Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Tilâvet Secdesi ve Şükür Secdesi - Ömer Öngüt
Tilâvet Secdesi ve Şükür Secdesi
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Kasım 2011

 

İSLÂM İLMİHALİ

Tilâvet Secdesi ve Şükür Secdesi

 

Tilâvet Secdesi:

• Kur'an-ı kerim'de on dört secde Âyet-i kerimesi vardır. Bunlardan birini okuyan veya dinleyen kimseye secde etmek vâciptir. Bu secdeye "Tilâvet Secdesi" denir.

• Bu Âyet-i Kerime'ler ya doğrudan doğruya secde etmeyi emretmekte veya kâfirlerin secde etmekten yüz çevirdiklerini beyan etmekte veyahut ki Peygamber Aleyhimüsselâm Efendilerimiz'in secde emr-i şerifine uyduğunu anlatmakta olduğundan, bu mübarek kelâmları okuyunca veya işitince secde etmek vâcip olmuştur.

Yapan sevaba erer, yapmayan günaha girer.

• Secdeyi vâcip kılan Âyet-i kerime'ler: A'râf (206), Ra'd (15), Nahl (49), İsrâ (107), Meryem (58), Hacc (18), Furkân (60), Neml (25), Secde (15), Sâd (24), Fussilet (37), Necm (62), İnşikâk (21), Alâk (19)

Bu on dört secde Âyet-i kerime'sini bir yerde okuyup, her biri için okudukça ayrıca bir secde yapan ve hepsini okuduktan sonra hepsine birden on dört secde yapan bir kimsenin her türlü belâdan korunacağı, kendisine üzüntü ve sıkıntı verecek hususlarda Allah-u Teâlâ'nın kifayet edeceği rivayet olunmuştur.

 

Yapılış şekli:

Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın "Allahu Ekber" denilerek secdeye varılır. Üç kere "Sübhane Rabbiyel Â'lâ" denir ve "Allahu Ekber" diyerek secdeden kalkılır. Ayağa kalkarken de "Semi'na ve Eta'nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr" denir.

• Tilâvet secdesini yapacak kimsenin hadesten ve necasetten temiz, avret yerleri örtülü ve kıbleye yönelmiş olması şarttır. Cünüp olanlar, gusülden sonra secde ederler.

• Bir toplulukta secde Âyet-i kerime'si okunursa, herkes kendi yerinde kıbleye dönüp beraberce secde ederler. Ayrı ayrı da yapılabilir.

• Namazda okunan secde Âyet-i kerime'sinin secdesi namaz içinde iki Âyet-i kerime'den fazla okumadan yapılır. Ve kalkıp kalan yerden okumaya devam edilir.

• Kur'an-ı kerim okurken secde Âyet-i kerime'lerini okumadan geçmek mekruhtur.

 

Şükür Secdesi:

• Kavuşulan bir nimetten dolayı sevinçli zamanlarda veya bir musibetin bertaraf olmasından ve benzerlerinden dolayı Allah-u Teâlâ'ya şükür için secdeye kapanmak müstehaptır ve sevaptır.

• Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ve Ashâb-ı kiram -radiyallahu anhüm- Hazeratı bu secdeyi yapmışlardır.

"Allahu Ekber" diyerek secdeye varılır. Üç kere "Sübhane Rabbiyel Â'lâ" denilir ve Allah-u Teâlâ'ya hamd edilir. "Allahu Ekber" diyerek kalkılır.


  Önceki Sonraki