Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
GÜNDEM - Savunma Sanayiimiz - Ömer Öngüt
Savunma Sanayiimiz
GÜNDEM
Uğur Kara
1 Haziran 2015

 

Savunma Sanayiimiz

Harp araç-gereçlerinin tedarik edilmesi ve geliştirilmesi sıradan bir sanayii faaliyeti değildir.
Bu sahada çalışan insanlarımız şunu bilmelidirler ki; kendileri aynı zamanda Hazret-i Allah'ın teşvik ve emir buyurduğu bir alanda çalışmaktadırlar.

 

Savunma sanayiimiz hızla gelişiyor. Daha önce tamamen dışarıya bağımlı olan Türkiye artık uçağından, tankına, gemisinden füzesine her şeyini kendisi yapmaya başladı. Henüz %100 yerlilik oranına ulaşmış değiliz, ancak her türlü silahın tasarımını, elektronik yazılımını kendimiz yapabilecek duruma gelmiş bulunuyoruz. Türkiye bu konuda gerçekten önemli ve büyük bir aşama kaydetmiş durumda.

Her türlü zırhlı kara aracını yapabiliyoruz, Altay ismi verilen tankımız yakında hazır olacak. Kendi piyade tüfeğimizi yaptık, yakında seri üretime başlayacak. Küçük-büyük her türlü gemimizi yapabiliyoruz. Uçakların da inip kalkabileceği LPD-Havuzlu Çıkarma Gemisi projesi tezgâha konuldu. Her türlü hava aracımızı yapmaya çalışıyoruz. Hürkuş havalarda, Anka, Bayraktar İHA'ları havada. Savaş uçağımızın, yolcu uçağımızın tasarımına başlandı. ATAK saldırı helikopteri envanterde. Özgün helikopteri ön tasarımı yapıldı. Kısa, orta irtifa savunma füzelerimiz, seyir füzelerimiz, torpidolarımız, deniz altı savunma füzelerimiz artık kendi imalatımız. Kendi uydumuzu kendimiz yapıyoruz. Bütün bu araçlarımız kendi yazılımlarımızı kullanıyor. Savaş uçağı vb. harp araçlarında kullanılan işletim sistemini yerli olarak geliştirdik. Uzun menzilli füze ve uydu fırlatma füzesi eksiğimizi, elektronik harp eksiğimizi gidermeye, tank, helikopter, jet motorunu kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Bazı işlerde ortaklık yoluyla teknoloji transferi yapıyoruz. Genel ivmenin içinde yavaş giden bazı işler de var. Meselâ insansız hava araçlarında planlamanın gerisindeyiz. Biraz daha gayret ve belki ekip çeşitlendirmesi gerekiyor. Baykar gibi üreticilerin daha çok desteklenmesi gerekiyor.

İyi gidiyoruz ancak daha hızlı ve daha gayretli olmamız lazım. Bilimsel fikirlerin, kimden gelirse gelsin yenilikçi fikirlerin desteklenmesi, gönüllü mucitlerin projelerini değerlendirip hayata geçirecek bir mekanizma kurulması, büyük fikirlerin koruma altına alınıp bürokratik süreçler içerisinde boğulmasını engelleyecek bir yapının geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye artık aşağılık kompleksinden kurtulmuş, "Yapabiliriz." özgüvenine kavuşmuştur. Ancak bununla yetinmemek gerekir. Yeniliklere, denenmemiş teknolojilere korkusuzca destek veren, hızlı hareket edebilen bir karar yapısı oluşturulmalıdır. Dünyadaki teknolojileri biz de geliştiriyoruz. Ancak kimsede olmayan yeni şeyler bulup hayata geçiremezsek, hep arkadan takip eden pozisyonunda oluruz.

 

Savunma Sanayii Modernizasyon Projeleri

Savunma Sanayi modernizasyon projelerini Genel Kurmay Başkanı'nın MSI dergisine yazdığı makaleden özetleyelim:

"...gelişimini artan bir ivme ile sürdüren Türk savunma sanayisi, TSK'nın savunma ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılayabilecek kapasiteye ulaşmıştır. ...

Savunma sanayisindeki gelişmeler doğrultusunda Türkiye, yakın zamana kadar ihtiyaçlarını dışarıdan tedarik etmeye çalışan bir ülke konumundan, bugün itibarıyla;

• İhtiyaç duyduğu savunma sanayisi ürünlerinin önemli bir miktarını yurt içinden karşılayabilen,

• Üniversiteler ve araştırma kurumları vasıtasıyla kritik teknolojilere sahip olabilecek Ar-Ge projeleri yürütebilen,

• Dünya üzerindeki birçok ülkeye, ana ve alt yüklenici konumunda kara, deniz ve hava platformları ile çeşitli savunma sanayisi ürünleri ihraç edebilen bir ülke konumuna gelmiştir.

... TSK, geleceğin harekât ortamında icra edeceği görevlerin gerektirdiği yeteneklere sahip olabilmek maksadıyla 600'ün üzerinde modernizasyon projesi yürütmektedir.

... Şimdi, bölgesel ve küresel güvenlik alanında TSK'nın etkinliğine katkı sağlayacak olan önemli modernizasyon projelerimizden bazılarına değinmek istiyorum.

 

ATAK Projesi

Proje ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı)'nın taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, 59 adet helikopterin tedarik edilmesi planlanmıştır. Kabul ve muayene faaliyeti tamamlanan sekiz adet helikopter K.K.K.lığı envanterine alınmıştır. ... 2019 yılına kadar envantere alınması öngörülmektedir.

 

Özgün Helikopter Projesi

Proje ile tamamen milli imkânlarla 5 ton sınıfı, çift motorlu hafif genel maksat helikopteri üretmek hedeflenmiştir. Sözleşmesi 2013 yılında imzalanan proje kapsamında geliştirilecek ilk prototip helikopterin, 2018 yılı içerisinde uçuşa başlaması öngörülmektedir.

 

ALTAY Projesi

Proje ile modern bir milli tank üretmek ve Türkiye'de tank üretim altyapısını oluşturmak hedeflenmiştir. Toplam 250 adet tankın üretileceği proje kapsamında, 5 adet prototip tankın üretimi ve test süreci devam etmektedir. Seri üretime yönelik olarak 2017-2021 yılları arasında 250 adet tankın envantere alınması öngörülmektedir.

 

MIZRAK-U Projesi

Proje ile ATAK projesi kapsamında envantere girecek taarruz helikopterlerinde kullanılmak üzere, düşman zırhlı ve mekanize birliklerini 4.000-8.000 m mesafeden durdurmak, geciktirmek ve imha etmek maksadıyla kızılötesi görüntüleyici başlıklı at-unut tipi füze geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kalifikasyon faaliyetlerinin 2015 yılı sonunda tamamlanması ve 2016 yılı içerisinde seri üretime geçilmesi öngörülmektedir.

 

HİSAR-A Projesi

Proje ile asgari 10 km menzilli, 5 km irtifaya kadar etkili, kızılötesi arayıcı başlıklı at-unut tipi bir hava savunma füze sistemi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında ilk atışlı test faaliyeti, 6 Ekim 2013 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. İlk sistemin 2017'de envantere alınması öngörülmektedir.

 

HİSAR-O Projesi

Proje ile asgari 16 km menzilli, 10 km irtifaya kadar etkili, kızılötesi arayıcı başlıklı at-unut tipi bir hava savunma füze sistemi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında ilk atışlı test faaliyeti, 23 Temmuz 2014 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. İlk sistemin 2018'de envantere alınması öngörülmektedir.

 

MPT-76 Projesi

Proje ile 7,62 mm çapında, her türlü hava ve arazi şartlarında kolay kullanılabilir, modern bir piyade tüfeğinin yurt içerisinde geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında, 2014 yılında 200 adet pilot kafile üretilmiş, çeşitli birliklerde teste tabi tutulmuş ve geri beslemeler alınmıştır. 2015 yılından itibaren seri üretime geçilmesi öngörülmektedir.

 

FIRTINA Projesi

Proje ile manevra birliklerine sürekli, etkin ve zamanında ateş desteği sağlamak maksadıyla menzili, tahrip gücü, beka kabiliyeti yüksek, gelişmiş komuta kontrol sistemlerini üzerinde bulunduran modern bir 155 mm kundağı motorlu obüsü yurt içinde üretmek hedeflenmiştir. Proje kapsamında, FIRTINA obüsleri 2004-2014 yılları arasında ülkemizde üretilerek envantere alınmıştır.

 

MİLGEM Projesi

MİLGEM projesi ile 8 adet korvet tipi milli geminin yurt içinde inşa edilmesi hedeflenmiştir. Böylece, dünyada savaş gemisi tasarım ve inşasını gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasına girilmiştir. İstanbul Tersanesi Komutanlığınca inşası tamamlanan ilk iki gemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiştir. MİLGEM ücüncü ve dördüncü gemiler de İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilecektir. MİLGEM 5-8'inci gemilerin dizayn ve inşasına yönelik değerlendirmeler devam etmektedir.

 

Yeni Tip Karakol Botu Projesi

Proje ile Boğazlarda, üs ve liman yaklaşma suları ile sahillere yakın bölgelerde keşif, gözetleme, karakol, denizaltı savunma harbi ve ayrıca üs ve liman savunma görevleri icra edecek 16 adet karakol botu tedarik etmek hedeflenmiştir. 2011-2014 yılları arasında, 15 adet bot Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) envanterine alınmıştır. 16'ncı ve son botun geçici kabulü, 3 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Yeni Tip Denizaltı Projesi

Proje ile su yüzeyine çıkmadan en az 15 gün süreyle görev yapabilecek modern denizaltıların envantere alınması hedeflenmektedir. Gölcük Tersanesi Komutanlığında yapılması planlanan altyapı iyileştirmeleri, büyük oranda tamamlanmıştır. İlk denizaltının inşasına bu yıl içerisinde başlanması ve denizaltıların 2018 yılından itibaren envantere alınması öngörülmektedir.

 

LPD Projesi

Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) projesi ile kendi lojistik desteği ile kriz bölgesinde Amfibi Harekât, Barışı Koruma Harekâtı ve İnsani Yardım Harekâtı icra edebilecek bir su üstü platformuna sahip olunması hedeflenmiştir. Hâlihazırda sözleşme görüşmeleri devam eden projede, LPD'nin 2020 yılında envantere girmesi öngörülmektedir.

 

TF-2000 Projesi

Hava Savunma Harbi Fırkateyni (TF-2000) projesi ile hava savunmasını açık denizler dâhil tüm denizlerde sağlayabilecek gemilere sahip olunması hedeflenmiştir. Tasarım aşamasına yönelik proje modeli belirleme faaliyetleri ile bölgesel hava savunma mimarisi içinde oluşturulacak hava savunma katmanlarında kullanılacak silahların belirlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Fırkateynlerin, 2021 yılından itibaren hizmete girmesi öngörülmektedir.

 

Milli Muharip Uçak Projesi

Proje ile 2020'li yıllar sonrasındaki muharip uçak ihtiyacının milli imkânlar ile karşılanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, hâlen Ön Tasarım Aşaması için sözleşme imzalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. İlk milli uçağın, 2023 yılında envantere alınması öngörülmektedir.

 

HÜRKUŞ Projesi

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Geliştirme (HÜRKUŞ) projesi ile milli bir temel eğitim uçağının, TUSAŞ tarafından geliştirilerek tedarik edilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında geliştirilen HÜRKUŞ, ilk uçuşunu 29 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirmiştir. 2017 yılında 15 adet, müteakip safhada ise ihtiyaca binaen 40 adet HÜRKUŞ'un envantere alınması planlanmaktadır.

 

ANKA Projesi

Milli İnsansız Uçak Sistemi Tedariki (ANKA) projesi ile TSK'nın keşif, gözetleme, hedef tespit ve teşhis ihtiyaçlarının maliyet etkin bir şekilde ve yerli sanayi imkânlarını azami kullanarak karşılanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, uydudan da komuta edilebilecek olan ANKA insansız hava araçlarından, 2016-2018 yıllarında 10 adet tedarik edilecektir.

 

KARAYEL ve ÇALDIRAN Projeleri

Taktik İHA (KARAYEL ve ÇALDIRAN) projeleri ...

KARAYEL projesi kapsamında 1 sistem (6 uçak), ÇALDIRAN Projesi kapsamında ise 2 sistem (12 uçak) tedarik edilmesi planlanmıştır. İlk sistemlerin 2015 yılı sonuna kadar envantere alınması öngörülmektedir.

ÇALDIRAN sistemi için; birinci aşamada 6 adet hava aracının ve 2 adet yer kontrol istasyonunun muayenesi tamamlanmıştır. Entegrasyonları müteakip, ikinci aşama testlerinin tamamlanarak, ilk ÇALDIRAN İHA sisteminin Haziran ayında envantere alınabileceği öngörülmektedir.

 

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi

Proje ile tüm hava tehditlerine karşı müşterek bölge hava ve füze savunması yapmaya imkân verecek, yüksek irtifa ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak hedeflenmiştir. ... Projede sözleşme görüşmeleri hâlen devam etmektedir. Proje ihalesi kapsamında, tüm firmalar tarafından verilen tekliflerin geçerlilik süreleri 1 Temmuz tarihinde sona erecektir.

Bu projeyle koordineli olarak, milli bir sistemin geliştirilmesini öngören "Geliştirilmiş Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi" projesi de yürütülmektedir.

 

GÖKTÜRK-1 Projesi

Keşif Gözetleme Uydusu (GÖKTÜRK-1) projesi ile uydu görüntüsü ihtiyacını, gündüz ve iyi hava şartlarında karşılamak hedeflenmiştir. Proje kapsamında, 1 adet; alçak irtifada (500-700 km) konuşlandırılacak, çok yüksek cözünürlüklü elektro-optik kamera taşıyan uydu tedarik edilmesi; ayrıca yer istasyonları ve uydu montaj, entegrasyon ve test merkezi kurulması planlanmıştır. Uydunun, 2016 yılında uzaya fırlatılması öngörülmektedir.

 

NBC-KET Projesi

NBC Koruyucu Elbise Takımı (NBC-KET) Tedariki projesi ile TSK'nin, KBRN koruyucu elbise, bot kılıfı ve eldiven ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında; 2013 yılının Temmuz ve 2015 yılının Şubat ayları arasında, 34.100 takım NBC-KET, TSK envanterine alınmıştır. Kalan ihtiyaçların ise 2015-2017 yılları arasında yıllara sari olarak tedarik edilmesi öngörülmektedir.

 

SOM Projesi

Stand Off Mühimmat (SOM) Geliştirme projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli füze ihtiyacının milli olarak karşılanması amacıyla uzun menzilli havadan yere mühimmat sistemi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Tedarik edilecek SOM mühimmatının üretilmesini öngören sözleşme, 3 Temmuz 2013 tarihinde imzalanmıştır. Mühimmatların 2015-2018 yılları arasında tedarik edilmesi öngörülmüştür." (Bkz. MSI, Mayıs 2015, IDEF'15 Özel Sayısı)

 

Teşvik ve Emir:

Dikkat ederseniz Türkiye'nin savunma sanayiini yakından takip etmeye ve yeri geldikçe bu alandaki gelişmeleri ve gördüğümüz eksikleri dile getirmeye çalışıyoruz. Zira şunu belirtmek isteriz ki harp araç-gereçlerinin tedarik edilmesi ve geliştirilmesi sıradan bir sanayi faaliyeti değildir. Bu sahada çalışan insanlarımız bilmelidirler ki; kendileri aynı zamanda Hazret-i Allah'ın teşvik ve emir buyurduğu bir alanda çalışmaktadırlar.

Nitekim Âyet-i kerime'de şöyle buyuruluyor:

"(Ey iman edenler!) Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla hem Allah'ın düşmanlarını, hem de sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğer düşmanlarınızı korkutup yıldırırsınız." (Enfâl: 60)

Hadis-i şerif'te ise:

"Düşmanın silahıyla silahlanınız." buyuruluyor.

Âyet-i kerime'de emir buyurulan hususları izah etmeye çalışırsak;

1. "Kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın." buyuruluyor. Harp araç ve gereçlerinin hazırlanması, hazırda tutulması ilahî bir emir oluyor.

2. "Gücünüzün yettiği kadar" buyuruluyor. Yani sadece hazırlık değil, aynı zamanda azamî bir gayret emrediliyor. Nitekim bugün Amerika, Çin, Rusya başta olmak üzere bütün küffar milletleri büyük bir gayretle silahlanmaya ve yeni silahlar geliştirmeye çalışıyor. Bizim de en az onlar kadar gayretli olmamız gerekiyor.

3. "Cihad için" buyuruluyor. İslâm'da niyet çok önemlidir. Herkes niyetine göre ahiret nasibini alır. Binaenaleyh bu alanda çalışırken küffara karşı cihad niyetini taşıyan ona göre nasibini ve ecrini alır. Başka niyette olan da ona göre alır, sadece dünyalık alır. Bunun yanında genel resme baktığımızda Türkiye'nin bütün eksiklerine rağmen İslâm dünyasının hamisi ve önder ülkesi konumunda bulunması sebebiyle; bu ülkenin harp teknolojisinin ve ordusunun geliştirilmesi aynı zamanda İslâm'a hizmettir. Zira dikkat ederseniz burada bir kuvvet oluşması en başta küffar milletlerini rahatsız etmektedir. Bu sebeple IŞİD'ciler gibi Selefî zihniyetlerin devlete kâfir deyip yıkıcı faaliyetler yapması İslam'a ve müslümanlara vurulmaya çalışılan büyük bir darbedir. Bu zihniyet sadece bugün değil, bütün tarih boyunca İslâm dünyasının içindeki büyük bir fitne kaynağı olmuştur. Yine hususiyetle savunma sanayi çalışanlarını takip edip bilgi sızdırmaya çalışan illegal paralel oluşumlar ismi ne olursa olsun küffarın ajanıdır.

4. Allah-u Teâlâ "Sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğer düşmanlarınız" buyuruyor. Binaenaleyh bilinmeyen düşmanlarımıza karşı da bir hazırlığımız olması lüzumu ortaya çıkıyor.

5. Allah-u Teâlâ "Düşmanlarınızı korkutup yıldırırsınız" buyuruyor. Binaenaleyh harp araç ve gereçlerinin hazırlanması, hazırda tutulması en başta düşmanlara karşı bir "Caydırıcılık" unsurudur. Zira küffar bize karşı tarih boyunca düşmanlık beslemiştir. Bir zayıflık gördüğü an saldırmaktan geri kalmamıştır. Müslümanın silahlanması da; küffarın yaptığı gibi insanları katletmek, dünya menfaatlerine konmak için değildir. Küfrün ve zulmün hakim olmasını engellemek ve Allah'ın nurunu yaymak içindir.

Çalışan buna göre çalışsın, bunun için çalışsın, bu niyetle, bu azimle, büyük bir gayretle çalışsın. Zira vakit iyice daraldı.


  Önceki Sonraki