Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ - İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (12) - Ömer Öngüt
İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (12)
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ
Dizi Yazı - Tefsir
1 Haziran 2015

 

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (12)

İHLÂS SÛRE-İ ŞERİF'İNİN BÂTINÎ MANÂSI (7)

 

"Ol!" Diyor, Oluyor; "Öl!" Diyor, Ölüyor (2)

 Mevzuya geçen aydan kaldığımız yerden devam ediyoruz:

 

Bir Âyet-i kerime'sinde de şöyle buyurur:

"O zâhirdir." (Hadîd: 3)

O ki: "Ben zâhirim." buyuruyor.

Böyle buyurmasına rağmen O'nu gördün mü? Göremedin.

Fakat gösterdiği ve bildirdiği kimseler bunun böyle olduğunu biliyor. O'ndan başka bir mevcud olmadığını da görüyor. Sen bunları nereden görüp bileceksin?

Çünkü senin içinde nefsin var, mâsivâ putları var. Sen bu hakikati nasıl bileceksin?

En ince sırlardan birisi; Allah-u Teâlâ'yı ayrı görmek, kabuk mesabesindeki kâinatı O'ndan ayrı görmektir.

Ruh ile cesedin, yani öz ile kabuğun irtibatı, Hâlik ile mahlûkun irtibatı demektir. O yaratıcıdır, yarattıkları O'na muhtaçtır. Bu iki noktayı çok iyi ayırmak lâzımdır.

"Hassü'l-hâs" olanlar içindekini görür. Kabuğun ayrı, özün ayrı olduğunu görür. Kâinatın özü ile cesedin ayrı olduğunu görür.

Bütün varlıklar, O'nun yarattığı varlıklardır ve o varlıklar O'nun varlığı ile kâimdir. Amma hiçbiri Allah değildir. Olanlar "Ol!" diyor oluyor, "Öl!" diyor ölüyor, hiçbir şey kalmıyor. Yine O var.

Fakir, kitaplarda bunu izah etmiştik. Bunlar perdeden ibarettir. Perdeyi kaldır O'nu görürsün. "Ol" dedi oldu, "Öl" dedi öldü. İşte Hazret-i Allah budur.

Âyet-i kerime'sinde:

"Dirilten de O'dur, öldüren de O'dur." buyurmaktadır. (Mü'minûn: 80)

Hazret-i Allah hükmünü koyuyor, oluyorsun sen ben... Hükmünü çekince ölüyorsun, oluyorsun bir hiç... Şu kabirde yatanların hepsi "Ben biliyorum, ben yapıyorum!.." derlerdi, amma Yaratan hükmünü çekince hepsini yerlere serdi. Demek ki hiçbir hükmü yokmuş.

O öyle bir Allah ki, fakir daha evvel şöyle demiştik:

"Allah'ım! Sen öyle bir Allah'sın ki yalnız kendi kendini bilir ve kendi kendini methedersin.

Hakir bir zerre olduğum için hayatım müddetince seni bir defacık anamadığımı ve tapamadığımı biliyorum."

Allah'ım! Sen öyle bir Allah'sın ki yalnız kendi kendini bilirsin.

Bir adamla bir maskeyi karşılaştırdığında, maske adama benzer mi? Benzemez. Peki kâinat ile Hazret-i Allah denk olur mu? Olmaz. Hâşâ maske Hazret-i Allah'a benzer mi? İşte ilmin özü budur. Bundan daha derin ilim yoktur. Gizlinin de gizlisi bir ilimdir.

Bu ilim Allah-u Teâlâ'ya âittir, ilm-i billâh'tır ve en son ilimdir. Bütün çıplaklığıyla size anlatılıyor, amma anlamak mümkün değildir.

Siz bunun ismini duyuyorsunuz, anlar gibi görünüyorsunuz, amma anlamıyorsunuz.


  Önceki Sonraki