Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 229.SAYI - Ömer Öngüt
229.SAYI, Ekim 2012
Hakikat 229. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Küffar, İslâmiyetin doğmasından itibaren müslümanlara kin ve nefretle bakmışlar, bu yüzden de haçlı seferleri adı altında yüzyıllar boyu İslâm beldelerine saldırmışlardır. Yaptıkları; zulüm, vahşet, barbarlık, katliam, soykırım...

Küffarın, âlemlere rahmet olan Resulullah Aleyhisselâm Efendimiz'e film, yazı ve karikatür yoluyla çirkin iftira ve yakıştırmalar yapmaları nasıl bir küfür içinde olduklarının en büyük delilidir.

İslâm'a ve müslümanlara düşmanlık sözkonusu olunca bu haçlılara gerek aşikâr gerek sinsice destek verenler de bu küfürde ortak ve onlarla bir ve beraberdir.

Zira Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde: "Küfrün tek millet olduğunu" haber vermişlerdir.

Nitekim Âyet-i kerime'lerinde şöyle buyurmaktadır:

"Kâfir olanlar birbirlerinin dostlarıdır." (Enfâl: 73)

"Şüphesiz ki kâfirler sizin apaçık bir düşmanınızdır." (Nisâ: 101)

Onlar küfür ve düşmanlık hususunda bir tek millettir.

Küffar İslâm dininden ve Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in manevî varlığından Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz hayatta imiş gibi çekiniyor. Bu sebeple müslümanları yıkmak için ona olan sarsılmaz sevgi ve muhabbeti yıkmakla muvaffak olacağını hesap ediyor. Hem kininin icabı olarak hem de müslümanları yıkmak için ona hakaret etmekten, onun âli mertebesini ve emsalsiz hususiyetlerini karalamak için iftira atmaktan çekinmiyor. Gizli mahfillerde bu iş için büyük planlar çeviriyor, büyük paralar harcıyor.

Nitekim Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde şöyle buyurmaktadır:

"Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler." (Bakara: 217)

Bu tarihte de böyleydi, bugün de böyledir.

Bu ilâhî buyruk, kâfirlerin müslümanlara düşmanlıkta ne kadar ileri gittiklerini, bâtıl inançlarında ne derece katı davrandıklarını, düşmanlıklarının sürekliliğini bildirmekte, müslümanları dinlerinden çeviremedikleri sürece bu savaşlara ara vermeyeceklerini beyan etmektedir. Güçleri yetse, bundan hiç de geri kalmazlar.

Küffar hem icraatını yapıyor, hem de husumeti üzerinden uzaklaştırmak için "Bu hakaret ve alçaklıkları üç-beş kendini bilmez yaptı." diyerek sıyrılmaya çalışıyor. Utanmadan "İfade özgürlüğü" adı altında Resulullah Aleyhisselâm'a hakarete devam etmelerinin önünü açıyor. Halbuki müslümanların haklarını kısıtlayan kanunları çıkartırken akıllarına ne "Demokrasi" geliyor, ne "İfade özgürlüğü".

Binaenaleyh küffar kinini, kendi içindeki pespayeliğini, murdarlığını bu gibi pis ve necis icraatlarıyla ortaya koyuyor.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'lerinde kâfirler hakkında şöyle buyuruyor:

"Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir necis (pislik)tir." (Tevbe: 28)

Onlardan kaçınmak, uzak durmak ve onlarla olan dostluğu kaldırmak gerekir.

"Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır." (Tevbe: 95)

Allah-u Teâlâ hak ile bâtılı, iman ile küfrü kesin olarak ayırdığı gibi küfür ve bâtılı; "Kerih" "Murdar" ve "Pis" olarak vasıflandırmıştır.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde:

"Birbirine hasım iki zümre." (Hacc: 19)

Buyuruyorken iman ile küfrü, hakikat ile dalâleti karıştıranlar, kâfirleri ve küfürlerini hoş görenler bu vebalin altından kalkamazlar.

Her namazda salât-ü selâm gönderdiğimiz, övdüğümüz Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-e kâfirler sövecek, alçakça tasvir edecek bunlar onları hoş görecek, özür dileyecek. Ne acı. İman sahibi bir kimseden bu sözler çıkmaz.

Bu iman küfür berzahıdır, hakikat dalâlet berzahıdır. Tevhid ve şirk mücadelesidir.

"Allah'a ve Peygamber'ine muhalefette bulunanlar, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Halbuki biz apaçık âyetler indirmişizdir. Kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır." (Mücâdele: 5)

"Allah'ın lâneti kâfirlerin üzerine olsun!" (Bakara: 89)

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - "Resul'üm! Biz Seni Âlemlere Rahmet Olarak Gönderdik." (Enbiyâ:107) Küffar Memleketlerinde Yayınlanan Resulullah Aleyhisselâm'a Hakaret İçerikli Yayınlara Cevaptır. - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
"Resul'üm! Biz Seni Âlemlere Rahmet Olarak Gönderdik." (Enbiyâ:107) Küffar Memleketlerinde Yayınlanan Resulullah Aleyhisselâm'a Hakaret İçerikli Yayınlara Cevaptır.