Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 251.SAYI - Ömer Öngüt
251.SAYI, Ağustos 2014
Hakikat 251. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Yahudilerin en büyük kin ve düşmanlıkları İslâm dinine ve müslümanlara karşı olmakla beraber kendi çıkarları için bütün insanlığı felakete sürüklemekten geri kalmazlar. İnsanların inançlarında kararsızlık husule getirmek, fitne ve terör çıkarmak, hak dini bozmak için dinde olmayan şeyleri fısıldamak gibi icraatları yanında devletleri birbirine düşürmeye ve savaşlar tertip etmeye çalışırlar. Uluslararası düzenin tarumar edilmesi pahasına icra edilen Ortadoğu işgalinde olduğu gibi tarih boyunca yaşanan ihtilallerin, savaşların, insanlar arasındaki fitne ve kavgaların birçoğunda yahudi parmağına rastlamak mümkündür.

Yahudiler bu düşmanlıklarını her türlü yöntemle icra etmek isterler. Amaçlarına ulaşmak için bütün insanları ve hususiyetle müslümanları ahlaksızlaştırmaya, dünyevî arzulara müptelâ etmeye, birbirlerine düşürüp birlik ve beraberliklerini kaybetmelerini sağlamaya, milletler arasında harpler çıkartmaya çalışırlar.

Nitekim bugün İsrail necis, barbar, zâlim yüzünü yine gösterdi. Mütemadiyen yaptığı gibi yine Filistinli müslümanlara saldırdı. Çocukları, kadınları, genç-yaşlı herkesi öldürüyor. Evleri, camileri, hastaneleri, ambulansları, su, elektrik vs bütün altyapıyı bombalıyor. Dünyanın gözü önünde uluslararası hukukta savaş suçu kabul edilen her türlü katliamı yapmaktan, kullanılması yasak olan bomba ve silahları kullanmaktan çekinmiyor. Toplu katliam yapıyor. Buna rağmen Amerika başta olmak üzere, İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok hıristiyan küffar ülkesi kendilerine destek verdiklerini açıkladı.

Oysa İsrailli yetkililerin sözlerine ve yaptıkları katliama bakıldığında büyük bir kin, vahşet ve soykırım niyeti besledikleri görülüyor.

Allah-u Teâlâ yahudilerin müminlere olan düşmanlığını Âyet-i kerime'sinde şöyle haber vermektedir:

"İnsanlar içerisinde müminlere en şiddetli düşman olarak yahudileri bulursun." (Mâide: 82)

Yahudiler eski sapkın geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalmışlar, İslâm ve müslümanları karşılarındaki en büyük düşman bellemişler ve bu düşmanlıklarını nesilden nesile sürdüregelmişlerdir.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bunların bu düşmanlıklarını ve içlerinde besledikleri niyetlerini şöyle haber vermişlerdir:

"Zira hiçbir yahudi yoktur ki müslümanı öldürmek niyetinde olmasın." (İbn-i kesir)

Bunlar önümüzdeki yıllarda bu vicdansız ve pervasız niyetlerini daha da azgın bir şekilde uygulamaya çalışacaklar. Bu yüzden gün geçtikçe bütün dünya milletlerinin, küffarın bile ikrah ettiği bir millet olacaklar. Bugün bile böyledir, ancak çok daha büyük bir alçaklığa razı oldukları zaman bütün milletler bunlardan iyice ikrah edecektir.

Hadis-i şerif'lerinde Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Müslümanlarla yahudiler harbetmedikçe kıyamet kopmaz. Müslümanlar onları öyle bir öldürecekler ki, hatta yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacak, taş veya ağaç da: 'Ey müslüman, ey Allah'ın kulu! Şu arkamdaki yahudidir, hemen gel de onu öldür!' diyecektir. Yalnız Ğargad ağacı bunu demeyecek, çünkü o yahudilerin ağacıdır." (Müslim: 2922)

Allah-u Teâlâ onların öldürülmesini murad ettiği zaman, küffar memleketine sığınmış bir yahudiyi dahi ikrah ettikleri için haber verecekler. Yalnız Amerika haber vermeyecek, çünkü Amerika onlardandır.

Bütün dünya bunlardan ikrah etti. Müslümanların cezaları var, cezalarını çekiyorlar. Müslümanların cezası bitince onların cezası başlayacak.

Amerika'nın daha bu bölgede işi var. Irak'tan sonra sırada; İran, Suudi Arabistan, Mısır var. İşte dünya böyle tutuşacak.

Allah'ımız sonumuzu hayırlı etsin. Hazret-i Allah küffara fırsat vermesin, Ümmet-i Muhammed'i korusun, muhafaza etsin, muzaffer eylesin. Amin.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Allah-u Teâlâ Ve Resulullah Aleyhisselâm Yahudileri Bize Tanıtmış Ve İman Edenlere Duyurmuştur. Bunlardan Her Şey Beklenebilir! - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Allah-u Teâlâ Ve Resulullah Aleyhisselâm Yahudileri Bize Tanıtmış Ve İman Edenlere Duyurmuştur. Bunlardan Her Şey Beklenebilir!