşatılmış bir ülke yoktur. Çok uyanık olmalı, her türlü tedbiri almalıyız. Küffarın bizi kuşatmaya çalıştığı böyle bir zaman uzun zamandır yaşanmış değildi.

Rusya büyük bir ihtiras ve kinle, kendisine zarar verme pahasına Türkiye aleyhine her hareketi desteliyor. Rusya'dan rahatsız olan Amerika iş Türkiye'ye gelince o da Rusya ile bir olup Türkiye'nin elini tutmaya çalışıyor, Ermenistan, Yunanistan ve Rumlar da düşmanlığını ortaya koyuyor. Yunanistan vurmak için fırsat kolluyor.

Dikkat ederseniz İran da tarihte Osmanlı'ya karşı yaptığı gibi bugün de küffarla işbirliği yapıyor. Rusya ile beraber Irak, Suriye, Lübnan, Yemen her yeri işgal etmeye, nüfuzu altına almaya çalışıyor. Terör örgütü de Türkiye'nin bütün düşmanlarıyla işbirliği yapıyor, onlarla beraber Türkiye'yi yıkmaya, Suriye gibi çökertmeye çalışıyor, kendisini her küffara kullandırtıyor.

Terör örgütü bütün küffarı, Amerika'yı Rusya'yı arkasına almış şehirleri ateşe vermeye, Türkiye'yi Suriye'ye çevirmeye çalışıyor. İsmi siyasetçi terör destekçileri ise "Rusya'nın yardımı geliyor, dayanın!" diye bunları teşvik etmeye çalışıyor. Bazı yerleşim yerlerinde şehir savaşları yaşanıyor. Bir plan çevirmek için, ortalığı ateşe vermek için büyük bir hazırlık yapmışlar. Ancak askerimiz-polisimiz tepelerine biniyor, pişman ediyor. Şehadet rütbesine ulaşmayı şeref addediyor, vatanın selâmeti için canını ortaya koyuyor.

Biz O'na dayanalım, O'na güvenelim, O'na sığınalım, yardımı ancak O'ndan bekleyelim. Amerika'dan, şundan bundan değil.

Bu küfür ehli bizden uzak dursun, bize Allah ve Resul'ü yeter.

Öz niyetimiz ve imanımız bu olsun. Aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, fitnelere ve çekişmelere düşmeyelim. Küffarla işbirliği yapan fitne ve terör ehline fırsat vermeyelim.

Biz Allah için olursak, Allah-u Teâlâ'nın yardımı ve desteği de bizim için olur. Allah-u Teâlâ'yı kim mağlup edebilir?

"Allah: "Ben ve peygamberlerim elbette galip geleceğiz!" diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah kuvvetlidir, yegâne galiptir." (Mücadele: 21)

"Şüphesiz ki bizim ordumuz galip gelecektir." (Sâffât: 173)

"Ey iman edenler! Eğer Allah'a (Allah'ın dinine) yadım ederseniz (sarılırsanız), Allah da sizi muvaffak eder ve ayaklarınızı sabit kılar.

Kâfirlere gelince onlar yüzüstü sürünsünler! Allah yaptıklarını boşa çıkarmıştır." (Muhammed: 7-8)

Küffar bize karşı bir olmuş.

Bizim tek dayanağımız ise Hazret-i Allah ve Resul'ü. Elhamdülillahi Rabb'il âlemin. Daha büyük bir yardımcı, daha büyük bir kuvvet mi var?

Binaenaleyh bu badireleri aşmak için Hazret-i Allah'a ve Resul'üne dayanmamız, Allah ve Resul'üne –sallallahu aleyhi ve sellem- sığınmamız, Allah ve Resul'üne –sallallahu aleyhi ve sellem- güvenmemiz lâzım. Allah ve Resul'ünün desteğini alabilmek için nasıl olmamız gerekiyorsa öyle olmamız lâzım.

"Rabb'in vekil olarak yeter." (İsrâ: 65)

"Allah bana yeter, O'ndan başka ilâh yoktur, O'na tevekkül ederim, O büyük arşın sahibidir." (Tevbe: 129)

"Allah kuluna kâfi değil mi?" (Zümer: 36)

"Allah düşmanlarınızı sizden çok daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak da Allah size yeter, hakiki bir yardımcı olarak da Allah size yeter." (Nisâ: 45)

İbrahim Aleyhisselâm'ın ve onunla beraber olanların Âyet-i kerime'de beyan olunan duâları kıyamete kadar darda kalacak müminlerin de duâsıdır:

"Ey Rabb'imiz! Sana dayandık, sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabb'imiz! Bizi inkâr edenler için bir imtihan yapma, bizi bağışla. Ey Rabb'imiz! Yegâne galip, hüküm ve hikmet sahibi ancak sensin!" (Mümtehine: 4-5)

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Allah ve Resul'ü Bize Yeter! - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Allah ve Resul'ü Bize Yeter!