Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ - Kevser Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2) - Ömer Öngüt
Kevser Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ
Dizi Yazı - Tefsir
1 Ağustos 2013

 

Kevser Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

 

Kevser:

Allah-u Teâlâ, Resulullah Aleyhisselâm'ın şerefinin yüceliğini beşeriyete göstermek ve kıyamete kadar anılmak üzere şöyle buyurdu:

"Resul'üm! Gerçekten biz sana kevseri (tükenmeyen pek çok nimeti) vermişizdir." (Kevser: 1)

Âyet-i kerime'de geçen "Kevser", muhtelif mânâlara gelmektedir.

Şöyle ki;

Enes -radiyallahu anh-den rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir:

"Birgün Resulullah Aleyhisselâm aramızda iken hafif bir uykuya daldı, sonra tebessüm ederek başını kaldırdı.

Biz: 'Yâ Resulellah! Seni güldüren nedir?' dedik.

'Az önce bana bir sûre indirildi.' buyurdu ve daha sonra Besmele çekip Kevser sûresini okudu.

'Kevser nedir biliyor musunuz?' diye sordu.

Biz: 'Allah ve Resul'ü bilir!' dedik.

Bunun üzerine buyurdu ki:

'O bir nehirdir, Rabb'im onu bana vâdetmiştir. Onda çok hayırlar vardır.

O bir havuzdur ki, kıyamet günü ümmetim ondan su almaya gelecektir. Çevresindeki kaplar gökteki yıldızlar kadar çoktur. Ona gelenlerden bir kul şüphe edilerek çıkarılıp atılır.

Ben müdahale edip:

'Ey Rabb'im! O benim ümmetimdendir!' derim.

Bunun üzerine: 'Bunlar senden sonra neler işleyip ortaya çıkardıklarını bilmiyorsun!' buyurur.'" (Buhârî - Müslim)

Havz-ı Kevser Allah-u Teâlâ'nın Resulullah Aleyhisselâm'a bahşettiği hayırlardan sadece bir tanesidir. Ona tükenmeyen pek çok nimet, ayrıca pek çok hayırlı şeyler verilmiştir.

Bunlar; Nübüvvet, Kitap, Hikmet, Şefaat, Makam-ı mahmûd... Hâiz olduğu pek çok faziletler, Nesl-i mübâreke'lerinin yani Ehl-i beyt'in çokluğu, Ümmet-i muhtereme'sinin çokluğu, duâlarının makbul olması... gibi sahası pek geniş olan mânevî lütuflardır.

Kevser ise hepsini içine alır.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz; vefatlarından beş gün evvel, öğleye doğru kendilerinde biraz iyilik hissederek mescide gitti. Ashâb-ı kiram'ına namaz kıldırdıktan sonra, minberde oturup Allah'a hamd ve senâ ettikten sonra hutbe irad etti.

Hutbesinin bir kısmında şöyle buyurmuşlardı:

"Ey insanlar!

Dünyada hiçbir peygamber yoktur ki, ümmeti içinde daimî olarak yaşayabilmiş olsun. Benden evvelki peygamberlerden biri ebedî olarak yaşadı mı? Biliniz ki, ben de Rabb'ime kavuşacağım. Muhakkak ki siz de Allah'ınıza kavuşacaksınız. Dünyada hiç kimse kalmaz. Her şey Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah'ın takdir buyurduğu zaman, ne öne alınır, ne de o zamandan kaçılır! Sizinle buluşacağımız yer, "Kevser Havzı" kenarıdır. Her kim havuz kenarında benimle buluşmak isterse, elini ve dilini günahlardan sakınsın.

Ey insanlar! Allah, kullarından birini dünya hayatıyla ahiret hayatını seçmekte serbest bıraktı. Fakat bu kul, ahiret hayatını tercih etti."


  Önceki Sonraki