Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 265.SAYI - Ömer Öngüt
265.SAYI, Ekim 2015
Hakikat 265. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri seneler önce neşrettikleri "İlâhî Görüş Birliği'ne Davet" isimli eserinin kapağında şu cümleyi beyan buyurmuşlardı:

"Devlet ittifaktan doğar,
Devletsizlik ise nifaktan."

Binaenaleyh geçen ay da arzettiğimiz gibi bu Zât'ın ve maneviyat ehlinin vatanımızın muhafazası için yaptıkları duâlar; ecdadımızın aziz hatırası ve Allah yolundaki mücadele ve mücahede ederken bu vatanı Allah'a emanet etmelerinin bereketi hürmetine memleketimiz ayakta duruyor. Ancak Allah ve Resul'ünde ittifak tesis edilemediği için başımız badirelerden de kurtulmuyor. Ne ölüyoruz, ne de oluyoruz.

Eğer eskiden olduğu gibi büyük ve ulvî gayeler peşinde yürüyen, dünyaya nizam vermek isteyen bir millet olacaksak önce içimizde ittifak sağlamamız icabediyor. Bu ittifak din ve vatan bölücülerine taviz vermekle asla olmaz. Bunlar ya rücu edecekler, yahut bertaraf edilecekler.

İşte o zaman bu necip milletin, bu devletin karşısında hiçbir güç, hiçbir terör, hiçbir devlet duramaz. Hazret-i Allah destekler.

Aksi halde böyle bir iyi bir kötü devam eder gider.

İslâm dünyasının paramparça olduğu; küffarın büyüttüğü fitnelerin ülkemizi de büyük badirelere ve sıkıntılara soktuğu bir devirden geçiyoruz.

Ülkemizin ve İslâm dünyasının içinde bulunduğu bu durum dinde ve vatanda bölücülüğün ne kadar büyük bir zarara, ne kadar büyük bir zaafa yol açtığını gözler önüne sermiş bulunuyor.

Seneler öncesinden bugün yaşanan tehdit ve tehlikelere işaret ederek bizleri irşad eden Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin "İman" ve "Vatan" hususundaki beyanlarını geçen ayki dergimizde etraflıca takdim etmeye çalıştık. Bu beyanlarının özü ve özeti mahiyetindeki, dergimizin logosunun bir parçası olarak senelerdir yayınladığımız "İmansız vatan, vatansız iman muhafaza edilmez." sözünü başlığa taşıyarak dikkat nazarlarınıza arzettik. Yaşadığımız süreç bu Zât-ı âli'nin beyanlarındaki hak ve hakikati gün gibi ortaya çıkarmış bulunuyor. Dikkat ederseniz bütün bölücüler Türkiye'ye karşı küffarla işbirliği yapıyor.

Bu ayki dergimizde de Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin birlik ve beraberlik reçetesini arzetmeye çalışacağız.

Kendileri bu reçeteyi ortaya koyan eserlerinde önceliği din ve vatan bölücülerini tanıtmaya ve onların fitnelerini söndürmeye vermişler, bu hususta çok ciddi bir mücadele yapmışlardır. Eserler neşretmişler, hiç kimseden çekinmeden tek başlarına cihad etmişlerdi.

Dinimize ve vatanımıza kast eden bu bölücülerin hem imanlara hem de vatana zarar verdikleri; imanı ve vatanı bölmeye çalıştıkları; imanları ve güzel vatanımızı kâfire peşkeş çekmek için yarıştıkları ayan beyan ortadadır.

Bunlar hem dinimizi hem vatanımızı parçalıyorlar, dış düşmandan daha büyük tahribatı yaptılar. Din-i mübini bölmekle, vatanımızı parçalamakla da en büyük düşmanlığı yapmış oldular. Bu yüzden dinimizi olduğu gibi vatanımızı dahi büyük tehlikeye düşürüyorlar.

Bölücülerin durumları bu!..

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri, birlik ve beraberliğin reçetesini öz olarak ortaya koymuşlar; "Allah ve Resul'ünde birleşelim." buyurmuşlardır.

Birlik ancak böyle olur, birlik ancak burada olur. Yoksa fitne çıkartanların fitnelerini hoş görmekle ancak fitne büyümüş olur. Bugün görüldüğü gibi.

Bu ay içerisinde başlayacak olan "Hicri Yeni Yılı"nızı tebrik eder, Cenâb-ı Hakk'tan, Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Birlik İslâm'dadır. Ayrılık Yapan Din ve Vatan Bölücülerine Allah-u Teâlâ Büyük Bir Azap Hazırlamıştır. - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Birlik İslâm'dadır. Ayrılık Yapan Din ve Vatan Bölücülerine Allah-u Teâlâ Büyük Bir Azap Hazırlamıştır.