Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 217.SAYI - Ömer Öngüt
217.SAYI, Ekim 2011
Hakikat 217. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Geçtiğimiz ay Sakarya'da yayınlanan bir yerel gazetede ve sonrasında ertesi gün ulusal bir gazetede yayınlanan haberlerde Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin kabri üzerinden bu Zât-ı âli'ye dil uzatılmıştır.

Bu bitmeyen garazın sebebi nedir?

Halbuki kendileri, hayatlarını İslâm hakikatlerini neşretmeye adamış, Allah ve Resul'ünün hükmünü beyan etmekten hiçbir zaman sarf-ı nazar etmemiş büyük bir âlim; İslâm kalesini yıkmaya çalışan güruhlarla mücadele eden büyük bir mücahid idiler.

Binaenaleyh bu Zât-ı âli'nin sevenleri olduğu gibi, sevmeyenleri de oldu. İslâm hükümlerini kendi zanlarına ve keyiflerine göre değiştirmeye çalışanlar rahat hareket edemez oldular. Bu Zât-ı âli'ye düşmanlık yapmak istediler. Bu düşmanlıklarına vefatlarında da devam ediyorlar. Nurlu kabirlerini dillerine dolamak istiyorlar. Halkın teveccühüne haset ediyorlar.

"(De ki: Sabahın Rabb'ine sığınırım.)

Düğümleri üfürüp büyü yapan büyücülerin şerrinden.

Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden." (Felâk: 4-5)

Önce 16 Eylül tarihinde yerel bir gazetede "Ömer Hoca'ya anıt mezar" başlığı ve "Geçen yıl vefat eden Hakikatçiler cemaatinin lideri Ömer Öngüt'ün Erenler Mezarlığı'ndaki mezarı türbeye çevrildi. Mezar 24 saat kamerayla izleniyor." spotu ile bir haber çıktı. Haberde bir de bir diyanet görevlisinin "Bir söz vardır kerameti kendinden menkul", "Söz konusu kimsenin evliya olup olmadığını da kimse tespit edemez.", "Kur'an-ı kerim'de Allah kendine iman edenlerin hepsini Allah dostu, veli olarak tanımlamıştır. Bu kişinin Evliya olduğunu nasıl tespit ederler? Komisyon mu kurmuşlar? Bilindiği üzere gerçekten keramet sahibi olanlar kerametini ifşa etmezler, bu ayıptır." şeklindeki ayıpları "Uyarı" ara başlığı altında takdim edildi.

Gerek gazetenin gerek bu din görevlisinin bu Zât-ı âli'ye düşmanlık yapmak isteyenlere alet olduğu görülüyor. Bu düşmanlığın arkasında kim olduğu, bunu yapanların kim olduğu ehlince ve bizce mâlumdur. Bunlar koyun postuna bürünen kurtlardır.

Bu haberin, ertesi gün ismi lâzım olmayan çıplak-ahlâksız yayını ile bilinen bir gazetede "Hakikat'en abartmışlar." başlığı ile yayınlatılması bu art niyetlilerin ne kadar büyük bir zillet içerisinde olduklarının da delili olmuştur. Cenâb-ı Hakk'ın hikmeti, gazetede bu Zât-ı âli ile hiçbir alakası olmayan "İskender Evrenesoğlu" isimli kişinin resmi "Ömer Öngüt" diye basılmıştır. Ancak din görevlisiyim diye ahkâm kesenlerin böyle bir gazeteye demeç vermiş gibi neşredilmesi nasıl bir duruma düştüklerinin de acı bir göstergesi olmuştur.

Bu haberlerin arkasındakiler, gizlice düşmanlık yaptıklarını zannederler. Bunlar ehl-i iman gibi görünürler ancak içlerini kaplayan pislik sebebiyle bu tür gazeteleri kullanırlar.

Binaenaleyh bunların durumu budur.

Bu Zât-ı âli'nin kabrinin güzelliğini ve halkın teveccühünü hazmedemiyorlar, kendi akıllarınca hedef göstermek istiyorlar.

Halbuki bu zâtın mezarı kendi tapulu yeridir. Etrafı en güzel şekilde tezyin edilmeye çalışılmış olmakla beraber üzerinde bir yapı yoktur ve kanunların izin verdiği çerçevede çevre düzenlemesi yapılmıştır. Oysa üzerinde yapı bulunan onlarca mezar örneği verilebilir. Buradan da anlaşılıyor ki burada maksat bu Zât-ı âli'nin hatırasına düşmanlık ve halkın teveccühüne duyulan hasettir.

Hadis-i kudsî'de Hakk Celle ve Alâ Hazretleri buyurur ki:

"Velilerimden birisine düşmanlık eden kimseye ben harp ilân ederim." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 2042)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî -kuddise sırruh- Hazretleri şöyle buyuruyorlar:

"Kim Allah mumunu üflerse, O mum sönmez. Üfleyenin ağzı yanar."

Niçin? Çünkü o Hazret-i Allah'ın mumu. Hazret-i Allah ileriye sürmüştür.


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Bu Güzellik Sizi Niye Rahatsız Etti? - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Bu Güzellik Sizi Niye Rahatsız Etti?