Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ - Tekâsür Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1) - Ömer Öngüt
Tekâsür Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ
Dizi Yazı - Tefsir
1 Mart 2011

 

Tekâsür Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

 

Sûre-i Şerif'in Takdimi:

Mekke-i mükerreme döneminde Kevser sûre-i şerif'inden sonra nâzil olmuştur. Sekiz Âyet-i kerime, otuz altı kelime ve yüz elli iki harften müteşekkildir.

Birinci Âyet-i kerime'de "Çoklukla övünenler" mevzu edildiği için, bu mânâyı ifade eden "Tekâsür" kelimesi bu Sûre-i şerif'e isim olmuştur.

 

Muhtevâsı:

Bu mübârek Sûre-i celîle'de mal ve itibar bakımından övünmenin insanı Hakk'tan uzaklaştırdığı, bu durumda âkıbetlerinin cehennem olacağı, Allah-u Teâlâ'nın ahirette nimetlerden mutlaka hesaba çekeceği beyan edilmektedir.

 

Çoklukla Övünenler (1)

Rivayete göre iki kabile mal ve adam çokluğu ile birbirine karşı övünmüşler, daha sonra mezarların başına gidip: "Bizim şu kadar ölmüş büyüklerimiz vardır!" diyerek oradaki ölülerinin çokluğuyla da övünmeye başlamışlardı.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'lerinde şöyle buyurdu:

"Çoklukla övünmek sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz." (Tekâsür: 1-2)

Tekâsür; çokluk kuruntusu, gurur ve iddiâsı demektir ki, dünya ehlinin çoğunlukla aldandığı bir noktadır.

İnsanların hayatın aldatıcı şeyleri ile meşgul olmaları, dünya malını biriktirmeye olan düşkünlükleri; kendilerini kulluk vazifelerini yapmaktan alıkoymuş, dünya saâdetine ahiret selâmetine vesile olacak ibadetlerden mahrum bırakmıştır. Hayırlı işlerle uğraşacakları yerde bunlarla meşgul oldular, canları çıkıncaya kadar böyle devam ettiler. Dünyanın geçici güzelliğine aldanıp ahirete yönelmediler. Sonuçta hepsi de kabir ehlinden oldular.

Dünya hırsı, mal ve evlât çokluğu ile övünme ahirette hiçbir işe yaramayacak, o korkulu günde ameller tartılırken ağır basmayacak, cehennemle yüz yüze bırakacaktır.

Ölüm gelip kabre girdiklerinde, gaflet içinde ne kadar kör ve sağır olarak yaşadıklarını anlayacaklardır.

Allah-u Teâlâ Hakk yoldan sapan, mal ve evlât yarışına girip kuruntu, gurur ve itibar peşinde koşan kimselerin, ileride ister-istemez gerçeği bileceklerini haber veriyor:

"Hayır! Yakında bileceksiniz!" (Tekâsür: 3)

Ahiret azabını görünce çok pişman olacaksınız, amma bu pişmanlığınız size hiçbir fayda sağlamayacak.

"Hayır, hayır!.. Yakında bileceksiniz!" (Tekâsür: 4)

Dünya malına hırslı olanlar, ölüm gelip kabre girdiklerinde, gafletten uyanıp ömürleri boyunca çoğaltmak için oyalandıkları fânî varlıklardan ayrıldıklarını ve yalnızca vebâlini yüklendiklerini görecekler, ne kadar hatalar içinde yaşadıklarına vâkıf olacaklar.


  Önceki Sonraki