Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 255.SAYI - Ömer Öngüt
255.SAYI, Aralık 2014
Hakikat 255. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Yahudi ve hıristiyanlar hiçbir yerde, hiçbir tarihte müslümanlara dost olmamışlardır. Müslümanlarla savaşmakta her zaman için birbirine dost olmuşlardır. İnkâr ve düşmanlıkta birleştikleri için, müslümanlara karşı bir el gibidirler.

Dikkat ederseniz bütün oyunlar ve planlar İslâm dini'nin asliyetini, nezafetini bozmak ve müslümanları birbirine düşürüp kuvvetlerini ellerinden almak üzerinedir. Küffar İslâm'ın düşmanıdır. Ve intikam almak ister.

Tarih bunun örnekleri ile doludur. Hususiyetle bu millete, bu ülkeye karşı ayrı bir kin ve garezleri vardır. Zira tarih boyu devam eden iman-küfür mücadelesinde; son bin yıldır İslâm'ın bayraktarlığını bu millet yapmıştır. İslâm'ın bayraktarlığını yapmakla kalmamış, küffarı İslâm'ın çizmeleri altında yaşamaya mahkûm etmiştir. Onun için bunlar onu unutmuyor. Bunlar hiçbir zaman bunu unutmaz. Kin-intikam ateşi içlerini yakar kavurur.

Onların memleketlerini İslâm beldesi haline getirdikleri, halkını da adaletle yöneterek İslâm'ın güzelliklerini yaşayarak müslüman olmasına vesile oldukları için Batı bizi sevmez.

Osmanlı bunlarla böyle mücadele ediyordu. Zira bunların amacı müslümanların medeniyetini yerle bir etmektir. İspanya'da yaptıkları gibi. Endülüs medeniyetini ortadan kaldırdılar, bütün eserlerini yokettiler, müslümanları katlettiler, sürdüler. Kalanları da zorla hıristiyan yaptılar. Kabul etmeyenleri yakarak, işkence yaparak öldürdüler. Şu barbarlığa bakınız!

Bir de Osmanlı'ya, Fatih Sultan Mehmed'e bakınız. İstanbul'u fethediyor, kimsenin malına, ırzına, kılına dokunmuyor, ibadetine karışmıyor, adaletle yönetiyor. Kıyası mümkün değildir.

Tarih hıristiyanların acımasız soykırımları, katliamları, vahşetleri ile doludur. Batı'yı ve Amerika'yı tanımak için tarihine bakmak yeter.

Hıristiyan Batı dünyası Haçlı seferleri adı altında yüzyıllarca İslâm beldelerine saldırmışlardır. Bu savaşlar esnasında hıristiyan haçlıların müslüman çocukları parçalayıp yemeleri, masum insanların ırzlarına geçmeleri, derilerini yüzmeleri, kazıklara oturtmaları ve türlü türlü işkenceleri unutulmamıştır.

Bugün de aynı zihniyet devam etmektedir. Bizim bunları, bu vahşileri tanımamız ve gelecek nesillere de tanıtmamız lâzımdır.

Dikkat ederseniz bugün bütün Batı ülkelerinin okul kitaplarında İslâm'ı, müslümanları karalayan iftira ve hakarete varan ifadeler bulunmaktadır. Türkleri soykırımcı göstermek için parlamentolarında aldıkları kararları okullarında ders olarak okutuyorlar. Orada yaşayan ve bu ifadeleri kabul etmediğini söyleyen Türk çocuklarına ceza veriyorlar.

Bu kin ve nefretle yetişen bir Batı insanından bize karşı sevgi beslemesini beklemek mümkün müdür? Asla!. Yüzyıllardır bunlar bu kinle yetiştirilmektedir. Bu zihniyet adeta bunların kültürü olmuştur.

Bunların iç durumunu Hazret-i Allah bize tanıtıyor:

"Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler." (Bakara: 217)

İşte bunların amacı İslâm medeniyetini yerle bir etmek, müslümanları yok etmektir.

Bunlar böyle çalışıyor, İslâm'ı ve müslümanları parçalamak için azami gayret gösteriyor. Düşman uyumuyor. Atalarımız "Su uyur, düşman uyumaz.", "Domuzdan post, kâfirden dost olmaz." demişler. Ve fakat biz farkında değiliz. Yahudiyi tanımıyoruz, hıristiyanı tanımıyoruz, Osmanlı'yı tanımıyoruz, din kültürü yok, aile kültürü yok... Onlarla nasıl mücadele edilecek? Bugün bütün küffar düşmanlık yapıyor.

Bugün bir müslümanın ağlama günüdür. Ortalığa bakıp ağlama günü. Ne oluyor bu imanlar? Nereye yanıyor? Bu insanlar nereye gidiyor? Atalarımız neler yapmışlar, nasıl yaşamışlar, dosta düşmana İslâm'ın âliliğini, bu necip milletin ahlâkını nasıl göstermişler. Bugün iman şuuru, vatan şuuru nerede?

Allah-u Teâlâ küfür ehlini bize tanıtıyor, duyuruyor. Bunlara aldanmamamız için. Hıristiyan haçlılar bizi cepheden yıkamadıkları için 300 yıldır içeriden yıkmaya çalışıyor.

Gaye ve hedefleri intikam almaktır; her türlü entrika ile bu necip milleti din ve imandan soğutmak, parçalamak, bölmektir. Nihayet yok etmektir.

Rabb'imiz fırsat vermesin! Amin...

Bâki esselâmü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Ehl-i Küfür İslâm'a ve Müslümanlara Düşmandır. İntikam Almak İster. İman-Küfür Mücadelesinde Bin Yıldır İslâm'ın Bayraktarlığını Bu Necip Millet Yapmıştır. Bu Yüzden Batı Bizi Sevmez - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Ehl-i Küfür İslâm'a ve Müslümanlara Düşmandır. İntikam Almak İster. İman-Küfür Mücadelesinde Bin Yıldır İslâm'ın Bayraktarlığını Bu Necip Millet Yapmıştır. Bu Yüzden Batı Bizi Sevmez