Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 261.SAYI - Ömer Öngüt
261.SAYI, Haziran 2015
Hakikat 261. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Cenâb-ı Hakk kullarına ibadet etmeyi emretmiştir. Kimisi yapmaz, o isyandadır. Kimi yapar, fakat; "Sen emrettin ben yapıyorum!" kabilinden, külfet ve töhmetle, zorlukla yapar. Hoşnutlukla ve seve seve yapmaz.

Kimisi de ibadetine dayanır. "Herkes isyân ediyor, ben ibadet ediyorum. Şu halde cennete girmeye hak kazanmış oluyorum!" der.

Bir diğeri ise çok ibadet eder, fakat ibadet edemediğini çok iyi bilir. "İbadet ediyorum!" demez de, Hazret-i Allah'ın onu ibadete sevkettiğini gözü ile görür ve Sevkeden'e bundan dolayı şükürle meşgul olur.

İşte bu hâl ile ibadetler Hazret-i Allah'ımız nasıl emretmiş, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz nasıl göstermişse öylece yapılır. Zamanın değişmesi ile ibadetler değişmez, artma ve eksilme olmaz.

Bir müslümanın üzerine dinin direği ve ibadetlerin başı olan beş vakit namaz kılmak farz olduğu gibi, bu beş vakit namazı devamlı kılmak da farzdır.

"Gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun." (Bakara: 238)

Bir müslüman sahip olduğu en değerli varlığını korumak için ne kadar çok dikkat kesiliyorsa, beş vakit namazını devamlı ve eksiksiz kılmak için de ondan daha çok hassas davranması gerekir.

Beş vakit namazın muhafazası, insanı âhiret azabından koruması; zâhirî ve bâtınî huşuuna riâyet etmekle husule gelir.

Bir Âyet-i kerime'de şöyle buyuruluyor:

"Ahirete iman edenler bu Kur'an'a da inanırlar ve namazlarını muhafaza ederler." (En'âm: 92)

İbadetin sahası çok geniştir. Namaz, oruç, zekât, temizlik, cihad, duâ, zikrullah, Allah-u Teâlâ'nın rızâsını kazanmak için yapılan her davranış ibâdetin bölümlerini teşkil etmektedir.

Her ibadetin bir hakikati vardır. Zâhirî fıkıh ibadetlerin dış şekliyle uğraşır, bâtınî fıkıh yani tasavvuf da bu şekillerin içindeki hakikati bulmaya çalışır.

Allah-u Teâlâ'nın kulları üzerindeki nimetleri her an devam edip gitmektedir. İnsanoğlu yaşadığı sürece, ikram ve ihsanlar devam ettiği müddetçe, şükür ve ibadetler de devam eder.

İslâm dininin temel esaslarından olan namaz, mükellef olmuş her müslümana farzdır. Hazret-i Allah'a kulluk vazifelerinin başında gelen bu ibadet şeytanın, şeytanlaşmış insanların kendi nefsâni zan ve düşünceleri doğrultusunda fitneler ile bozulmaya çalışılmıştır. Günümüzde dahi bu fitnelerin ektiği tohumlar hâlâ devam etmektedir.

Günün beş vaktinde zamanı hususiyetle belirlenen bu ibadet bazıları tarafından üç vakit olarak kılınmakta ve bu fikirleri etrafa kabul ettirilmeye çalışılmaktadır.

Farziyeti ve vakitleri tartışılmaz bir şekilde ehl-i iman, ehl-i takvâ, ehl-i sünnet itikâdınca farz kılındığı günden beri aynı safiyetini korumaktadır.

Cuma namazının kılınamayacağını, teravih namazının olmadığını her fırsatta etrafına yaymaya çalışan bazı âlim geçinen cahiller olmuş, bu yüzden fitneler zuhur etmiştir. Bundan sonra da olabileceğinden şüphe yoktur. Bu vesile ile ümmet-i Muhammed'i tenvir etmek, böyle çıkabilecek fitnelere karşı uyandırmak için ibadetlerin en büyüğü olan namaz mevzuatı ve namazın ruhu, özü, içi ve sırrı ayrıntılı bir şekilde muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin "Kalblerin Anahtarı" külliyatından derlenerek ümmet-i Muhammed'in istifadesine arz edilmiştir.

Bu ay başında idrak edeceğimiz mübarek "Berat Kandili"nizi ve ay içinde başlayacak olan mübarek "Ramazân-ı Şerif"inizi tebrik eder, Allah-u Teâlâ'dan tüm İslâm âlemine hayırlara vesile olmasını niyâz ederiz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Allah-u Teâlâ'nın En Çok Sevdiği İbadet: "NAMAZ" - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Allah-u Teâlâ'nın En Çok Sevdiği İbadet: "NAMAZ"