Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (47) - Şeytanın Hileleri - Ömer Öngüt
Şeytanın Hileleri
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (47)
Dizi Yazı - İnciler ve Hatıralar
1 Eylül 2014

 

Muhterem Ömer Öngüt
-kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin
Hayat-ı Saadetlerinden İnciler ve Hatıralar (47)

Şeytanın Hileleri

 

"Bunun Durumu Budur!"

Bir insan bütün hayatı boyunca zevk, sefa içinde yaşasa vallâhi bir an azaba değmez.

Gözümle gördüm. Bir noktayı anlatayım:

Birisi vardı hem zâlimdi, hem hayır yapmayı çok severdi. Fakat o hayır yapması da gösterişti. Çünkü hem zâlim, hem hayır ikisi bir arada olmaz.

Gençliğin şaikasında;

"Yâ Rabb'i bunun durumu nedir? Bana bunun hâlini gösterir misin?" dedim.

Gösterdiler; kaynar suya atmışlar çıkarıyorlardı. Çamaşır şeklinde tele koyuyorlardı. "Bunun durumu budur!" dediler. Bir anda bütün vücudu erimiş, derisini çamaşır halinde tele koyuyorlar. Bir anda!

 

Şeytanın Hilelerinden Bazıları:

Bir gece ibadet ediyordum. Kıyamda iken bir ses geldi; "Sen artık en yüksek makama çıktın!"

O anda bu sesin şeytandan geldiği bilindi. Allah-u Teâlâ'nın lütf-u ihsanı, ikramı yetişirse, her şey kolaylaşıyor. Bir an tereddüt ettiğin zaman helâk olursun.

Fakat Allah-u Teâlâ daha evvel lütfettiği için, bu sesin şeytana ait olduğunda bir an bile tereddüt edilmedi.

Meğer insan ibadet esnasında çok yükseklerde imiş, bundan kimsenin haberi yok. Gayr-i ihtiyari iniş yapmak istedik. Fakat o kadar bilgi sahibi ki, "Belki inişe geçer!" diye hesaplamış, ayağımın altına yuvarlakça bir masa hazırlamış. İndiğim zaman ayaklarım o masaya değdi. Daha uçları değer değmez Allah-u Teâlâ onun şeytana ait olduğunu duyurdu. O anda Hazret-i Allah'a sığındım, istediğim yere iniş yaptırdı. Eğer Allah-u Teâlâ'nın lütfu olmasaydı kurtuluş imkânsızdı. Bunların hepsi bir an içinde oluyor. Bu kadar hilekârdır.

Bir defasında da Makâm-ı İbrahim'de bulunuyordum, baktım sol tarafımda oturuyor. Şeytan olduğunu biliyorum, Allah'ım tanıtıyor. Kaç defa gördümse yine tanıdım.

Bu defa para istedi, vermedim. Bir daha istedi, bir daha istedi. Orada hem para verilmez, hem de ona itibar edilmez. Fakat gayesi beni meşgul etmek, huzurdan alıkoymak. Artık o huzursuzluktan kurtulmak için ufak bir para verdim. Sonra kendi kendime hayret ettim. Tanıdığım halde niye ilgi gösterdim diye.

Şeytanın hileleri o kadar çoktur...


  Önceki Sonraki